KRENITE odavde

Montažne paste

Objašnjenje veoma važnog, a često zapostavljenog elementa za kvalitetno održavanje i popravku bicikala: montažne paste. Šta je to, zbog čega je važno, kako se koristi/nanosi. U tekstu se pod pojmom montažne paste misli na kvalitetne – loše i jeftine nemaju dovoljno aditiva da bi postigle dobre efekte na duži rok (preporučiću dobre paste na kraju, ne brinite 🙂 ).

Sadržaj:

 1. Šta su to montažne paste?
 2. Čemu to služi?
  2.1. Ravnomerna i tačna sila zatezanja
  2.2. Zaštita od korozije i sprečavanje da delovi zapeknu
  2.3. Karbonska montažna pasta
  …..2.3.1. Kombinacija karbona i metala?
 3. Kako se nanose?
 4. Sile zatezanja (moment)
 5. Ali ja sam čuo/la…
 6. Preporuka za montažne paste
 7. Video o montažnim pastama, uljima, mastima i WD-40


1. Šta su to montažne paste?

Montažne paste su, kako im samo ime kaže, paste za montiranje elemenata. Koriste se za pripremu navoja i delova (šticni, lula i sl.) – nanošenjem u tankom sloju, pre njihovog montiranja i zatezanja propisanom silom.

Jedna od poznatijih montažnih pasta je “bakarna mast”, koju ste možda videli u ponekom servisu, ili čuli za nju. Druga poznata u poslednje vreme je “karbonska pasta”, za montiranje karbonskih delova bicikla (kormana i šticni na prvom mestu). Postoji još mnoštvo drugih montažnih pasti, pored navedenih: aluminijumska, nikl, cink…

"Bakarna mast" i montažna pasta za karbonske delove
“Bakarna mast” i montažna pasta za karbonske delove
Slika 1

– Sadržaj –


2. Čemu to služi?

Montažne paste imaju višestruku funkciju:

 1. Omogućavaju da se postigne tačna, precizna i ravnomerna sila zatezanja i dobro naleganje delova.
 2. Većina montažnih pasta sprečava da delovi zapeknu usled rđe, ili/i galvanske korozije – što sprečava da vremenom dođe do oštećenja, ili prilikom demontaže/zamene (a i višestruko je olakšava).
  Montažne paste pružaju puno dugotrajniju (gotovo trajnu) zaštitu od korozije u odnosu na masti. Masti, sa druge strane, već posle šest meseci mogu prestati biti efikasne u tom smislu (u zavisnosti od uslova eksploatacije).
 3. Karbonska montažna pasta omogućava da delovi teže prokliznu jedan u odnosu na drugi, što omogućava da stoje čvrsto uz relativno malu silu zatezanja (jer bi snažno zatezanje dovelo do pucanja karbonskih delova bicikla).

– Sadržaj –


2.1. Ravnomerna i tačna sila zatezanja

Svi materijali su u većoj, ili manjoj meri neravni na površini – kod uglačanih metala to je na mikroskopskom nivou, ali ipak prisutno (i primetno i merljivo). Slika 2 to prikazuje, uveličano i iskarikirano:

Površinske neravnine materijala i njihova deformacija pod dejstvom sile (F)
Površinske neravnine materijala i njihova deformacija pod dejstvom sile (F)
Slika 2 – izvor Wikipedia

Sila zatezanja dovodi do elastične (i manjim delom i plastične) deformacije materijala (donji deo slike 2 prikazuje deformaciju materijala pod pritiskom sile koja ih gura jedno ka drugom).

Zamislite da, pod pritiskom sile F, pokušavate vući svetlo sivi materijal preko tamno sivog – u desno recimo. Ići će malo lakše, dok “zubi” ne upadnu jedni u druge. Tada će ići puno teže, dok opet ne krene malo lakše. Tako u skokovima. Ovo se dešava u “mikro skokovima”.

Ako zatežete šraf na recimo 5,0 N⋅m, a “zubi zagrizu” na 4,4 N⋅m, može se desiti da moment ključ klikne na 5,0 N⋅m sile, a da se šraf ne pomeri ni malo u odnosu na 4,4 N⋅m položaj. Ili, ako se “ujed” popusti na 4,9 N⋅m, može se desiti da šraf pretegnete, zbog naglog pokreta/popuštanja frikcije šrafa. Više reči o sili zatezanja (obrtnom momentu) u 4. poglavlju.

