KRENITE odavde

Kompatibilnost [05] Prednji menjači

Ovaj članak objašnjava kompatibilnost prednjih menjača bicikla različitih marki i modela. Za detaljno objašnjenje vrsta montiranja menjača i rutiranja sajle, kao i kapaciteta, pogledati članak: Prednji menjač bicikla.

Pre nego što počnete, kako ne bi bilo nesporazuma,
odvojte 5 minuta za čitanje uputstva za korištenje članaka o kompatibilnosti.

Prednji menjači se razlikuju po sledećim karakteristikama (koje su sve objašnjene sa slikama u gore postavljenom linku za prednji menjač):

 1. Sistem kačenja na ram: sa šelnomsa kačenjem na nosač na ramu i sa direktnim kačenjem
 2. Rutiranje sajle: od gore, od dole, ili sa obe strane
 3. Broj zuba (veličina) najvećeg lančanika za koji je prednji menjač dizajniran i ugao montiranja
 4. Broj prednjih lančanika: dubl, ili tripl
 5. Rotiranje kaveza menjača u odnosu na kačenje: visoko kačenje (high clamp), nisko kačenje (low clamp), kao i novi Shimano side-swing
 6. MTB vs drumski prednji menjač
 7. Broj “brzina” (broj zadnjih zupčanika i širina lanca) za koji je menjač predviđen
 8. Izuzeci


1. Sistem kačenja na ram

Menjači se prave: ili sa svojom šelnom za montiranje na ram, ili su predviđeni za montiranje na nosač na ramu. Noviji standard, aktuelan na planinskim biciklima je direktno kačenje, objašnjen na kraju ovog poglavlja.

Ako menjač dolazi sa šelnom, tada prečnik šipke sedla na ramu mora odgovarati obimu šelne. Ako ram na sebi već ima navaren nosač za menjač, da bi se menjač sa šelnom montirao, navareni nosač se mora odseći, odstraniti. U retkim slučajevima, menjač sa šelnom se može montirati  iznad/ispod nosača na ramu, ako nosač ne ometa kretanje menjača i pravilno postavljanje u odnosu na lančanike.

Ram sa ugrađenim nosačem menjača. Dok se na ram bez nosača, pomoću adaptera može montirati menjač bez šelne, na ovakav ram može se montirati samo menjač koji se šrafi.
Ram sa ugrađenim nosačem menjača.
Dok se na ram bez nosača, pomoću adaptera može montirati menjač bez šelne, na ovakav ram može se montirati samo menjač koji se šrafi.

Standardni prečnici šelne (i cevi sedišta) su:
1 1/8″ (28,6 mm)
1 1/4″ (31,8 mm)
1 3/8″ (34,9 mm)

Ako je prednji menjač predviđen za montiranje na nosač, a ram nema nosač (ili nosač nije na pravoj visini spram veličine prednjih lančanika na biciklu), može se kupiti posebna šelna sa svojim nosačem, na koji se posle kači menjač. Ovo je puno univerzalnija varijanta prednjih menjača.

Nosač menjača sa šelnom. Koristi se ako menjač namenjen za šrafljenje na ram treba montirati, a na ramu ne postoji ugrađen nosač menjača.
Nosač menjača sa šelnom.
Koristi se ako treba montirati menjač namenjen za šrafljenje na ram, a na ramu ne postoji ugrađen nosač menjača.

Menjači namenjeni za direktno montiranje često se mogu naći sa adapterom, pomoću kojeg se mogu učvrstiti patronom pogona (ukoliko je sa navojem). Takođe, postoje adapteri sa šelnom, koji omogućavaju montiranje takvog menjača na cev sedla okruglog promera standardnog prečnika.

Ramovi kojima je cev sedišta egzotičnog oblika, ili promera (mimo okruglog, u jednom od tri standardna prečnika), često imaju na sebi napravljene nosače za menjač. Ako se iz bilo kog razloga ti nosači ne mogu koristiti (oštećeni su, ili ne odgovaraju menjaču koji je na raspolaganju), može se koristiti adapter za nosač menjača kojeg fiksira patrona pogona (ako je sa navojem).


