Home » Tehnički deo » Kompatibilnost » Kompatibilnost [01] Lanci

Kompatibilnost [01] Lanci

Ažurirano: 11/11/2020.

Ovaj članak objašnjava kompatibilnost lanaca bicikla. Koji lanci se mogu koristiti sa koliko “brzina”. Prvo će biti objašnjeni osnovni pojmovi o lancima, a zatim će pregled kompatibilnosti i mogućnost kombinovanja sa različitim sistemima biti dat po broju brzina za koje je lanac projektovan. Od jedne, do 12 brzina.


Osnovne činjenice o lancima bicikla

Svi lanci za bicikl dele isti korak od tačno pola inča.

Korak od pola inča. Cela karika (unutrašnja i spoljna) dugačka je tačno jedan inč.
Korak od pola inča.
Jedna cela karika (jedan par unutrašnjih i jedan par spoljnih pločica) dugačka je tačno jedan inč.

Ono po čemu se razlikuju je širina. Što više brzina, to uži lanac. Najširi lanci, i spolja i po unutrašnjoj širini rolnica, su lanci za jednu brzinu. Širina rolnica tih lanaca je 1/8 inča (3,175 mm).

Širina rolnica lanaca za više brzina je gotovo jednaka, a unutrašnji prečnici su:

  • Lanci za jednu brzinu su unutrašnjeg prečnika 1/8 inča (3,175 mm).
  • Lanci za 5 do 8 brzina su unutrašnjeg prečnika 3/32 inča (2,38 mm).
  • Lanci za 9 do 12 brzina su unutrašnjeg prečnika 11/128 inča (2,18 mm).
  • “Egzotičan” standard za teretne bicikle je 5/32 inča (4 mm).

Ono po čemu se drastičnije razlikuju je spoljna širina lanca.

Pitch - korak Roller width - unutrašnja širina lanca Roller diameter - prečnik rolnica R - spoljna širina lanca C - širina lanca sa spojkom (kod lanaca za jednu brzinu)
Pitch – korak
Roller width – unutrašnja širina lanca
Roller diameter – prečnik rolnica
R – spoljna širina lanca
C – širina lanca sa spojkom (kod lanaca za jednu brzinu)
S leva na desno: Campagnolo 11 brzina, SRAM 10 brzina, Shimano 9, SRAM 6/7/8, stariji lanac za 5 brzina, 1/8" jednobrzinski lanac
S leva na desno:
Campagnolo 11 brzina, SRAM 10 brzina, Shimano 9, SRAM 6/7/8, stariji lanac za 5 brzina, 1/8″ jednobrzinski lanac
Primetite kako su rolnice svih lanaca za više od jedne brzine gotovo iste širine.

Detaljan pregled standardnih dimenzija je u članku: Standardi dimenzija pogonskih lanaca bicikala.
Objašnjenje konstrukcije lanca dato je u članku: Habanje (izduživanje) lanca bicikla.


Lanci za jednu brzinu

Lanci za jednu brzinu su širi od svih ostalih. I po spoljnoj i po unutrašnjoj širini rolnica ( 1/8 inča (3,175 mm), naspram 3/32″ (2,38 mm) kod lanaca za bicikle sa više brzina). S obzirom da je ovakav lanac i ubedljivo najjeftiniji, nema ni potrebe eksperimentisati sa užim lancima za više brzina. Ipak, ako baš mora, lanac za 6 do 8 brzina može da pasuje na neke bicikle sa jednom brzinom – zavisi od širine samih lančanika.


Lanci za 5, 6, 7 i 8 brzina

Lanac za 8 brzina širine 7,1 mm odgovaraće i za sve ostale sisteme (sa 5, 6 i 7 brzina).  Šimano, SRAM i Kampanjolo su svi isti kod 8faza. Lanac za 7 brzina je nešto širi, 7,3 mm, dok je lanac za 6 brzina dosta širi – 7,8 mm. Zato obrnuto nije slučaj i lanac za 7, a pogotovo za 6 brzina će teže raditi na sistemu sa 8 brzina.

Od ostalih, može se za nuždu koristiti 9fazni lanac. Malo je uži nego što je optimalno, ali radiće. Obrnuto nije preporučivo – na devetofaz stavljati širi lanac za 5 – 8 brzina, jer se može zaglaviti između uže poslaganih zupčanika devetofaza.


9 brzina

Širina lanca je oko 6,7 mm. Za nuždu može da posluži lanac za 10 brzina. Ipak, uži lanac je po pravilu skuplji, uglavnom kraće traje i menjanje brzina će ići sporije… ali će raditi. Problemi generalno nastaju pozadi, na kaseti. Prednji lančanici su manje osetljivi po pitanju širine lanca koji se koristi.

Inače svi devetofazni lanci će raditi kako treba bez obzira na proizvođača – Campagnolo, Shimano, ili SRAM.


10 brzina

Širina lanca je 5,88 mm. Isto važi što i za 9 brzina. Mogu se koristiti lanci različitih proizvođača i u slučaju nužde može se uzeti lanac za jednu brzinu više – 11 brzina u ovom slučaju.


11 brzina

Širina lanca je 5,62 mm. Lanci za 11 brzina svih proizvođača su međusobno kompatibilni.

Pošto je razlika u širini između 10faz i 11faz lanca prilično mala, a širina samih zupčanika na kaseti je ista (uz malo manji razmak), lanac za 10 brzina može da se iskoristi na 11faznoj opremi bez zaglavljivanja. Ipak, to je rešenje za nuždu, pošto će ipak, zbog nešto veće širine, uticati na lošiji rad i brže habanje zupčanika.

Izuzetak su Shimano Hyperglide+ lanci – koji rade samo sa Hyperglide+ kasetama, bilo sa 11, ili 12 zupčanika (isti lanac ide).


12 brzina

Širina lanca je 5,25 mm. Proizvode ga SRAM i (od sredine 2018.) Shimano za svoje 12fazne MTB grupe.

Nisam siguran kako radi sa ostalim sistemima, čekam iskustva korisnika i priliku da isprobam.


Simetrični naspram asimetričnih lanaca

Shimano je, koliko znam, jedini proizvođač lanaca koji proizvodi asimetrične lance (uz standardne, simetrične). Prednost asimetričnih lanaca je brže i lakše prebacivanje sa velikog na mali prednji lančanik  i obrnuto.

Asimetričan Shimano lanac. Gore je spoljna strana, a dole unutrašnja.
Asimetričan Shimano lanac.
Gore je spoljna strana, a dole unutrašnja.

Na slici iznad vidi se kako asimetrični lanac nema iste spoljne ploče za “spoljnu” i “unutrašnju” (prema biciklu) stranu.

Kada je Shimano prvi put uveo asimetrične lance na drumskim dubl pogonima, preporučeno je bilo da se ne koriste na tripl pogonima. Ipak, uglavnom rade bez problema i na tripl pogonima.

Tabela spoljnih širina lanaca:

LanacŠirina
 mm.
Svi 6-brzina7.8
Svi 7-brzina7.3
Svi 8-brzina7.1
Svi 9-brzina6.6 – 6.8
10-brzina old Campagnolo6.2
Svi ostali 10-brzina5.88
Svi 11-brzina5.62
SRAM 12-brzina MTB5.25

Povezan članak – Na koliko skratiti nov lanac pri montiranju:

Optimalna dužina lanca za bicikle sa menjačem
Optimalna dužina lanca za bicikle sa menjačem
Podeli ovaj članak...

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.