Moment ključ - iz dva ugla
Moment ključ – iz dva ugla
Slika 3

Ovo je naročito kritično kod stezanja osetljivih karbonskih delova, kao i pri montiranju kurbli na četvrtku. Montažna pasta deluje kao lubrikant u ovakvim situacijama i omogućava ravnomernu silu zatezanja. Obična mast može postići ovu funkciju, ali ne pruža nikakvu dugoročnu zaštitu od korozije, što je objašnjeno u poglavlju 2.2.

– Sadržaj –


2.2. Zaštita od korozije i sprečavanje da delovi zapeknu

Problemi kad zapekne spoj...
Problemi kad zapekne spoj…
Slika 4

Montažne paste u sebi imaju dodatke (mikro-ljuspice) oksida metala, gline i slično (u zavisnosti od vrste paste), pomešanih sa nekom mašću. Mast vremenom iscuri (zato obična mast nije dobra za ovu namenu), ali ljuspice ostaju.

Ljuspice su od mekanih, inertnih materijala. Tako sprečavaju rđu, a prilikom odvrtanja/rastavljanja, bivaju lako smrskane i delovi se s relativnom lakoćom rastavljaju. Ovo je takođe razlog zašto prilikom ponovnog sklapanja treba obrisati delove i naneti novi sloj montažne paste.

Montažne paste lošeg kvaliteta (obično jeftinije) nemaju dovoljnu koncentraciju ovih ljuspica – praktično plaćate za skupu običnu mast!

Oštećenje osovine na četvrtku usled korozije i trenja
Oštećenje osovine na četvrtku usled korozije i trenja
Slika 5

Kvalitetna montažna pasta, pravilno naneta, pružaće dugoročnu, višegodišnju zaštitu od korozije, u svim vremenskim uslovima.

Masti se isto mogu koristiti za zaštitu od galvanske korozije, ali mogu prestati pružati zaštitu već posle šest meseci (u zavisnosti od primene i uslova eksploatacije).

– Sadržaj –


2.3. Karbonska montažna pasta

Karbonski delovi, poput šticni, kormana, lula i slično, veoma su osetljivi na prejaku silu zatezanja (gore od aluminijuma). Kako bi se postiglo da stoje na mestu, bez da proklizavaju, uz minimalnu moguću silu zatezanja šrafova za montiranje, koristi se montažna pasta za karbon. To se postiže malim hrapavim komadićima silicijum dioksida, pomešanim sa lepljivim vezivnim elementom koji liči na gel.

Napomena 1: nipošto ne koristiti mast, ili montažnu pastu koja nije za karbon na karbonskim delovima! Doći će do proklizavanja i biće potrebna puno veća sila stezanja kako bi delovi ostali u mestu (što će dovesti do pucanja karbonskih delova). Takođe, pogrešno mazivo jednom naneto se veoma teško skida sa karbonskih delova u potpunosti.

Napomena 2: kod ahead lula, ne stavljati karbonsku montažnu pastu na spoj lule i vrata viljuške (ne važi za lule sa orahom, naravno). Komadići silicijuma vremenom mogu (usled vibracija) dospeti do šolje ležaja upravljača i oštetiti ležaj (kako je Mark Killa Barrilleaux objasnio na engleskom u članku i diskusiji ispod). Naravno, stavite pastu na spoj lule i kormana.

Engleski nazivi su: “carbon mounting paste”, “assembly paste”, “assembly compound”, “carbon grease” i različite kombinacije ovih termina.

Karbonska montažna pasta
Karbonske montažne paste različitih proizvođača
Slika 5

Obično je providna, sa sitnim “zrncima” koja se osete pod rukom – kao pesak pomešan sa nekim gelom (što u suštini i jeste).

Karbonska montažna pasta - najčešće (polu)providna
Karbonska montažna pasta – najčešće (polu)providna
Slika 6

Proizvođači za ovu pastu navode da smanjuje silu potrebnu za držanje dela fiksiranog za barem 30 %. Ipak ovo ne treba mešati sa silom zatezanja šrafova (o tome nešto kasnije u tekstu). Šrafove treba zategnuti silom koju proizvođač dela preporučuje (spisak sila zatezanja za delove bicikla).

