Home » Tehnički deo » Kompatibilnost » Kompatibilnost [07] Ručice zadnjeg menjača

Kompatibilnost zadnjih šiftera (ručica menjača) bicikla

Kompatibilnost [07] Ručice zadnjeg menjača

Ažurirano: 04/08/2020.

Ručice zadnjeg menjača (šifteri u buduće) naravno služe za menjanje brzina pozadi, tj. za upravljanje zadnjim menjačem, koji lanac premešta sa jednog na drugi zadnji zupčanik. U ovom članku prvo će biti objašnjena razlika između frikcionih i indeksnih šiftera, a zatim će kompatibilnost indeksnih biti izložena u tri velike grupe: tri aktuelna standarda tri najveća proizvođača opreme – SRAM, Campagnolo i Shimano. Pod svakim od tih standarda, biće dat pregled po broju “brzina” tj. zadnjih zupčanika.


Frikcioni vs indeksni šifteri

Ovo važi i za prednje i za zadnje šiftere.

Frikcioni šifteri rade analogno – povlače sajlu koliko se ručica menjača pomeri. Nemaju određene položaje za svaku brzinu, već se po osećaju (i sluhu) ručica pomera dok se brzina lepo ne promeni i ne prestanje krljanje lanca.  🙂

Prednost ovog sistema je što radi lepo i bez finog podešavanja. Ubedljivo najrobusniji sistem ručica menjača. Mana je što treba malo vežbe i osećaja da se brzine promene i traži malo više vremena za promenu. Ovakvi šifteri su kompatibilni sa svim menjačima i zupčanicima, ali ako pozadi ima više od 8 zupčanika, pošto su tada oni gušće poređani, teško je ručno potrefiti da zadnji menjač dođe tačno gde treba – manja je tolerancija za grešku. Zato nisu preporučivi za više od 8 zupčanika pozadi.

Indeksni šifteri imaju određen broj unapred izračunatih položaja. Jedan klik povlači/popušta sajlu za tačno određenu dužinu. Broj klikova treba da odgovara broju zupčanika pozadi (minus jedan, naravno), a količina sajle koja se povlači mora biti tolika da pomeri zadnji menjač tačno naspram narednog zupčanika. Dodatna komplikacija je što se različiti modeli zadnjih menjača ne pomeraju jednako za istu količinu povučene sajle (neki se za 1 mm povlačenja sajle pomere za 1,7 mm, drugi za samo 1,3 mm i slično). Zato je kod indeksnih menjača potrebno imati te stvari u vidu kad se razmatra kompatibilnost.

Upravo to će biti objašnjeno u tekstu koji sledi – koji indeksni mogu sa kojim menjačima da rade. Ukoliko nije drugačije napomenuto, podrazumeva se da broj brzina šiftera odgovara broju zupčanika pozadi (10fazni menjač za 10faznu kasetu i tako dalje).

Broj brzina samog zadnjeg menjača je više marketinška kategorija, bitno je samo da je kompatibilan sa količinom sajle koju menjač vuče.


Važna napomena

Ovo važi uvek kada se šifter za više brzina uparuje sa manjim brojem zupčanika. Recimo šifter za 7 brzina u kombinaciji sa kasetom sa 6 brzina i slično.

Šifter će imati više klikova nego što ima raspoloživih zupčanika pozadi. Kako ne bi mogao pomeriti lanac da spadne sa kasete, hod zadnjeg menjača se mora ograničiti šrafovima za ograničavanje hoda menjača (ovo svakako treba uraditi, nevezano za šifter koji se koristi).

Kada lanac stigne do kraja kasete, šifter će imati još klikova. Svaki indeksni šifter ima klikove za popuštanje sajle i za zatezanje sajle. Pri podešavanju šiftera, treba namestiti tako da mu se omogući maksimalno zatezanje sajle, a da “višak” klikova ode na popuštanje sajle.