2. Rutiranje sajle – top pull vs bottom pull

Postoje menjači kojima se sajla dovodi sa donje, sa gornje strane, ili univerzalni, koji prihvataju sajlu sa bilo koje od te dve strane. Na ramovima je obično predviđen samo jedan od ta dva sistema rutiranja sajle.

Prednji menjač koji omogućava povlačenje sajlom s bilo koje strane. Naravno, ovde su rutirane dve sajle, od gore i od dole, ali uvek se koristi ili jedna, ili druga kombinacija. :)
Prednji menjač koji omogućava povlačenje sajlom s bilo koje strane.
Naravno, ovde su rutirane dve sajle, od gore i od dole, ali uvek se koristi ili jedna, ili druga kombinacija. 🙂

Kod dvostranih menjača ovo nije problem, ali kod ostalih, ako rutiranje sajle menjača ne odgovara dizajnu rama, postoji adapter kojim se problem može prevazići.

Adapter koji omogućava promenu smera rutiranja sajle prednjeg menjača.
Adapter koji omogućava promenu smera rutiranja sajle prednjeg menjača.

Primer na slici iznad: ram je tako dizajniran da sajla dolazi sa gornje strane, dok je prednji menjač predviđen za dovođenje sajle sa donje strane. Adapter sa točkićem preko kojeg ide sajla je zato montiran na šipku sica ispod samog menjača, pa je kabel od gore spušten preko adaptera, zatim prikačen na menjač sa donje strane. Svi zadovoljni. 🙂

Gotovo svi drumski prenji menjači imaju rutiranje sajle od dole, a većina MTB menjača od gore, ili sa obe strane.


3. Broj zuba (veličina) najvećeg prednjeg lančanika a)
i ugao montiranja b)

a) broj zuba

Prednji menjač je zakrivljen tako da prati konturu najvećeg lančanika na biciklu. Tipičan MTB lančanik ima 42 zuba, dok drumski lančanici često imaju po 53 zuba. Kavez prednjieg menjača mora biti puno zakrivljeniji kako bi se poklopio sa manjim lančanikom (i obrnuto).

Dobro postavljen prednji menjač koji savršeno prati konturu lančanika.
Dobro postavljen prednji menjač koji savršeno prati konturu lančanika.

Zamislite na slici iznad da je kavez prednjeg menjača zakrivljen tako da prati konturu srednjeg lančanika sa slike. Morao bi se postaviti ili previsoko, ili bi svojim zadnjim delom kačio veliki lančanik, jer je previše oštro zakrivljen.

Menjači se obično prave za lančanik veličine oko 42, 48, 50, ili 53 zuba. Ako se “promašI” za samo par zuba, nije strašno, pošto nema velike razlike. Ukoliko je razlika velika, dolazi do sledećih problema:

 • Lančanik je puno veći od predviđene veličine za prednji menjač: kao što je opisano u pasusu ispod slike – menjač će se morati postaviti previsoko, što dovodi do sporijeg i lošeg menjanja brzina, a može doći i do češanja lanca o zadnji, donji deo kaveza menjača, kada se prebaci na najmanji lančanik napred.
 • Lančanik je puno manji od predviđene veličine za prednji menjač: prednji deo menjača biće postavljen kako treba, ali će zadnji deo kaveza biti previše visoko, dok se lančanik spušta okomito na dole – neće pratiti konturu lančanika. Ovo neće praviti probleme pri menjanju brzina, ali će lako dolaziti do češanja lanca o kavez – čim se lanac pozadi malo ukosi, promenom zadnjih zupčanika tj. brzina pozadi.

b) ugao montiranja

Ugao cevi sedišta bicikla (na koje se montira prednji menjač) obično je oko 70 do 73 stepena za drumske bicikle, dok je za MTB obično bliže vertikalnom, oko 75 i više. Ako se menjač predviđen za oštriji ugao montira na cev koja je više vertikalna, dobiće se efekat sličan onom kad se menjač za manji lančanik stavi na bicikl sa puno većim lančanikom. I obrnuto.

