KRENITE odavde

Zadnji menjač bicikla

Ovaj članak objašnjava važne pojmove vezano za zadnji menjač bicikla. Počev od toga koji su mu delovi i kako radi, pa do bitnih karakteristika poput kapaciteta, tipa montiranja itd.

Sadržaj:

 1. Kako radi zadnji menjač bicikla?
 2. Kačenje zadnjeg menjača za ram bicikla
  2.1. Zadnji menjači sa kukom
  2.2. Zadnji menjači sa standardnim montiranjem
  2.3. Zadnji menjači sa direktnim montiranjem
 3. Standardan i “rapid rise” zadnji menjač
 4. Kapacitet menjača – dužina kaveza
 5. Maksimalan broj zuba
 6. Broj brzina, kompatibilnost


1. Kako radi zadnji menjač bicikla?

Zadni menjači (često zvani “RD” od engleskog “rear derailleur”) koriste se kod bicikala sa spoljnim menjačem i sa više zupčanika na zadnjoj nabli. Princip rada zadnjeg menjača je krajnje jednostavan. Pomera lanac u stranu dok god on ne preskoči sa jednog na susedni zupčanik. Gruba sila.

Ovim kretanjem menjača se upravlja preko ručica menjača koje se obično nalaze kormanu (ili drugde na dohvat ruke). Ručice menjača povlače sajlu menjača, koja je pričvršćena na sam menjač i upravlja njegovim kretanjem.

Sastoji se iz metalnog kaveza, koji ima oprugu. Opruga pomera menjač na jednu stranu kada se sajla menjača popušta, dok ga sajla povlači na suprotnu stranu. Takođe ima i točkiće na posebnom zglobnom kavezu koji služe da pokupe višak lanca kada se prebacuje na zupčanike različite veličine, kako ne bi landarao i spao.

1. The upper area on the derailleur is the b-knuckle. 2. On Shimano and SRAM derailleurs, the b-tension adjuster fine-tunes the height of the guide pulley. On Campagnolo derailleurs, the adjustment is done via a screw near the p-knuckle. 3. To adjust cable tension, use the barrel adjuster. 4. The guide pulley keeps the chain in line as it moves from cog to cog during shifts. 5. The idler pulley helps hold tension on the chain regardless of gear choice. 6. The mounting bolt connects the derailleur to the frame. 7. The parallelogram linkage lets the chain move left and right and up and down the cassette while remaining parallel to the cogs. 8. High and low limit stops are usually found near the b-knuckle but sometimes on the front of the parallelogram. The low limit (often marked L) prevents shifts into the spokes; the high limit (marked H) prevents the chain from dropping off the smallest cog. 9. The p-knuckle holds both the guide pulley and a spring that keeps tension on the cage to hold the chain taut. Shimano’s XTR Shadow Plus (for mountain bikes) has a switch that increases spring tension and activates a friction stabilizer to keep the chain from bouncing in rough terrain. 10. The cable bolt pinches the shift cable in place. On most derailleurs, when the shift lever pulls on the cable, the derailleur moves up the cassette to a lower gear. The exception: Shimano’s low-normal derailleurs, on which it does the opposite. 11. The cage keeps the chain in line between the pulleys.
1. Gornji deo menjača, b-zglob
2. “B tension screw” – šraf za određivanje visine gornjeg točkića menjača u odnosu na zadnje zupčanike. Kod Campagnolo menjača, šraf za ovo podešavanje je blizu p-zgloba (9).
3. Burence za fino podešavanje zategnutosti sajle menjača.
4. Točkić koji vodi lanac dok se kreće sa jednog na drugi zupčanik.
5. Donji točkić koji samo zateže lanac.
6. Mesto za šraf kojim se menjač montira na ram.
7. Spoj paralelograma, koji omogućava lancu da se kreće levo-desno duž kasete, a da uvek ostane u liniji sa zupčanicima.
8. Šrafovi za podešavanje gornje i donje granice hoda zupčanika. Gornja granica (H) sprečava spadanje sa najmanjeg zupčanika, dok donja granica (L) sprečava upadanje lanca u žbice točka.
9. P-zglob, sadrži točkić koji vodi lanac i  oprugu koja zateže lanac. 
10. Šraf koji pričvršćuje sajlu menjača za menjač.
11. Kavez koji drži lanac u liniji između gornjeg i donjeg točkića menjača.

