Home » Vožnja » Kočenje, skretanje, menjanje brzina

Tehnika kočenja biciklom na dugim spustevima

Tehnika kočenja biciklom na dugim nizbrdicama (dugim i strmim spustevima)

Ažurirano: 09/09/2020. Jedna od lepših delova vožnje bicikla, barem za autora ovog teksta, su spustevi – što duži, što brži, bilo na asfaltu, ili u šumi. 🙂  Ovaj članak objasniće tehnike kočenja koje omogućavaju bezbedno i zabavno spuštanje biciklom niz duge i strme nizbrdice. Prvo će ukratko biti objašnjena sama tehnika. Zatim će biti obrazloženo … Opširnije

Home » Vožnja » Kočenje, skretanje, menjanje brzina

Brza vožnja bicikla kroz krivine – drumom

Brza vožnja bicikla (nizbrdo) kroz krivine (na asfaltiranim putevima)

Ažurirano: 09/11/2018. Ovaj članak objasniće kako bolje i brže prolaziti kroz krivine biciklom. Ovo je posebno važno pri brzoj vožnji nizbrdo, ali može poslužiti da se bolje vozi i u svim drugim prilikama. Prvo će biti objašnjene instinktivne reakcije i (njihov uticaj na) upravljanje biciklom, a potom procena “oštrine” krivine, kočenje, položaj tela i upravljanje … Opširnije

Home » Vožnja » Kočenje, skretanje, menjanje brzina

Kontraupravljanje (eng. countersteering) – kontrola bicikla

Kontraupravljanje (kontra-upravljanje) - skretanje biciklom

Ažurirano: 09/09/2020. U ovom članku objasniću kako efikasnije, preciznije i brže upravljati biciklom. Upravljanje biciklom može zvučati banalno mnogim (iskusnim) biciklistima, ali neki koncepti i tehnike koji dolaze intuitivno, pogotovo kontraupravljanje, se bolje i efikasnije koriste kada ih vozač svesno uvežbava i koristi. Inače, kao dete sam to sebi objašnjavao time da biciklu treba “zalet” … Opširnije

Home » Vožnja » Kočenje, skretanje, menjanje brzina

Tehnika kočenja biciklom

Pravilna tehnika kočenja na biciklu

Ažurirano: 05/06/2020. Ovaj članak bavi se pravilnom tehnikom kočenja na biciklu. Kako se zaustaviti bezbedno za najmanje moguće vreme (i pređeni put). Kako pravilno koristiti prednju i zadnju kočnicu. Posebni članci objašnjavaju princip rada mehaničkih kočnica, kao i prednosti i mane disk kočnica za bicikle. Sadržaj:1. Čemu služe kočnice na biciklu?2. Preraspodela težišta pri kočenju … Opširnije