Mada je ovo malo laž. Za puno objašnjenje: moderni drumski i MTB ramovi se ne razlikuju toliko po pitanju ugla cevi sedišta. Ono gde se razlikuju više je ugao između cevi sedišta i “chainstay-a” (cevi koje idu od patrone pogona do zadnjeg točka). Tu su razlike za 5 i više stepeni, a to je ugao koji je bitan što se tiče prednjih menjača (videti naredni pasus, ispod slike).

Menjač predviđen za cev sa dosta oštrijim uglom, stavljen na vertikalniju cev. Zadnji deo menjača ide previše ka gore, iako je postavljen na odgovarajuću visinu.
Menjač predviđen za cev sa dosta oštrijim uglom, stavljen na vertikalniju cev.
Zadnji deo menjača ide previše ka gore, iako je postavljen na odgovarajuću visinu.

Uz napomenu (hvala Drewu za ispravku) da proizvođači ramova obično označe ugao cevi sedišta u odnosu na horizontalnu liniju (što je bitno za podešavanje položaja sedenja), dok Shimano za svoje prednje menjače daje podatak o uglu između cevi sedišta i “chainstay-a” (cevi koje idu od pogona do zadnjeg točka – što je bitno za rad prednjeg menjača). Tako da ti (“Shimano”) uglovi obično budu 61 do 66° za drumske menjače, i 66-69° za MTB menjače.

Sličan problem javlja se ukoliko položaj za montiranje nije odgovarajući – slučaj sa nekim specifičnim, ili custom ramovima.

Ram na kojem, zbog niske zadnje osovine, menjač treba da stoji više pozadi u odnosu na cev sedišta.
Ram na kojem, zbog niske zadnje osovine, menjač treba da stoji više pozadi u odnosu na cev sedišta.
Specifičan slučaj.

Ukoliko se menjač montira na nosač rama, ne na šelnu, ovo se može donekle ispraviti pravljenjem specijalnih adaptera:

Adapter za promenu ugla menjača (oštriji ugao) i za pomeranje istog u nazad.
Adapter za promenu ugla menjača (oštriji ugao) i za pomeranje istog u nazad.


4. Dubl vs tripl

Prednji menjači prave se u dve varijante: za dubl, ili za tripl menjače.

Dubl i tripl prednji menjači.
Dabl i tripl prednji menjači.

Dubl menjač na tripl pogonu će raditi ako je razlika u broju zuba između najvećeg i najmanjeg lančanika mala (čime se gubi smisao tripl lančanika doduše). Na primer, 34-42-48. Takođe, može se namestiti da menja samo između dva (najbolje dva najveća lančanika), tj. da mu se hod ograniči, tada isto može da radi prihvatljivo.

Tripl menjač će na dubl pogonu raditi ako razlika u broju zuba između lančanika nije veća od 12. Može se “provući” i sa 14. Ali što manja razlika, to bolje.

Compact pogoni, sa velikim skokom u broju zuba (obično 34-50 kombinacija), mogu raditi pristojno samo sa dubl menjačima zakrivljenim tako da odgovaraju za veličinu najvećeg lančanika (obično 50 do 52). Razlika u broju zuba lančanika ne bi trebalo da prelazi 16 zuba, čak i uz korištenje dubl menjača.