– Sadržaj –


2. Kačenje zadnjeg menjača za ram bicikla

Postoje tri standarda kačenja zadnjeg menjača:

 1. Na kuku (imaju na sebi ugrađenu kuku).
 2. Standardno kačenje (kuka mora biti ugrađena na ramu).
 3. Direktno kačenje (moderna verzija standardnog kačenja – u suštini)

Koji od ova tri tipa kačenja se bira, najviše zavisi od samog rama bicikla, kome se menjač prilagođava:

Zadnji drop (kosi), bez kuke menjača - traži menjač sa svojom, već ugrađenom kukom.
Zadnji drop (kosi), bez kuke menjača – traži menjač sa svojom, već ugrađenom kukom
Zadnji drop (kosi), sa ugrađenom kukom menjača na ramu.
Zadnji drop (kosi), sa ugrađenom kukom menjača na ramu
Zadnji drop (vertikalan) sa kukom menjača moniranom naknadno (izmenjivom).
Zadnji drop (vertikalan) sa kukom menjača sa standardnim montireanjem (izmenjivom)

– Sadržaj –


2.1. Zadnji menjači sa kukom

Ovi menjači imaju ugrađenu kuku i traže drop (prihvat zadnjeg točka) bez kuke da bi se mogli montirati.

Zadnji denjač sa montiranjem na kuku.
Zadnji denjač sa montiranjem na kuku
Menjač sa montiranjem na kuku - zadnja strana prihvata za montiranje.
Menjač sa montiranjem na kuku – zadnja strana prihvata za montiranje

U praksi, mogu se montirati i na mnoge ramove sa ugrađenom kukom (prihvatom) za standardno kačenje, ako kuka na ramu ne udara o sam menjač i ne smeta pri montiranju i radu menjača.

Način montiranja ovog tipa menjača prikazan je na slikama ispod:

Menjač sa montiranjem na kuku - prednja strana prihvata za montiranje.
Menjač sa montiranjem na kuku – prednja strana prihvata za montiranje. Vidi se šraf za zatezanje menjača kada se umetne
Stavljanje menjača sa kukom u prihvat (drop) zadnjeg točka.
Stavljanje menjača sa kukom u prihvat (drop) zadnjeg točka.
Menjač stavljen do kraja u prihvat (drop) zadnjeg točka, spreman za zatezanje šrafa i fiksiranje menjača na mesto.
Menjač stavljen do kraja u prihvat (drop) zadnjeg točka, spreman za zatezanje šrafa i fiksiranje menjača na mesto

– Sadržaj –


2.2. Zadnji menjači sa standardnim montiranjem

Ovi menjači šrafe se direktno u nosač na ramu – ali nemojte ih mešati sa tipom menjača sa direktnim montiranjem.

Šrafljenje menjača sa direktnim kačenjem na ram - koji ima svoj prihvat za takav menjač.
Šrafljenje menjača sa standardnim kačenjem na ram – koji ima svoj prihvat za takav menjač
Zadnji menjač sa direktnim montiranjem.
Zadnji menjač sa standardnim montiranjem
Zadnja strana menjača sa direktnim montiranjem. Vidi se šraf koji se uvrće direktno na ram (koji sadrži kuku i navoje za šrafljenje).
Zadnja strana menjača sa standardnim montiranjem. Vidi se šraf koji se uvrće direktno na ram (koji sadrži kuku i navoje za šrafljenje)

– Sadržaj –


2.3. Zadnji menjači sa direktnim montiranjem

2012. godine, Shimano je rešio da zadnji menjač pomeri malo više ka nazad. 🙂 Tako je rođen menjač sa “direktnim montiranjem.” Zašto?