Na primer, 7fazni šfter se na sedmofaznoj kaseti podesi tako da kad povuče sajlu najviše što može, menjač bude poravnat sa jednim krajem kasete, a kad je popusti za pet klikova, to menjač poravnat sa suprotnim krajem kasete. Tada će preostali, šesti klik za popuštanje sajle otići u prazno, jer menjač ne može više da šeta zbog ograničenja šrafovima za podešavanje limita.

Obrnuto nameštanje bilo bi tako da kada je sajla maksimalno popuštena menjač dođe do kraja kasete. Posle pet klikova za zatezanje sajle, menjač će doći do suprotnog kraja kasete i dalje neće moći zbog šrafa za podešavanje limita hoda. Tada će šifter imati još jedan klik za zatezanje sajle preostao. Ručica šiftera dozvoliće još jedan klik za dodatno zatezanje sajle, a menjač će biti ukočen u mestu. Ako se tada povuče ručica za dodatni preostali klik, najverovatnije se neće desiti ništa, osetiće se samo otpor ručice pod rukom, neće se mrdati. Ipak, pošto je mehanizam šiftera fin i osetljiv, umesto menjača i sajle, može se desiti da pukne mehanizam samog šiftera i da se isti pokvari.

Podsećanje: ukoliko se ne ograniči hod menjača šrafovima za podešavanje limita, postoji šansa da “promeni” brzinu tako da lanac spadne sa zadnjih zupčanika, što može biti nezgodno.


a) SRAM

SRAM šifteri dolaze u četiri različita standarda:

 • Šifteri kompatibilni sa “Shimano 2:1” standardom. Postoje u varijantama za 6, 7, 8 i 9 brzina.
 • SRAM 1:1 standard. Postoje u varijantama od 7 do 9 brzina.
 • SRAM Exact Actuation. Postoje u varijantama za 9 i 10 brzina u drumskoj i MTB varijanti (ergonomija ručica se razlikuje za ravan MTB i krivi drumski korman) i 11 brzina za drum samo.
 • SRAM X-Actuation. Za sad postoje samo MTB verzije za 11 i 12 brzina.

Svaki od ovih šiftera može da radi sa svakim SRAM menjačem istog standarda.

Pored toga, šifteri kompatibilni sa Shimano 2:1 standardom mogu da rade sa Shimano MTB menjačima od 6 do 9 brzina i sa Shimano drumskim menjačima sa 6 do 10 brzina. Izuzetak je Shimano Tiagra 4700 serija 10-faznih menjača – sa njima neće raditi.

SRAM 1:1 je po podacima kompatibilan sa Shimano 11faznim MTB zadnjim menjačima, ali ovo nisam probao u praksi.


b) Campagnolo

Campagnolo ima dva standarda šiftera koji se zovu novi i stari.  🙂  Stari rade u kombinaciji sa starim zadnjim menjačima, novi sa novim. Pošto se količina povlačenja kabla razlikuje i za različite brojeve zupčanika pozadi, praktično nema nikakve mogućnosti za kombinovanje. 10fazni novi šifteri rade samo sa 10faznim novim menjačima. Osmofazni sa osmofaznim. I tako dalje. Stari standard postoji u varijantama za 8 do 10 brzina, dok novi postoji od 9 do 11 brzina.

Osim ovoga, od 2014. (nisam potpuno siguran za tačnu godinu), campagnolo uvodi dodatni standard za 11 brzina. Prethodni je bio Revolution 11. Najnoviji je Revolution 11+. Nisu međusobno kompatibilni.

Jedan izuzetak je da stari Campagnolo standard, barem prema podacima, odgovara 11faznim Shimano drumskim zadnjim menjačima, ali nisam probao u praksi.

Drugi izuzetak je kompatibilnost novog standarda 10faznih menjača, koji mogu da rade sa Shimano zadnjim menjačima za 6 do 9 brzina (i starim Shimano drumskim 10 brzinskim) i 8faznim Shimano kasetama. Campagnolo 10fazni šifteri ne vuku istu količinu sajle za svaku promenu brzine i, sa 8faznom kasetom će biti dve brzine viška na šifteru, ali može se namestiti da ovo radi zadovoljavajuće.