5. Visoko kačenje (high clamp), nisko kačenje (low clamp) i side-swing

Kod starijeg standarda menjača kavez se nalazi ispod sistema za montiranje, tako da se kavez rotira ispod tela menjača. To su high clamp mejnači. Low clamp je noviji sistem, namenjen MTB biciklima sa zadnjom suspenzijom. Kavez prednjeg menjača nalazi se praktično u ravni sa kukom, tako da ostaje više mesta za pričvršćivanje zadnjeg amortizera na šipku sica. Raniji engleski nazivi za ove sisteme bili su i bottom swing (za high clamp) i top swing (za low clamp), ali uvođenjem novog, side-swing sistema (objašnjeno na kraju ovog poglavlja), ovi izrazi nisu dovoljno jednoznačni.

Ukoliko bicikl nema zadnji amortizer, ili ima dovoljno mesta za menjač ispod amortizera, nebitno je koja vrsta menjača se stavlja (sve dok odgovara po pitanju ostalih opisanih karakteristika – ugao, veličina itd.).

Najnoviji Shimano sistem je side-swing – gde se kavez menjača rotira bočno. Ovi menjači mogu se montirati pomoću visokog kačenja, niskog kačenja, ili direktnim kačenjem.

Shimano Side-Swing prednji menjač
Shimano Side-Swing prednji menjač


6. MTB vs drumski menjač

Shimano prednji menjači pravljeni za drum i za MTB imaju drugačiji stepen povlačenja sajle – tj. koliko se menjač pomera za svaki mm povlačenja sajle. Ovo znači da MTB menjači ne rade baš najbolje sa indeksnim drumskim ručicama menjača (šifterima) i obrnuto.

Sa dubl pogonima ovaj problem može se rešiti pažljivim podešavanjem šrafova za ograničenje hoda menjača i može se namestiti da radi. Sa tripl pogonima teže. Ipak, prednji tripl menjač ima samo tri položaja koja treba “pogoditi” (za razliku od 6 do 13 položaja zadnjeg menjača) i kavez mu je dosta širi od širine lanca, tako da u zavisnosti od konkretne kombinacije šiftera i menjača, može da se potrefi i da sve radi prihvatljivo.

Imajte na umu da MTB ručice menjača imaju svega 2 klika (za ukupno 3 položaja prednjeg menjača), dok drumske “STI” šamaraljke imaju 2 “puna klika” i 3 “trim-klika” (za fino podešavanje) što daje ukupno 5 različitih pozicija prednjeg menjača. Frikcione ručice menjača, naravno, daju neograničene mogućnosti za fino podešavanje položaja prednjeg menjača. 🙂

Pored svega rečenog i uprkos zvanično drugačijem stepenu povlačenja sajle, neki prednji menjači rade prihvatljivo sa svim ručicama menjača (bilo da su drumski, ili MTB). Izuzetak su Shimano drumski menjači za “11 brzina” i Shimano Tiagra 4700 za 10 brzina – koji imaju drugačiju “ruku” na koju se kači sajla, i traže drugačiji stepen povlačenja sajle – zato oni nisu kompatibilni sa većinom šiftera osim odgovarajućih Shimano drumskih. Tako da, iako neće raditi savršeno, pogotovo sa triplom, vredi probati i videti da li radi zadovoljavajuće. Ukoliko ne radi dovoljno dobro, jeftinija opcija je nabavka prednjeg menjača koji odgovara šifteru.


7. Broj brzina

Poslednje, a i najmanje bitno. 🙂

Prednji menjači se prave za određeni broj brzina, tj. zupčanika pozadi. Što više brzina, to je lanac uži. Tako postoje menjači za 6 do 8 brzina, zatim za 9, 10 i 11 brzina. Širina kaveza pravi se spram očekivane širine lanca.

Prednji menjači za 9 (levo) i za 10 brzina (desno)
Prednji menjači za 9 (levo)
i za 10 brzina (desno)

Ipak, pošto lanac treba da ima mesta da šeta levo-desno po zadnjim zupčanicima, kavez je uvek dosta širi od samog lanca. Zato je moguće montirati na primer prednji menjač za 10 brzina i koristiti lanac za 6 do 8 brzina.