 • Ovo pomeranje ka nazad omogućilo je da se zadnji točak lakše stavlja i skida (ne mora se menjač povlačiti ka nazad da se skloni).
 • Takođe, menjač sada može stajati bliže ka ramu, tj. ne štrči više toliko ka spolja, pa je zaštićen od udaraca. Stoga je Shimano nove menjače ovog tipa krstio “Shadow” (eng. “senka”) – svaka čast njihovom marketinškom odeljenju.

Ovi menjači traže posebnu vrstu kuke na ramu – tj. kuku za direktno montiranje.

Zadnji menjač sa direktnim montiranjem, montiran na ram sa prihvatom za takve menjače
Zadnji menjač sa direktnim montiranjem, montiran na ram sa prihvatom za takve menjače

Međutim, ovi menjači se mogu montirati i na prihvat za standardno kačenje, ako se koristi “b-link:”

Zadnji menjač sa direktnim montiranjem, stavljen na standardnu kuku, pomoću "b-linka"
Zadnji menjač sa direktnim montiranjem, stavljen na standardnu kuku, pomoću “b-linka”

Ova skica sa Shimano sajta to lepo objašnjava:

Menjač sa direktnim montiranjem montiran na standardnu kuku pomoću b-linka (levo), i na kuku za direktno montiranje (desno)
Menjač sa direktnim montiranjem montiran na standardnu kuku pomoću b-linka (levo), i na kuku za direktno montiranje (desno)
Izvor: shimano.com

Rekapitulacija:

 • Menjači sa standardnim montiranjem ne mogu se staviti na ram sa kukom za direktno montiranje.
 • Ali, menjači sa direktnim montiranjem, mogu se staviti, uz pomoć b-linka, na ram sa kukom za standardno montiranje.
 • Menjači sa direktnim montiranjem se direktno montiraju na kuku za direktno montiranje 🙂 – tj. bez b-linka.

– Sadržaj –


3. Standardan i “rapid rise” zadnji menjač

Većina menjača radi tako što ih opruga tera ka napolje. Kako se sajla otpušta, tako menjač ide ka spolja, ka manjim zupčanicima. Kako se sajla zateže, tako ide u kontra smeru, ka točku i većim zupčanicima. Ovaj način rada naziva se na engleskom “high-normal” , ili “top-normal” .

Shimano Rapid Rise“, ili “low-normal” radi na obrnut način – opruga ga pomera ka točku, dok se zatezanjem sajle pomera ka manjim zupčanicima. Iste ručice menjača se mogu koristiti za oba standarda. Ako ručica menjača ima ugrađen indikator stepena prenosa, a stavi se npr. rapid rise umesto standardnog menjača (ili se za rapid rise ručice montira standardan menjač), indikator će pokazivati “naopačke” brzine, ali će menjanje brzina funkcionisati ispravno.

– Sadržaj –


4. Kapacitet menjača – dužina kaveza

Kapacitet menjača je podatak o rasponu u broju zuba između prednjih i zadnjih zupčanika koje menjač može da kompenzuje.  Kada se napred stavi na najveći i pozadi na najveći, lanac mora biti dovoljno dugačak da to obuhvati. Nakon toga, kombinacija malog lančanika napred i najmanjeg zupčanika pozadi, dovešće do velikog “viška” u dužini lanca, koju zadnji menjač mora da “pokupi”, držeći lanac zategnutim. Obe ove kombinacije dovode do veoma ukošenog lanca i nikako nisu preporučive.

Zbog toga se podatak proizvođača o kapacitetu menjača može uzeti s rezervom, ukoliko je u pitanju iskusan pažljiv vozač, koji neće koristiti ekstremne kombinacije.