Ako je za utehu, Campagnolo šifteri su uglavnom robusniji, dugotrajniji i mogu se servisirati, za razliku od šiftera većine drugih proizvođača.

Zanimiljivo je kod Campagnola što ne povlači svaki šifter istu količinu kabla sa svakim klikom. Kod desetofaza, na primer, za najsporije brzine povlači/otpušta više kabla nego za ostale!  2,5 mm pet puta (od 1. do 6. zupčanika), 3 mm za 7. i 8, pa 3,5 mm za 9. i 10. U proseku je to 2,83 mm po kliku. 🙂


c) Shimano

Pregled kompatibilnosti biće dat po broju brzina, osim kod 10 i 11faznih menjača, gde se količina sajle koju menjač vuče po jednom kliku razlikuje kod drumskih u odnosu na MTB šiftere.

6, 7, 8 i 9 brzina

Kombinovanje sa različitim zadnjim menjačima:

Shimano šifteri bilo da su za 6, 7, 8, ili 9 brzina kompatibilni su sa svim Shimano zadnjim menjačima za 6 do 9 brzina i sa Shimano drumskim menjačima za 10 brzina (ne i sa MTB 10faznim menjačima).

Kompatibilni su i sa SRAM 2:1 zadnjim menjačima (koji su i pravljeni da odgovaraju Shimano standardu).

Kombinovanje sa različitim zadnjim zupčanicima:

6fazni šifteri mogu da rade i sa kasetama sa 7 brzina, samo neće prebacivati na jedan od krajnjih zupčanika, jer nemaju dovoljan broj “klikova” (5 umesto 6 potrebnih za 7faznu kasetu). Mogu se podesiti tako da ne prebacuju na najveći, ili na najmanji zupčanik pozadi, a da sve ostalo radi kako treba.

7fazni šifteri mogu da se kombinuju sa 6faznim zupčanicima, s tim što će jedan klik biti neiskorišten – u prazno (pročitati važnu napomenu na početku ovog članka ako se ovo radi).

Mogu se kombinovati i sa osmofaznom kasetom, ali tada se može desiti da ne radi baš najbolje na svim zupčanicima i biće naravno jedan krajnji zupčanik neiskorišten (sa jedne, ili sa druge strane kasete, zavisi kako se podesi). Slično kao kod kombinacije 6faznih šiftera sa 8faznom kasetom.

8fazni šifteri mogu da rade sa 6 i 7faznim zupčanicima (pročitati važnu napomenu na početku ovog članka ako se ovo radi). Pošto se potrebna količina povlačenja sajle razlikuje kod osmofaza u odnosu na 6 i 7faz, postoji šansa da neće raditi baš najlepše na svim zupčanicima. Na nekima može da malo sporije menja, ili da malo “krči”, ali većina će raditi dobro.

9fazni šifteri pri svakom kliku vuku dosta manje sajle od 6, 7 i 8faznih. Mogu se kombinovati sa 6, 7 i 8faznim zupčanicima (pročitati važnu napomenu na početku ovog članka ako se ovo radi) ukoliko se sajla na zadnji menjač zakači sa suprotne strane (pogledati poziciju B na slici ispod). Tada će raditi, ali može da se desi da ne funkcioniše najbolje na svakom pojedinačnom zupčaniku. Na nekima može da malo sporije menja, ili da malo “krči”, ali većina će raditi dobro.

