Achtung, achtung! :)

27. jula 2024. (ili 28, u zavisnosti od vaše vremenske zone), planira se održavanje hosting servera i sajt neće raditi normalno. Trebalo bi da prekid bude kraći od 8 sati.

Relja

KRENITE odavde

Habanje (izduživanje) lanca bicikla

Ovaj članak objasniće kako se tačno haba lanac bicikla i šta se tačno dešava sa njim kada se pohaba. Prvo će biti objašnjeni konstrukcija i korak lanca, kako bi se bolje razumelo kasnije objašnjenje habanja. Poseban članak objašnjava kako izmeriti istrošenost i kada zameniti lanac na bicklu.

Sadržaj:

 1. Konstrukcija lanca bicikla
 2. Šta je to korak lanca?
 3. Trošenje lančanika (i “zupčanika”)
 4. Habanje lanca
 5. Uzubljenje lanca i lančanika
  5.1. Nov lanac na pohabanom lančaniku
  ….5.1.1. Nov lanac i pohaban prednji (pogonski) lančanik
  ….5.1.2. Nov lanac na pohabanom zadnjem lančaniku (“zupčaniku”)


1. Konstrukcija lanca bicikla

Delovi iz kojih se sastoji lanac bicikla prikazani su na slikama 1 i 2:

1: dve karike lanca bicikla Lanac bicikla je dugačak niz ovakvih karika, spojenih međusobno
1: dve karike lanca bicikla
Lanac bicikla je dugačak niz ovakvih karika, spojenih međusobno.
Slika 1
Delovi lanca bicikla 1: cela karika 2: unutrašnje pločica 3: rolnica 4: pin 5: spoljna pločica Slika 2
Delovi lanca bicikla
1: cela karika
2: unutrašnje pločica
3: rolnica
4: pin
5: spoljne pločice
Slika 2

Obratiti na slici 2 pažnju na to kako unutrašnje pločice (označene brojem 2 na slici) imaju ispupčenja, kojima drže rolnice na mestu. Pinovi su tesno nabijeni na unutrašnji deo spoljnih karika, dok unutrašnje karike slobodno klize po delu pina između spoljnih karika. To se vidi na slici 3.

Šta se dešava kada se lanac uvija oko lančanika:

– Sadržaj –


2. Šta je to korak lanca?

Korak lanca je rastojanje na kojem se nalaze pinovi. Meri se tako što se rastojanje između tri pina podeli sa dva.

Korak lanca prikazan je zelenim markacijama, s tim što se on po pravilu utvrđuje merenjem rastojanja između tri rolnice (plava markacija), koje se deli sa dva. Slika 4
Korak lanca prikazan je zelenim markacijama, s tim što se on po pravilu utvrđuje merenjem rastojanja između tri susedne rolnice (plava markacija), koje se deli sa dva.
Slika 5

Kada bude objašnjen princip habanja lanca, biće jasnije zbog čega se pri merenju koraka uzimaju (barem) 3 pina, odnosno jedna cela karika (par spoljnih i par unutrašnjih pločica), 4. poglavlje govori o tome.

Nov lanac bicikla ima korak od pola inča (12,7 mm) i lančanici su projektovani za lanac takvog koraka.

– Sadržaj –


3. Trošenje lančanika (i “zupčanika”)

Navodnici u naslovu su jer se u biciklističkoj literaturi i terminologiji zadnji lančanici (tehnički pogrešno) nazivaju “zupčanicima”. Lančanici prilikom trošenja ne menjaju svoj korak, tj. zubi uvek ostaju na istom međusobnom rastojanju. Ono što se habanjem menja je profil zuba – postaju sve nazubljeniji, poput leđnog peraja ajkule. Kako ovo utiče na uzubljivanje lanca, kako novog tako i pohabanog, biće objašnjeno u narednim poglavljima.

Istrošen lančanik preklopljen preko novog.
Istrošen lančanik preklopljen preko novog
Slika 6

– Sadržaj –


4. Habanje lanca

Potrošen lanac često se naziva (pogrešno) i “istegnut” lanac, pošto se lanac habanjem izdužuje (tj. povećava mu se korak), ali lanac se izdužuje usled habanja, materijal lanca se ni malo ne isteže, kako će sada biti objašnjeno. Ono što se haba je spoj pina i unutrašnjih pločica, kako je prikazano na slici 7.

Pošto su pinovi fiksirani na spoljnim pločicama, tu ne dolazi do habanja. Zato korak između dva pina na spoljnim pločicama ostaje uvek isti, koliko god da je lanac pohaban. Ono što se menja je rastojanje između dva para spoljašnjih pločica. Dakle, rastojanje između dva para spoljnih pločica se uvećava usled habanja unutrašnjih pločica i pinova, tj. spona dva para spoljnih pločica time postaje efektivno duža kada je lanac opterećen (zategnut). Ovo je prikazano na slikama 8 i 9.

Treba napomenuti da čak ni habanje samih rolnica ne utiče na promenu koraka, jer su pinovi ono što ih drži na mestu.

Habanje rolnica ne utiče na povećanje koraka, tj. rastojanja između dve rolnice (kada je lanac pod opterećenjem). Slika 10
Habanje rolnica ne utiče na povećanje koraka, tj. rastojanja između dve rolnice (kada je lanac pod opterećenjem).
Slika 10

Ovaj efekat, tj. promena rastojanja između dva para spoljnih pločica, demonstriran je ovom videu:

Potrošen lanac - bočno uvijanje [0002]

Još jedan efekat koji habanje lanca proizvodi, pored promene koraka, je i lakše bočno uvjanje lanca. Ovo otežava menjanje brzina kod bicikala sa više lančanika i menjačima.