Generalno menjači dolaze u tri veličine: kratki, srednji i dugi kavez. Kapacitet je srazmeran dužini kaveza. Za MTB kasete sa velikim rasponom između najmanjeg i najvećeg zupčanika i sa tri lančanika napred, poželjno je imati menjač sa dugačkim kavezom. Tipična drumska kaseta sa relativno malim rasponom i dva lančanika napred tražiće menjač sa kratkim kavezom.

Shimanove oznake su obično SS (kratki kavez), GS (srednji) SGS (dugački).

Primer: ako na biciklu postoji pogon 28-38-48 i stavljena je kaseta sa rasponom u broju zuba 11-32, tada je potreban kapacitet zadnjeg menjača:

(48-28) + (32-11) = 20 + 21 = 41
što traži dugačak kavez zadnjeg menjača, kapaciteta preko 40 zuba.

Za tipičan drumski prenos, kapacitet bi bio:
(53-39) + (25-11) = 14 + 14 = 28
menjač kratkog kaveza kapaciteta ispod 30 zuba je dovoljan.

Kod 1x sistema, računa se samo razlika u broju zuba između najvećeg i najmanjeg zadnjeg lančanika (pošto je napred samo jedan lančanik, naravno).

Videti ovde za: Šta ako kapacitet menjača nije dovoljno velik?

– Sadržaj –


5. Maksimalan broj zuba

Pored kapaciteta menjača, važan podatak je i najveći broj zuba zadnjeg zupčanika koje menjač može da obuhvati. Za menjače kratkog kaveza na drumskim biciklima, granica je obično 25, ili 28 zuba, dok MTB menjači dugačkog kaveza mogu da prihvate i kasete sa 32, 34, ili više zuba. Maksimalan broj zuba nije uslovljen dužinom kaveza, ali su menjači dužeg kaveza po pravilu sa nešto većim max. brojem zuba.

– Sadržaj –


6. Broj brzina, kompatibilnost

Serija članaka koji detaljno objašnjavaju šta se sa čim može kombinovati: Kompatibilnost

MTB zadnji menjači sa 6 do 9 brzina su isti, identični. Isto važi i za drumske sa 6 do 10 brzina. Takođe su međusobno identični, zamenjivi (drumski sa MTB). Minimalne razlike u širini točkića su zanemarive. Zato mogu raditi sa šifterima od 6 do 9 brzina, bili drumski, ili MTB, kao i sa drumskim šifterima za 10 brzina. Isti je stepen kretanja kaveza menjača za istu dužinu povlačenja kabla menjača, tako da ručica menjača određuje koliko “brzina” ima i koliko će se menjač kretati.

MTB menjači za 10 i 11 brzina, kao i drumski menjači za 11 brzina su svi posebni, drugačiji je stepen povlačenja sajle, ugao paralelograma. Ima izuzetaka od ovih pravila, pa ako se planira neko kombinovanje, najbolje je prvo pogledati: članak o kompatibilnosti zadnjih menjača bicikla.

Treba obratiti pažnju i na kompatibilnost sa ručicama zadnjeg menjača (šifterima). Ručica menjača (kod indeksiranih ručica) određuje koliko se sajle povlači za svaki klik mehanizma. Standardi su različiti kod Campagnola, SRAM-a i Shimana. Zato SRAM zadnji menjač neće raditi ispravno sa indeksnom Shimano ručicom menjača. Kod frikcionih ručica menjača, odnosno šiftera (onih koje nemaju kliktanje za svaku brzinu) ovakvih problema nema.

Pri tome, osim SRAM-a i Campagnola, ostali proizvođači su uglavnom kompatibilni sa Shimano standardom.

– Sadržaj –

Postojeći komentari (pitanja i odgovori) postavljeni ispod ovog članka, premešteni su u ovu temu BikeGremlin foruma:
https://www.bikegremlin.net/threads/zadnji-menjac-bicikla-komentari-clanka.173/

21 misao o “Zadnji menjač bicikla”

 1. Ja imam menjac Shimano SIS tacna oznaka RD-TY20A SH (isti kao na slici u tekstu za primer menjaca sa kukom) i ima kapacitet 34 zuba. Da li je to onda srednji ili dugi kavez?

