KRENITE odavde

Određivanje dužine lanca za bicikl sa menjačem

Često pitanje je koja je potrebna dužina lanca za bicikl sa menjačem. Da li se i koliko nov lanac mora skratiti? Odgovor na ta pitanja dat je u ovom članku. Za bicikle sa jednom brzinom (ili sa brzinama u zadnjoj glavi), videti članak: Optimalna dužina lanca za bicikle sa jednom brzinom.


1. Dužina pogonskog lanca bicikla

Lanci bicikla fabrički se obično prave da imaju i nešto karika viška (često 116 karika), kako bi mogli biti dovoljni i za najveće pogone i duže rastojanje prednjih lančanika od zadnjih. Zato se nov lanac obično skraćuje na optimalnu meru pri montiranju. U ekstremnim retkim situacijama, 116 karika novog lanca neće biti dovoljno i moraće se dodati još nešto karika sa drugog novog lanca kako bi se dobila dovoljna dužina – ovo je nekad slučaj kod turističkih ramova na primer.


2. Zašto je važno odrediti pravu dužinu lanca

Predugačak lanac će loše raditi, uz povećan rizik da spadne. Prekratak lanac oštećuje pogonski sklop bicikla, ukoliko uopšte i može da se “namakne” na zupčanike. Lanac koji je prekratak može oštetiti i zadnji menjač.


3. Određivanje dužine lanca za bicikle sa menjačem

Postoji nekoliko metoda za određivanje optimalne dužine lanca bicikla sa menjačem. Ovde će biti obrađena metoda koja sigurno daje dovoljno dugačak lanac da se ne ošteti pogonski sklop bicikla. Metoda se zove: “veliki-veliki”.

Kako bi bilo apsolutno sigurno da je lanac dovoljno dugačak, treba ga obmotati oko najvećeg lančanika napred i najvećeg lančanika pozadi, pa dodati još jedan par karika (jedan inč) zbog menjača. Prilikom merenja, lanac se ne provlači kroz zadnji menjač, menjač se postavi tako da ne smeta.

Lanac se obmotava preko najvećih lančanika. Zateže se. Zatim se preklapa za dužinu jednog para karika - jedan inč.
Lanac se obmotava preko najvećih lančanika. Zateže se.
Zatim se preklapa za dužinu jednog para karika – jedan inč. Ovo je zbog zadnjeg menjača, kako bi bio dovoljno dugačak i kad se provuče kroz menjač.
Jedan par karika ostavljen viška. Levo je lanac sa brzom spojkom, a desno običan.
Jedan par karika ostavljen viška – jedan inč.
Levo je lanac sa brzom spojkom, a desno običan.


Kod bicikala sa zadnjim amortizerom, treba u potpunosti sabiti amortizer pri merenju dužine lanca ovom metodom. Treba pronaći tačku u kojoj je zadnji točak najdalje od pogona pri hodu zadnje viljuške. To je najčešće kada je potpuno sabijen amortizer. Jednostavniji, mada ne uvek 100% pouzdan metod, je dodavanje još jednog dodatnog para karika (jedan par spoljnih i jedan par unutrašnjih), na dužinu određenu metodama ispod opisanim.

Da bi se amortizer sabio kod vazdušnih amortizera je dovoljno ispustiti vazduh na ventilu, a kod onih sa oprugom skinuti amortizer, otkačiti oprugu, pa ga vratiti bez opruge.

Kod sve modernijih sistema sa samo jednim prednjim zupčanikom, a više zupčanika pozadi (“1x” sistemi), pri merenju dužine, umesto jedne karike, potrebno je dodati dve karike “viška”, nakon obavijanja lanca oko jedinog prednjeg lančanika i najvećeg zadnjeg zupčanika.

Jedan par dodatnih karika. Jedan inč. Za bicikle koji napred imaju više od jednog lančanika (2, ili 3)
Jedan par dodatnih karika. Jedan inč. Za bicikle koji napred imaju više od jednog lančanika (2, ili 3), tj. one koji imaju prednji menjač.
Dva para karika. Dva inča. Za bicikle koji nemaju prednji menjač i napred imaju samo jedan lančanik.
Dva para karika. Dva inča. Za bicikle koji nemaju prednji menjač i napred imaju samo jedan lančanik.


To je sve, jednostavan metod. Na šta obratiti pažnju?

 
4. Kavez menjača nedovoljne dužine

Može se desiti da kapacitet kaveza zadnjeg menjača nije dovoljno velik. Objašnjenje kapaciteta kaveza može se naći ovde, pod “Kapacitet zadnjeg menjača”: Zadnji menjač.
To rezultira time da u slučaju kombinacije najmanji – najmanji lančanik, lanac bude previše labav, pa može lako i da spadne na neravnom putu.

Labav lanac, predugačak za kapacitet zadnjeg menjača.
Labav lanac, predugačak za kapacitet zadnjeg menjača. Ovo je baš ekstremno predugačak lanac.
Manje ekstremno predugačak lanac. Vidi se kako zadnji menjač ne može da pokupi sav višak lanca. Donji deo lanca češe o gornji točkić menjača.
Manje ekstremno predugačak lanac.
Vidi se kako zadnji menjač ne može da pokupi sav višak lanca.
Donji deo lanca češe o gornji točkić menjača.
sdffdsfds sdfsfdfds dfdsfdsfd
Levo: lanac prave dužine levo – menjači su u mali-mali kombinaciji.
Desno:  lanac je i dalje predugačak. Kavez menjača je paralelan sa zemljom i neće imati snagu da zateže lanac kako treba.


Ovo se može rešiti na tri načina:

  1. Uzimanjem zadnjeg menjača dužeg kaveza
  2. Izbegavanjem najmanjih nekoliko zupčanika na kaseti kada je napred lanac na najmanjem prednjem lančaniku.
  3. Skraćivanjem lanca.

Treći metod je opasan jer onda u kombinaciji veliki-veliki lanac neće više biti dovoljno dugačak. Može se desiti da pokida zadnji menjač ukoliko uspe da prebaci na najveći zupčanik pozadi dok je napred na najvećem lančaniku.

Prekratko ukrojen lanac. Uspeo je da prebaci na najveći-najveći, ali nema gotovo nikakve krivine na samom menjaču.
Prekratko ukrojen lanac.
Uspeo je da prebaci na najveći-najveći, ali nema gotovo nikakve krivine na samom menjaču.


Kombinacije mali-mali i veliki-veliki su svakako kombinacije u kojima je lanac previše iskošen i treba ih izbegavati. Isti prenosni odnos lako se može postići kombinacijom srednji-srednji. Ipak, može se desiti u trenutku nepažnje da do ovih kombinacija dođe. Zato, ukoliko metod 1. nije moguć iz bilo kog razloga (finansijskog, ili nekog drugog), bolje je koristiti bezbedniji metod 2.

Video demonstracija zamene lanca, uz ukrajanja novog na optimalnu dužinu:

Kako zameniti lanac na biciklu [0052]
Moja video demonstracija zamene lanca bicikla

Povezan članak – Kako podmazati lanac bicikla:

Podmazivanje lanca bicikla - kako podmazati lanac bicikla, zbog čega je to važno, habanje lanca bicikla...
Podmazivanje lanca bicikla – kako podmazati lanac bicikla, zbog čega je to važno, habanje lanca bicikla…

1 misao o “Određivanje dužine lanca za bicikl sa menjačem”

Komentari su zatvoreni.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content