– Sadržaj –


2.3.1. Kombinacija karbona i metala?

Šta ako se kombinuju materijali? Tipa karbonska šticna u aluminijumski (ili čelični, titanijumski itd.) ram (i obrnuto)?

Tada je poželjno koristiti karbonsku montažnu pastu. Karbonska pasta će omogućiti da se spreči proklizavanje delova, a bez prejake sila zatezanja koja bi mogla oštetiti karbonski deo, bez obzira što se spaja sa metalnim delom.

Nikako masti i “obične” montažne paste. Mogu dovesti do klizanja, a veoma, veoma teško se ispiraju sa karbonskih delova.

– Sadržaj –


3. Kako se nanose?

Razmažu se po delovima pomoću četkice, ili krpe (koja ne ostavlja dlačice). Može i rukom.

Nanošenje montažne paste na šraf pomoću četkice
Nanošenje montažne paste na šraf pomoću četkice
Slika 7

Pri tome je važno pastu naneti na sve površine koje dolaze u kontakt. Slika 8 pokazuje bukvalno do pola urađen posao:

Montažna pasta naneta samo na desnu polovinu šrafa
Bela montažna pasta naneta samo na desnu polovinu šrafa
Slika 8

Na slici 8 iznad vidi se loše (nepravilno) naneta montažna pasta – nisu pokrivene sve površine koje će doći u kontakt sa delom prilikom zatezanja. Slika 9 ispod prikazuje baš bogato (i preterano) nanet sloj montažne paste.

"Bogato" naneta montažna pasta
“Bogato” naneta montažna pasta
Slika 9

Montažne paste ne treba mešati sa uljima i mastima, tamo gde se one koriste. Isto tako, one nisu zamena za masti tamo gde su masti potrebne (ležajevi na primer).

– Sadržaj –


4. Sile zatezanja (moment)

O ovome je važno voditi računa, pogotovo kod savremenih delova: laganih, aluminijumskih, ili karbonskih. Proizvođači obično navode optimalnu silu zatezanja komponenata. Zatezanje slabijom silom nije dobro, kao ni zatezanje jačom – treba gledati da sila bude što bliže preporučenoj (da ne ulazim sad u detalje zbog čega je to, samo ukratko: odvrtanje usled preslabe i plastična deformacija usled prejake sile zatezanja).

Sile zatezanja iskazuju se u “njutnmetrima” (N⋅m), sila obrtnog momenta. Imperijalna jedinica je “funta stopa” (lbf⋅ft).

Preporučene sile se obično daju za “suv spoj” (eng. dry fit) (barem u biciklističkoj industriji). To je: površina na površinu, bez ikakve masti, ili montažne paste. Ako nije drugačije napomenuto na specifikaciji zatezne sile, možete pretpostaviti da se misli na suv spoj. Kada se na šraf spoja takve specifikacije stavi montažna pasta, silu zatezanja treba smanjiti za oko 20% u odnosu na preporučenu, pošto će se šraf lakše okretati, pa da se ne bi stvorila prejaka zatezna sila na delovima.

Nisam siguran koliko sam ovo dobro objasnio, ali navešću par primera:

Preporučena sila zatezanja:Sila uz korištenje montažne paste:
12 N⋅m suv spoj9,6 N⋅m (80% od 12 N⋅m)
12 N⋅m bez ikakve dodatne naznake9,6 N⋅m (pretpostaviti da je specifikacija za suv spoj)
12 N⋅m sa pastom (pripremom navoja)12 N⋅m

Ako moment ključ ne može da se podesi na jednu desetu, zaokružiti na najbližu vrednost (9,5 N⋅m je nešto što se češće može podesiti na primer).

Ove je kratak spisak momenata sile zatezanja za različite delove bicikla.

– Sadržaj –


5. Ali ja sam čuo/la…

Ovaj deo posvećen je mitovima (zabludama) u vezi montažnih pasti. Razmotriću neke od najčešćih.

Montažna pasta dovodi do toga da se šrafovi lako sami odvrnu?

Ne. Ako se sve zategne na propisanu silu, montažna pasta neće dovesti do labavljenja šrafova. U isto vreme: neki proizvođači loše dizajniraju spojeve, tako da je neophodno korištenje lepka za navoje kako se ne bi razlabavili. Ovakvi spojevi razlabaviće se sa, ili bez montažne paste – lepak je neophodan.

