Home » Osnove » Podešavanje – fitting

“Stack” i “Reach” – efektivna veličina rama bicikla

Stack i reach - efektivna veličina rama bicikla

Ažurirano: 24/05/2021. Kako je objašnjeno u članku o “pravoj veličini rama“, moderan dizajn ramova onemogućava da se na osnovu dužine cevi sedišta odredi hoće li ram biti dobar, ili prevelik/premali za vozača. Brz, a relativno jednostavan način za merenje objašnjen u prethodno pomenutom članku je merenje efektivne dužine gornje cevi. Ipak, pošto se položaj sedla … Opširnije

Home » Osnove » Podešavanje – fitting

Podešavanje udobnog položaja na biciklu

Podešavanje udobnog položaja za vožnju bicikla

Ažurirano: 09/09/2020. Ovaj članak objasniće osnovne stvari oko podešavanja udobnog položaja na biciklu. Za detaljno objašnjenje i iskusne bicikliste, pogledati ovaj članak: Podešavanje položaja sedenja na biciklu. Položaj na praktično svakom biciklu može se u velikoj meri prilagoditi željama i “dimenzijama” vozača. Podešavanja su objašnjena u ovom članku. Ukoliko je pak ram baš previše velik, … Opširnije

Home » Osnove » Podešavanje – fitting

Kako podesiti ugao i visinu kormana bicikla

Kako promeniti (podesiti) ugao i visinu kormana bicikla. Alat, procedura...

Ažurirano: 26/03/2021. Ovaj članak objašnjava samu tehniku i alat potreban za promenu visine i ugla kormana bicikla. Za savete o tome kako optimalno podesiti korman i ručice, pogledati ova dva članka (jedan je za MTB, a drugi za drumski korman):Podešavanje MTB kormanaPodešavanje drumskog kormana Postoje dva standarda montiranja kormana, pa će spram njih biti dato … Opširnije

Home » Osnove » Podešavanje – fitting

Podešavanje MTB (ravnog) kormana

Podešavanje kormana MTB bicikla. Potreban alat, uputstvo

Ažurirano: 16/11/2018. Pravilno podešen korman i ručice na njemu omogućava bolje i udobnije upravljanje biciklom, kao i bezbednije kočenje. Česta “greška” je postavljanje ručica kočnica da budu skroz vodoravne. Ovaj članak ne obrađuje samu mehaniku podešavanja. Tehnika i potreban alat za promenu visine i ugla kormana, obrađeni su u ovom članku: Kako podesiti ugao i visinu … Opširnije

Home » Osnove » Podešavanje – fitting

Podešavanje drumskog kormana

Podešavanje kormana drumskog bicikla

Ažurirano: 07/11/2020. Članak o hvatovima drumskog kormana (dropovi, hoods i slično): Hvatovi drumskog kormana.Za slučaj da nikakvo podešavanje ne pomogne da se dobije udoban položaj, pročitati članak o oblicima i geometriji kormana, jer je možda potreban korman drugačije geometrije: Geometrija drumskog kormana. Ovaj tekst obrađuje podešavanje kormana drumskog bicikla. Puno ljudi, posebno onih koji sa ravnog … Opširnije

Home » Osnove » Podešavanje – fitting

Podešavanje položaja sedenja na biciklu – bike fitting

Podešavanje udobnog položaja sedenja na biciklu - bike fitting

Ažurirano: 05/01/2021. Sa izuzetkom ramova koji su “za tri broja” preveliki, ili premali, većina bicikala se može podesiti tako da budu udobni(ji) za vožnju. Ovaj članak pruža detaljno objašnjenje za podešavanje položaja sedenja na biciklu – eng. “bike fitting”. Jednostavnije, kraće objašnjenje, primerenije početnicima nalazi se u članku: Podešavanje udobnog položaja na biciklu. Sadržaj:0. Uvod1. … Opširnije