Prednji menjači su veoma tolerantni po pitanju broja brzina, pa čak i proizvođača i u principu se mogu kombinovati svaki sa svakim. Jedan od retkih delova opreme gde je moguće na primer Campagnolo za 10 brzina zameniti Shimanom za 8 brzina i da sve radi. 🙂

Kada se stavi menjač za više brzina nego što je lanac, jedina loša pojava je više češanja lanca o kavez. Kavez je uži, pa se pri manjoj zakrivljenosti lanca (menjanje brzina pozadi) može desiti da lanac dodiruje kavez. Sa indeksnim šifterima (ručicama menjača) ovo se može kompenzovati korištenjem trim opcije, dok kod frikcionih šiftera ovo ne predstavlja nikakav problem.


8. Izuzeci

Izuzetak su Shimano drumski prednji menjači za 11 brzina. Oni će lepo raditi samo sa Shimano prednjim šifterima za 11 brzina, kao i sa Shimano Tiagra 4700 prednjim šifterima za 10 brzina. Isto važi i za Tiagra 4700 prednje menjače. Najnoviji Campagnolo standard za 11 brzina: Revolution 11+ (sari je Revolution 11) takođe traži posebne (Revolution 11+) ručice menjača i menjače. Uzrok nekompatibilnosti je drugačiji način kačenja sajle, pa se količina potrebnog povlačenja sajle pri promeni brzine drastično razlikuje u odnosu na ostale menjače. Zbog čega je moralo da se “popravlja” nešto što već radi verovatno leži u marketinškom, ne u inženjerskom delu kompanije.

Drugi izuzetak je nova “gravel” grupa sa hidrauličnim kočnicama: Shimano GRX. U smislu povlačenja sajle, ista je kao Tiagra 4700.

Povezan članak – Prednji menjač bicikla:

Prednji menjač bicikla (FD). Vrste prednjih menjača, način kačenja na ram, kompatibilnost
Prednji menjač bicikla (FD). Vrste prednjih menjača, način kačenja na ram, kompatibilnost

5 misli o “Kompatibilnost [05] Prednji menjači”

 1. Pozdrav,da li će shimano tiagra 4700 cestovni mjenjači/kočnice raditi na shimano deore LX prednji mjenjač i shimano deore XT zadnji mjenjač?Prednji pogon je 50/34 a zadnji 11/34.Stari pogon mi je bio 48/36/26 i LX odlično radi na novi compact shimano 50/34.Hvala Pero

  • Odlično pitanje! Shimano Tiagra 4700 serija šiftera radi samo sa Tiagra 4700 menjačima, kao i sa Shimano drumskim menjačima za 11 brzina – ovo važi i za prednje i za zadnje.

 2. Poštovanje. Prvo bih hteo da pohvalim vaš rad i ovaj sajt kao veliku riznicu znanja! 🙂 Hteo bih samo da pitam kako da premerim prečnik sedalne cevi? Ne znam da li je 28,6 mm, 31,8 mm ili 34,9 mm, a hteo bih da uskoro kupim novi prednji menjač (u pitanju je drumski bicikl). Pozdrav! 🙂

  • Meni je to najlakše uraditi kljunastim pomičnim merilom (srpski: šublerom 🙂 ).

   Najsigurnije odmah iznad trenutno montiranog menjača. Ova slika prikazuje merenje šticne (šipke sedla), ali princip je isti kod merenja spoljnog prečnika cevi na ramu:

   https://bicikl.bikegremlin.com/wp-content/uploads/2017/11/measuring_seatpost-merenje_sticne.jpg

   Ako je cev istog prečnika i kod prihvata sedla i kod šelne prednjeg menjača (što je najčešće slučaj kod drumaša), može se koristiti i običan santimetar, jer su razlike u standardima dovoljno velike da se lako zaokružuje na “pravu” i u slučaju manje greške pri merenju. Izvuče se šticna, pa se od gore premeri prečnik – po sredini, santimetrom, lenjirom, šta god je pri ruci.

Komentari su zatvoreni.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content