Bakarna/aluminijumska/neka treća montažna pasta nije dobra za spoj aluminijumskih/titanijumskih/nekog trećeg materijala delova bicikla?

Sa ovim pitanjem/tvrdnjom obično se provuče i priča o galvanskoj koroziji, električnim potencijalima metala i slično.
Suština je da bicikli trpe male pritiske i opterećenja (u odnosu na automobile na primer). Tako da nije potrebna neka specijalna montažna pasta da to izdrži. Praktično će svaka poslužiti.
Što se galvanske korozije tiče: traži vodu (elektrolit tačnije)! Montažna pasta će, kada je šraf propisno zategnut, sprečiti ulazak vode i vazduha i time sprečiti i koroziju.

Godinama se koristi tovatna, ili litijumska mast za to i nema nikakvih problema, što bismo sad koristili skuplju montažnu pastu?

Ja sam se nagledao zapeklih lula, šticni i patrona pogona. Montažne paste sprečavaju ovaj problem praktično trajno. Masti pomažu samo privremeno, tj. masti se moraju ponovo nanositi svakih šest meseci ako želite biti sigurni da neće doći do galvanske korozije. Ljudi nisu savršeni. Ljudi zaborave uraditi servis svih delova bicikla svakih šest meseci (ili barem jednom godišnje). Dešava se.

Sve u svemu – vozim bicikl cele godine, uključujući i zimu, kada putevi budu mokri, a voda bude slana – i još uvek nisam imao problema sa montažnom pastom na bazi bakra (“bakarnom mašću”). Sa druge strane, obična mast, ne radi posao i ne sprečava da delovi zapeknu – barem ne posle nekoliko meseci zimske vožnje.

– Sadržaj –


6. Preporuka za montažne paste

Pošto bicikli nisu izloženi visokim pritiscima i temperaturama (u odnosu na industrijske mašine i vozila), praktično svaka vrsta montažne paste je odgovarajuća, dok god je kvalitetna. Na primer, bakarna mast podnosi temperature preko 1000 °C, ali kod bicikala temperature spojeva retko dositžu preko 100 °C (eventualno 200 °C kod čeljusti disk kočnica). Jedini problem može biti ako je pasta nekvalitetna, pa ne sadrži dovoljno aditiva koji sprečavaju koroziju.

Kod karbonskih pasti je situacija slična: one se uglavnom prave i prodaju kao paste za sklapanje karbonskih delova bicikala. Ne može se pogrešiti sa većinom njih.

Ovde ću napisati šta koristim, kao i šta preporučujem od dostupnih proizvoda. Staviću Amazon affiliate linkove, tako da dobijam komisiju od prodaja, dok je cena za Vas ista. Kliknite na sliku za kupovinu. Ili da vidite kako izgleda, pa potražite u loklanoj prodavnici.

Dakle, preporuka za montažnu pastu je Loctite – C5-A:

Montažna pasta na bazi bakra, Loctite: model C5-A
Montažna pasta na bazi bakra, Loctite: model C5-A

Lično koristim domaću, FAMOL PT montažnu pastu (na bazi titanijum oksida i kaolina). Glavni razlog: bela boja, pa se klijenti ne žale na “rđu na šrafovima odmah posle servisa”, što je ponekad bio slučaj kod korištenja bakarne paste. 🙂

Moj lični, subjektivni utisak je da kompaniju FAM savršeno boli briga za maloprodaju u Srbiji. 🙂 Kad god treba da kupim neki njihov proizvod, bude povuci-potegni. Poslednji put sam uspeo kupiti montažne paste preko kompanije Premtec. Tada su se nalazili u Novom Sadu, u industrijskoj zoni. Sada su, sudeći po njihovom sajtu, u Petrovaradinu i Beogradu. Sajt Premtec kompanije sa kontakt podacima.

Napomena: sve montažne paste na bazi bakra se dosta teško brišu i imaju karakterističnu tamnu boju (uključujući i iznad preporučenu Loctite C5-A). Sa druge strane, FAMOL PT je i bele boje i laka za brisanje. Ima puno drugih montažnih pasta bele boje, ali nisam isprobao koliko se koja lako briše, a da dobro sprečava koroziju, tako da ih ne mogu preporučiti, na žalost.