Alternativno kačenje sajle za zadnji menjač. Pozicija B će dovesti do toga da se menjač pomera više, što pomaže ukoliko šifter ne vuče dovoljno sajle.
Alternativno kačenje sajle za zadnji menjač.
Pozicija B će dovesti do toga da se menjač pomera više, što pomaže ukoliko šifter ne vuče dovoljno sajle.
Izvor: www.sheldonbrown.com

“Caka” ako šifter povlači više sajle nego što treba, prikazana je na slici ispod, ali to nisam isprobao:

Kačenjem sajle u poziciji C, menjač će se pomerati malo manje za isto povlačenje sajle
Kačenjem sajle u poziciji C, menjač će se pomerati malo manje za isto povlačenje sajle, u odnosu na “fabričko” podešavanje.
Izvor: www.sheldonbrown.com


Shimano Dura Ace od 1984. do 1996. (6 do 8 brzina)

Shimano Dura Ace šifteri za 6, 7 i 8 brzina su kompatibilni jedino sa Dura Ace zadnjim menjačima iz istog perioda, za 6, 7 i 8 brzina. Dakle, svaki Dura Ace šifter će raditi sa svakim Dura Ace menjačem proizvedenim u periodu iz podnaslova (dakle 6 do 8 brzina).


10 brzina DRUMSKI šifteri

Kombinovanje sa različitim zadnjim menjačima:

Shimano drumski 10fazni šifteri su kompatibilni sa Shimano drumskim zadnjim menjačima za 6 do 10 brzina i sa MTB menjačima za 6 do 9 brzina.

Izuzetak su Shimano Tiagra 4700 šifteri, koji su kompatibilni samo sa Tiagra 4700 zadnjim menjačima, kao i sa Shimano 11faznim drumskim menjačima.

Drugi izuzetak je nova “gravel” grupa sa hidrauličnim kočnicama: Shimano GRX. U smislu povlačenja sajle, ista je kao Tiagra 4700.

Kombinovanje sa različitim zadnjim zupčanicima:

Ako se sajla rutira sa kontra strane (pozicija B na slici iznad), mogu raditi i sa kasetom od 9 brzina  (pročitati važnu napomenu na početku ovog članka ako se ovo radi). Preciznost i brzina menjanja brzina će biti lošiji, ali može da funkcioniše.


10 brzina MTB šifteri

Mogu da rade samo sa Shimano 10faznim MTB zadnjim menjačima.


11 brzina DRUMSKI šifteri

Rade sa Shimano drumskim 11faznim zadnjim menjačima i 10faznim Tiagra 4700 menjačima.

Po podacima, trebalo bi da rade i sa starim Campagnolo menjačima, ali nisam probao u praksi. Stari Campagnolo menjači se prave u varijanti za 8, 9 i 10 brzina. Trebalo da rade sa starim Campagnolo menjačima za 8 i 9 brzina, dok god je naravno kaseta 11fazna Shimano drumska.


11 brzina MTB šifteri

Rade sa Shimano 11faznim MTB menjačima.

Nisam probao u praksi, ali po podacima bi trebalo da rade i sa SRAM menjačima po standardu SRAM 1:1. Trebalo bi da rade, dok god je naravno kaseta 11fazna Shimano MTB.


Novi Hyperglide+ za 11 i 12 brzina

Leta 2018. Shimano uvodi novine sa XTR M9100 grupom. Novi šifteri imaju prekidač za izbor režima rada sa 11, ili 12 brzina, ali rade samo sa Hyperglide+ kasetama.

Tabela:
Vrsta menjača – količina sajle u mm koju vuče po kliku

Kod novog Campagnolo 10 i 11faz standarda, povlači se različita dužina sajle za različite klikove, pa je rezultat dat kao prosek.
Takođe, većina ostalih podataka su aproksimacije, na osnovu deljenja otpuštene sajle nakon svih klikova, podeljenog sa brojem klikova – uz provere spram gustine lančanika na kaseti, kao i stepena pomeranja zadnjeg menjača.