Dva lanca bočno "smotana" koliko god je to moguće. Pohabani lanac savijen je u krug manjeg prečnika, jer ima više bočnog lufta. Slika 11
Dva lanca bočno “smotana” koliko god je to moguće. Pohabani lanac savijen je u krug manjeg prečnika, jer ima više bočnog lufta.
Slika 11

Kako menjač pomera lanac bočno, pohaban lanac će se više uvijati bočno, nego što će preći sa jednog lančanika na susedni. Što je rastojanje između lančanika manje (tj. što bicikl ima više “brzina”), to je ovaj efekat više izražen, pošto se kod gušće poređanih lančanika (kasete sa 10, 11, ili više brzina) menjač manje pomera pri promeni brzine.

– Sadržaj –


5. Uzubljenje lanca i lančanika

Šta se dešava sa kontaktom lanca i lančanika kako se lanac haba? Što je lanac više potrošen, zbog produženog koraka, biće manje u kontaktu sa zubima lančanika. Tj. teret će nositi samo prva, ili prve dve rolnice, dok će ostale karike biti neopterećene. Ovo je zbog toga što lančanik ostaje istog koraka, dok je lanac produženog koraka. Produženi korak dovodi do toga da se lanac penje po zubima lančanika, pošto ga ostale karike ne drže na potrebnom rastojanju.

Oba lanca na slici 12 su opterećeni tegom sa desne strane. Izdužen lanac se penje po zubima lančanika pre nego prestane biti uzubljen (slika 12b, položaj lanca na nekih 3 sata u odnosu na lančanik). Dakle, pored toga što izdužen, lanac nosi praktično svo opterećenje poslednjom karikom, ta karika je pri samom vrhu zuba lančanika. Ovo povećava rizik od lomljenja zuba lančanika (kao i preskakanja lanca). Pokušao sam prikazati ovaj raspored opterećenja i razliku u uzubljenju u sledećem videu:

Uticaj habanja rolnica na uzubljivanje lanca [0001]

– Sadržaj –


5.1. Nov lanac na pohabanom lančaniku

Zbog čega nov lanac hoće da preskače na pohabanom zadnjem lančaniku i da se zaglavljuje na pohabanom prednjem lančaniku? Kao što je već rečeno, lančanik kada se haba zadržava korak, ali zubi postaju sve više nalik kukama – menjaju oblik.


5.1.1. Nov lanac i pohaban prednji (pogonski) lančanik

Zbog promene oblika zuba pohabanog lančanika, lanac će se penjati više na samim zubima kada je opterećen. Na ovaj način, efektivno se menja korak lančanika, jer lanac ide po krugu većeg prečnika. Kada nov lanac treba da se otkači od pohabanog prednjeg lančanika, pošto je prečnik po kojem se kreće efektivno veći, morao bi imati duži korak kako bi ostale uzubljene karike preuzele teret i “pustile” ga da se otkači, tj. kako bi mogao postati rasterećen. Zbog toga se dešava da na prednjim lančanicima lanac ostane zakačen za lančanik i povučen ka gore, umesto da se otkači na 6 sati.

Veći prečnik (i efektivni korak) pohabanog lančanika - kada se lanac penje više zbog deformisanog oblika zuba. Izvor: http://forums.roadbikereview.com Slika 13 Slika 13
Veći prečnik (i veći efektivni korak) pohabanog lančanika – kada se lanac penje više zbog deformisanog oblika zuba.
Zeleno: ležanje lanca na nepotrošenom lančaniku
Crveno: ležanje lanca kada se “penje” na “zakrivljene” zube pohabanog lančanika.
Izvor: forums.roadbikereview.com
Slika 13

Na slici 13 vidi se kako lanac penjanjem ide po lančaniku efektivno većeg koraka.

Video koji prikazuje efekat uvlačenja lanca:

"Uvlačenje" lanca (eng. chain suck) - potrošen prednji lančanik [0015]

– Sadržaj –


5.1.2. Nov lanac na pohabanom zadnjem lančaniku (“zupčaniku”)

Zadnji lančanik ne drži sam lanac pod tenzijom, već lanac biva vučen svojim karikama sa prednjeg lančanika. Princip je isti, samo obrnutog smera u odnosu na prednje lančanike – ovde zakrivljenost zuba takođe tera lanac da se penje više po njima (i efektivno povećava prečnik kruga po kojem lanac ide), što sprečava uzubljenje lanca (sa donje strane, kada prlazi lančaniku). Zbog toga će nov lanac preskakati na potrošenom zadnjem lančaniku (“zupčaniku”).

To je otprilike to.  🙂   Kada zameniti lanac i koliko potrošenosti se toleriše je objašnjeno u ovom članku: Kada zameniti lanac na biciklu?

– Sadržaj –

2 misli o “Habanje (izduživanje) lanca bicikla”

 1. Zdravo,

  Kada je prednji lančanik spreman za zamenu i koji su simptomi? Naime dešava mi se da mi spada lanac sa prednjeg zupčanika a nisam siguran da li bi trebalo da zamenim prednji lančanik. Kilometraža: 3500km

  • To sam opisao u poglavlju: “5.1.1. Nov lanac i pohaban prednji (pogonski) lančanik” na ovoj stranici. Kada se javi taj efekat (nakon montiranja novog lanca), lančanik je zreo za zamenu.

   Spadanje lanca je obično uzrokovano loše podešenim menjačima, ili loše podešenom linijom lanca.

   U svakom slučaju – pohabanost prednjeg lančanika je očigledna, vidljiva golim okom i prikazana na slici 13.

Komentari su zatvoreni.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content