Preporuka montažne paste za karbonske delove bi bila Finish Line – Fiber Grip:

Finish Line - Fiber Grip montažna pasta za karbon
Finish Line – Fiber Grip montažna pasta za karbon

Lično trenutno koristim Weldtite TF2 – Carbon Fibre Gripper Paste, pošto sam je dobio na promociji. OK je. S tim što je pakovanje od 10 grama baš iznenađujuće malo, voditi računa pri naručivanju 🙂

Weldtite TF2 - Carbon Fibre Gripper Paste
Weldtite TF2 – Carbon Fibre Gripper Paste

– Sadržaj –


7. Video o montažnim pastama, uljima, mastima i WD-40

Montažne paste, ulja, masti i WD40 objašnjeni

– Sadržaj –

32 misli o “Montažne paste”

 1. Pretpostavljam da u slučaju različitih materijala u spoju (karbon šticna/alu ram) treba stavljati pastu za karbon, ali da li stavljati pastu uopšte u takvom slučaju?

  • Bolje da – u izvesnoj meri usporava pojavu galvanske korozije i svakako pomaže da se karbon bolje pritisne, tj. drži u mestu sa manjom (odnosno propisanom za karbonski deo) silom zatezanja.

 2. Famol PT је доста скупа из разлога јер се користи и у прехрамбеној индустрији и има неотровне компоненте или можда зато што је фабрика отишла у туђе руке… Шта би била замена?

  • Alternativa je “bakarna mast”. Dobre montažne paste koštaju.
   Famol PT je oko 40 evra za pakovanje od 800 grama bio pre nego što je fabrika prodata.
   Nakon prodaje je cena bila slična – ali nisam kupovao poslednjih godinu dana.

   Slično košta i dobra bakarna mast, i od drugih proizvođača. Strani su po pravilu još skuplji.

  • U biciklizmu, mehanici, kao i kod mnogih drugih stvari, važi da jedan proizvod zadovoljava najviše dva od navedena tri uslova: 🙂
   – jeftino
   – dugotrajno
   – dobro radi

 3. Ako je lula alu a korman i vrat vile karbon, i na luli pise max 6nm, dal da se drzim tog ogranicenja? Imam neko krckanje koje mislim da dolazi iz tog spoja ali, naravno, nisam siguran. Al moram od neceg da pocnem potragu. Dal smem da olabavim ili pretegnem?Razumem da ako pretegnem mogu da polomim karbon ali dal se to ogranicenje odnosi na bilo koju kombinaciju spoja ili samo na alu lulu i alu karbon, vrat?

  • Kod karbonskog vrata viljuške važno je da umetak za šraf (unutar vrata, “compression plug” na engleskom) bude odgovarajući. Tj. da pruža potporu, sa unutrašnje strane, za lulu koja se montira.

   Pri montiranju lule, važno je da se ona montira na području koje, sa unutrašnje strane, pokriva gore pomenuti umetak. Što u praksi znači da na vrhu ne štrči za više od nekih 3 mm, a da ka dole ne ide za više od nekih pola, maksimalno jedan cm (u zavisnosti od dužine umetka i širine same lule na mestu gde se montira na vrat).

   Sama lula, na delu gde se montira na vrat, kao i vrat, treba da budu čisti – tu se ne stavljaju nikakve paste, pogotovo ne masti. Za čišćenje i odmašćivanje je bezbedno koristiti etil alkohol (iz supermarketa) i čistu krpu / ubrus.

   Šrafovi za zatezanje lule se mogu namazati montažnom pastom – poželjno je. U tankom sloju, paziti da se ne zamasti vrat viljuške, odnosno spoj lule i vrata viljuške.

   Sila zatezanja šrafova (tj. obrtni momenat pri zavrtanju da budem precizan), ako se koristi montažna pasta, a na luli nije napomenuto za kakav spoj je propisana sila zatezanja, bi trebalo da se smanji za nekih 20% u slučaju korištenja montažne paste, tj. može biti oko 4,5 do 5 Nm. Ako se šrafi “na suvo”, sa odmašćenim šrafom i navojem lule, onda bi trebalo da može onolika sila zatezanja, koliko je propisano (6 Nm, ili 5,5 ako se želi “sigurica” u smislu da se ne pretera).

   Pri tom je važno zatezati šrafove, ako ih ima više, naizmenično, po malo. Nikako jedan do krajnje sile, pa onda drugi.