Shimano 6 – 3.2SRAM 2:1 n = Shimano nCampagnolo 8 – 3.5
Shimano 7 – 2.9SRAM 1:1 7 MTB – 4.5Campagnolo old 9 – 3.2
Shimano 8 – 2.8SRAM 1:1 8 MTB – 4.3Campagnolo new 9 – 3
Shimano 9 – 2.5SRAM 1:1 9 MTB – 4Campagnolo new 10 – 2.8
Shimano 10 road – 2.3SRAM Exact Actuation 10 – 3.1Campagnolo Revolution 11 – 2.6
Shimano 10 MTB – 3.4SRAM Exact Actuation 11 road – 3.1 * Campagnolo Revolution 11+ – nepoznato
Shimano 11 road – 2.7SRAM X-Actuation 11 – 3.48 
Shimano 11 MTB – 3.6  

* Najverovatnije neispravan podatak – treba proveriti. Ne može biti isti kao Exact Actuation za 10 brzina, pošto se koraci kasete (razmak između zupčanika) razlikuju.

Povezan članak – Grupa delova (oprema) bicikla:

Oprema (grupa delova) bicikla
Oprema (grupa delova) bicikla
Podeli ovaj članak...

28 misli o “Kompatibilnost [07] Ručice zadnjeg menjača”

 1. Imam par pitanja vezana za neke stvari sto ocu da menjam na biciklu pa me jako interesuje tvoje misljenje i tvoje iskustvo. Imam drumski bajs KETLLER,na njemu je racna sa sedam zupcanika,hteo sam da menjam racnu i stavim kasetu od devet zupcanika(znam da mora i nabla da se menja),dali ce moci ta nabla sa kasetom da stane u sirinu zadnjeg dela?(gledao sam kod tebe na klipu kako se siri zadnji deo).Dali siftere Shimano 105(2×9) mozes upariti sa bilo kojim zadnjim menjacem Shimano za devetofazu(isto pitanje i za prednji)?.

  Odgovori
 2. Zdravo Relja 😀

  Hvala za pomoć preko telefona pre neki dan na putu.
  Molim Vas,
  gledam kako da sredini taj zadnji menjač ( počeo sam od šiftera – Shimano Nexave),
  da li imate o šifteru na sajtu? Oprostite, nisam sve pregledao.
  Otvorio sam gornji dio na dva praga, nisam video ništa sumnjivo.

  Hvala Vam

  Odgovori
  • Treba utvrditi prvo u čemu je problem. Da li je pukla sajla, bužir i sl, ili je neki problem sa ručicom menjača (šifterom), ili pak sa samim menjačem.

   U ovom videu sam objasnio rutiranje sajli i bužira, a u opisu videa je link ka članku koji objašnjava detalje:
   https://www.youtube.com/watch?v=xhOel54GAxQ

   Ovaj video objašnjava štelovanje menjača:
   https://www.youtube.com/watch?v=g0ttDU_1OJg

   Za servis šiftera, ili menjača – ako je to potrebno, posebna je priča. Kod šiftera, za početak, vredi pokušati dobro ga iznutra (koliko je moguće prići bez otvaranja i rasklapanja) naprskati WD40 sprejom, ili teflonskim sprejom (koji će još bolje podmazati, pored toga što će očistiti šifter). Ako to ne pomogne, onda se mora rasklopiti, pa videti koji deo je oštećen. Zamena – nisam siguran, trebalo bi iskopati neki drugi šifter, da mu je taj deo ispravan.

   Što se menjača tiče – tu obično bude fizičkog oštećenja kaveza, što se nekad može ispraviti. Isto tako, desi se luft u pivotima (“zglobovima”), što nisam nikada pokušao popraviti. Na kraju, desi se da pukne opruga – kada je potrebno menjač rasklopiti, pronaći oprugu od nekog dovoljno sličnog “donor” menjača, pa popraviti.

   Često je, što se tiče odnosa uloženo vreme – dobijeno, najjeftinije uzeti ispravan polovan, ili čak nov, ali je svakako lep osećaj kad čovek nešto ipak uspešno popravi.

 3. Zdravo Relja. Treba mi savet. Vozim Trek Marlin 2012, brzine 3×8. Hoću da pređem na 2×9 ili 10. Menjači si mi Sram x5 2×9, a šifteri Sram x5 2×10. Koju kasetu pozadi da stavim. Da li može da se stavi kaseta od 10 brzina ili moram od 9 brzina. Pozdrav

  Odgovori

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.