  • Ćao Marko,

   S obzirom na klasu i generaciju tog dela, najverovatnije da je “zvanično” srednji (GS). Verovatno ima negde utisnutu oznaku:
   SS – kratki
   GS – srednji
   SGS – dugi

   Mada savremeni menjači kratkog kaveza (SS) imaju kapacitet i preko 34 zuba. Zavisi i od modela i serije.
   Na primer Sora RD-R3000-SS (kratki kavez, SS) ima kapacitet od 37 zuba za kratki, a model RD-R3000-GS (srednji kavez, GS) ima kapacitet od 43 zuba. Dok aktuelna 105 serija menjača ima manje kapacitete za kratki i srednji kavez.

   Relja

 2. Zdravo Relja!

  Nedavno sam postavio pitanje na drugom članku povodom straha koji sam imao zbog broja žbica na kaparisanom gravel-touring biciklu na kojem je trebalo da se vratim u Srbiju.

  Dobre vesti su da sam uspeo da napravim potrebne izmene pre puta, na točak sa 32 žbice, i da sam se bezbedno vratio 🙂 A tebi hvala na savetu i pažljivo izabranim rečima.

  Bilo kako bilo – bicikl kida, ali jedina opcija koju sam u momentu imao jeste 1×11 sistem – Sram Rival 1 Type 3.0 Long Cage menjač (Exact Actuation) uparen sa Sunrace CSMS8 11-46 kasetom.

  Iako je menjač deklarisan na 42, bez problema hvata 46.

  Limiti su postavljeni i za H i za L kako treba, kao i B-šraf i u principu je sve ok, ali kada je lanac na četvrtom zupčaniku, češe o zid petog. Samo četvrtina okreta na burencetu u bilo koju stranu napravi još veći problem, gde više ništa ne radi kako treba. To je jedina tačka u kojoj uspeva da prebaci na svaki zupčanik (bez trenutka oklevanja ili spadanja) – ali eto, baš taj jedan zupčanik, i to onaj koji mi najviše koristi pravi najveći problem.

  Ne znam da li je do kasete, spejsera između zupčanika, nekompatibilnosti ili slično.

  Nisam siguran šta da radim, osim eventualno da kupim originalnu 11-42 kasetu.

  • Ćao Milovane,

   Kada se desi problem da se menjač ne može naštelovati da lepo radi na svim delovima kasete, ono na šta generalno posumnjam:
   1) Kompatibilnost ručice menjača (odnosno šiftera) i samog menjača – u ovom slučaju pretpostavljam da to nije slučaj.
   2) Kaseta i ručica menjača nisu za isti broj brzina – opet, računam da u ovom slučaju nije do toga.
   3) Kriva kuka menjača – to bi moglo biti. Ima alat za kontrolu i ispravljanje kuke menjača. Sistemi sa 9 i više lančanika pozadi su posebno osetljivi na ovu nesavršenost.
   4) Konačno, linija lanca – moguće je da je lanac veoma ukošen na putu od prednjeg do zadnjih lančanika, a da je razlika u prečniku ta dva susedna lančanika velika, pa da zato češe. Doduše, na koji god da se misli pod “četvrti” i “peti” (bilo da je četvrti najmanji, ili četvrti najveći), to je pri sredini kasete sa 11 brzina, tako da ne verujem da je do toga. A to se i lako proveri – samo treba pogledati kako lanac stoji kad je na “problematičnom” zadnjem lančaniku. Kad se pogleda bicikl sa zadnje strane, duž svoje uzdužne ose, može se golim okom primetiti ako lanac ide dosta ukoso. Ako je prednji lančanik previše ka unutra (ka biciklu), moguće je da vuče lanac ka narednom, većem lančaniku.

   To su prve stvari koje mi padaju na pamet.

   Relja

Komentari su zatvoreni.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content