   Sama sila zatezanja, propisana na luli, je vezana za prečnik navoja šrafova i dizajn prihvata na luli. Neke lule će sa 4 Nm silom zatezanja šrafova postići istu silu pritiskanja na vrat viljuške kao neke druge lule sa 6 Nm silom. To proizvođači lula uzimaju u obzir prilikom propisivanja sila. Međutim, mnogi, kao maksimalnu silu, uzimaju u obzir samu jačinu navoja i lule – tj. ne razmišljaju o karbonskim delovima na koje bi se eventualno takve lule zatezale. Po pravilu: skuplje alu i karbonske lule uglavnom budu dizajnirane sa karbonskim vratom viljuške na umu.

   Da stvar bude još “zabavnija” – niko ne nudi podatak kojom silom lula pritiska vrat viljuške (ili korman, sa druge strane), kada se šrafovi zategnu na maksimalnu propisanu/preporučenu silu.
   I, uz to, mnogi proizvođači viljuški ne propisuju koliku silu vrat može podneti.
   Pri tome: prejako zategnuta lula može oštetiti vrat, dok preslabo zategnuta isto može oštetiti vlakna, ako prokliza, pa ih ogrebe/ošteti. Ipak, ovo je puno manje opasno i generalno može biti problem samo ako se vozi sa lulom koja se pomera i mrda s vremena na vreme.

   Karbon je prilično skup, a prilično osetljiv kada su ovakve stvari u pitanju.

   Ja bih u ovom slučaju išao sa 4,5 Nm silom zatezanja, uz korištenje montažne paste na šrafovima za zatezanje lule (za metal, ne za karbon). Pre toga bih pokušao naći i preporuku proizvođača vrata, ako postoji i ako se može naći. Zatim bih probao pomeriti lulu u stranu, rukom, dok točak držim fiksiran između nogu. Ne okretanjem svom snagom, držanjem za korman, već uz primenu neke razumne sile (ako se nema osećaj, dovoljno sigurno je držati za lulu, ili za korman što bliže luli, kako bi poluga bila manja). Jednostavno da se oseti stoji li to stabilno. Nakon toga, obavezno test vožnja, pre neke dalje avanture.

 4. “Kod karbonskog vrata viljuške važno je da umetak za šraf (unutar vrata, “compression plug” na engleskom) bude odgovarajući. Tj. da pruža potporu, sa unutrašnje strane, za lulu koja se montira.”
  Mislis na takozvani “jež”?

  Ako sam dobro razumeo, da krenem od 4,5 pa da dotezem do 6nm ako treba, ali da ne idem preko toga?!

  • Da – “zvezda”, “jež” – to u šta se šrafi šraf ( 🙂 ) koji pritiska poklopac na vrhu viljuške, radi podešavanja predopterećenja ležaja.

   Krenuo bih sa 4,5 Nm, pa na 5 Nm ako to ne drži dovoljno čvrsto. Za više od 5 Nm bih se zabrinuo ako ne drži dovoljno jako (uz montažnu pastu na navojima šrafova – bez paste može i do 6 Nm).

 5. Da li da šarafe koji se navrću u čelični ram mažem bakarnom mašću pošto famova pasta ne može da se nađe u manjem pakovanju? Rasklopio sam menjače i kočnice, pa sam mislio da pivote našpricam teflonskim sprejom (čini mi se da je preporuka Motul), a šarafe koji idu u ram bakarnom mašću. Da li je to pametno ili preporučujete nešto treće?

  • Za bakarnu mast – samo da je kvalitetna, radi super posao sprečavanja šrafova da zapeknu (kao i šticni i sl.). Ja koristim Famol PT samo iz estetskih razloga, inače je dobra bakarna mast podjednako efikasna, ako ne i bolja.

   Za podmazivanje pivota menjača i kočnica, pogotovo ako se rasklapaju, najbolja je neka mast. NLGI 1 tvrdoće (mada i NLGI 2 ne lepi i ne pravi problem).

   Radiće i teflonski sprej, samo je mast dugotrajnija.

  • Hvala na brzom odgovoru.
   Imam Mobil XHP222 za ležajeve pa ću je iskoristiti ako je bolja. Nego, šta da gledam kad tražim bakarnu? Samo proizvođača ili i tu ima nekih detalja? Mislio sam da uzmem Wurth-ovu (imaju ih u malim tubicama što mi je sasvim dovoljno).

  • Nisu sve bakarne masti iste – ima boljih i lošijih.
   Opet – svaka koju sam koristio je radila posao bolje (i dugotrajnije) od ulja, masti, ili zavrtanja na suvo.
   Ta Wurth-ova bi trebalo da nije loša.

  • Nisam je lično koristio, ali trebalo bi da je OK (i svakako puno bolja za svoju namenu od korištenja masti, ili ničega).

 6. Koju preporučujete anti-korozivnu montažnu mast za bicikl, – bakarnu, aluminijsku ili?
  Lijep pozdrav

  • Ćao Senade,

   Bakarna montažna pasta (popularna “bakarna mast”) radi posao odlično, a mislim da je lako dostupna.
   Tehnički će praktično svaka montažna pasta (odnosno anti-korozivna) raditi posao. Kod bicikala nema ekstremnih temperatura i pritisaka, pa da je bitno koja je od te dve.

   Bakarna je proverena i odlično mi se pokazala i na biciklu i na motorima i kolima. Mada za bicikle uglavnom koristim Famol PT, koja je na bazi oksida titanijuma i kaolina, a glavni razlog za taj izbor je lepa bela boja, pa se ljudi ne štrecaju da su im šrafovi zarđali, što je bio slučaj sa bakarnom pastom. 🙂 Radi posao odlično i ona, naravno.

   Relja

 7. Da li znate neki varijantu bele montaz.paste, osim Famol PT-a. Njihovo pakovanje je za moje potrebe preveliko, ako ima neka tuba …
  Ili eventualno neko manje pakovanje bakarne, ali mi se zbog estetike vise svidja neka bela varijanta.

  Unapred hvala.

 8. Pozdrav Relja,
  Da li možeš da preporučiš gde u Novom Sadu može da se pazari Famol PT pasta?

 9. Pozdrav, ja ove montazne paste od bakra ne mogu da nadjem u NS ni za lek… Mogu li se koristiti karbonske paste za celicni ram? Odnosno gvozdje o gvozdje?

  • Ćao Tomo,

   Za spojeve metala, ne bih savetovao paste za karbon.
   Ako se ne može naći montažna pasta, mislim da je obična mast (uz redovno godišnje ponovno nanošenje) bolji izbor.

 10. Izgleda da Famol PT izlazi iz proizvodnje i ne moze se vise poruciti, makar su mi tako rekli iz 2 firme koje prodaju njihov program.

 11. Famol nudi veliko pakovanje 4000+ din…jesi li nailazi na neka manja,100g ? 🙂
  Znas li mozda koja se engleska rec koristi za tu pastu ?

  • Ćao Branko,

   Koliko znam FAM ne proizvodi manja pakovanja.

   Engleski nazivi su “mounting paste,” i “anti-seize paste.”

   Ukoliko ovo nešto pomaže:
   Ako si iz Novog Sada (ili navraćaš u isti), a treba ti samo 100-200 grama (što je dovoljno za godine rada ako se ne radi baš u servisu), rad sam otkupiti Famol PT (HT imam baš dosta, to mi se nikako ne isplati) po nabavnoj ceni – računam da neću propasti za 100-200 grama manje.
   Ne bih da prepakujem i preprodajem, ne volim se baviti trgovinom, ovo je više kolegijalan sportski potez, da se pomogne & izađe u susred ljudima koji majstorišu. 🙂

   Izmena/dopuna:
   Kad čovek zaboravi uključiti mozak pre uključivanja računara. 🙂
   Kako sam ovo napisao, došao sam do “genijalnog” zaključka da HT paste imam baš dosta, tako da u tom slučaju mogu odvaditi samo u kutijicu i problem rešen, to je isto izvodljivo (za bajseve preferiram belu PT, dok za motocikle i automobile više volim HT jer je otpornija na visoke temperature).

   Relja

 12. Bike Gremlin

  Ja bi vas pitao, koja pasta bi bila najbolja za šraufe špica na felgni?. Imam problem sa motorom,trebam na novo staviti špice, pa bi volio ,šta bi vi priporučili?

  Hvala vam

  • Ćao,

   Bilo koja montažna će u suštini raditi posao. Pretpostavljam da je “bakarna mast” najlakša za pronaći, a osim bakarne boje (i malo težeg brisanja da se ne vidi), nema mana za tu namenu, mislim da je odlično rešenje.

   Relja

Komentari su zatvoreni.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content