BikeGremlin pretraga...
Home » Tehnički deo » Održavanje » Momenti sila zatezanja delova bicikla (N⋅m)

Momenti sila zatezanja delova bicikla (N⋅m)

Ovaj članak daje spisak preporučenih momenata sile zatezanja za različite delove bicikla, koji su se meni dobro pokazali u praksi. Ukratko, odgovara na pitanje: “koliko jako da zategnem šrafove na biciklu?

Pratite uputstva proizvođača – ovaj spisak služi prvenstveno meni, za ličnu upotrebu, i ne snosim odgovornost za posledice njegovog korištenja od strane čitalaca.

Sadržaj:

 1. Šta je to obrtni momenat sile zatezanja?
 2. Preporučeni momenti sile zatezanja delova bicikala
  2.1. Ram, šticne, sedla, lule
  2.2. Kormani i ručice
  2.3. Točkovi, kasete, nable
  2.4. Kočnice
  2.5. Menjači
  2.6. Patrone pogona
  2.7. Pedale, pogoni, prednji lančanici


1. Šta je to obrtni momenat sile zatezanja?

I zbog čega je važan?

Kada guramo nešto, možemo ogovoriti o sili (sila, snaga i rad objašnjeni – video). Međutim, pošto šrafove zatežemo zavrtanjem, kada silom delujemo u kružnom smeru, pričamo o obrtnom momentu.

U ovom videu objasnio sam šta je to obrtni momenat:

Obrtni momenat i snaga - osnove
Obrtni momenat i snaga objašnjeni

Šta se dešava kada zatežemo šraf? On se sve više isteže, ponaša se kao gumena traka u izvesnom smislu, i zbija delove koje spaja jedan uz drugi – stvarajući nešto što se zove predopterećenje.

Previše predopterećenja može oštetiti šraf, dok premalo predopterećenja dovodi do toga da se šraf sam odvija, usled vibracija i dejstva sila. U ovom videu, detaljno sam objasnio šrafovske spojeve, značaj optimalnog predopterećenja i obrtnog momenta zatezanja:

Spojevi sa šrafovima i sila zatezanja - osnove
Šrafovski spojevi: predopterećenje i obrtni momenti zatezanja

Sad, kada zatežemo šraf, ne možemo direktno meriti koliko predopterećenja se stvara, ali možemo meriti obrtni momenat sile zatezanja. Momenat sile zatezanja možemo osetiti pod rukom, a precizno se meri pomoću moment-ključeva.

Video sa objašnjenjem moment ključeva – šta su, kakve sve vrste postoje, i kako se koriste:

Kako se koristi moment ključ i da li mi je neophodan?
Moment ključevi – šta su i kako rade

Kada istim momentom zatežemo podmazan šraf, on će stvoriti više predopterećenja u odnosu na suv, nepodmazan. U članku o montažnim pastama, objasnio sam kako montažne paste utiču na preporučeni momenat sile zatezanja. U tom smislu, svi momenti sile zatezanja dati u ovom članku podrazumevaju upotrebu montažne paste.

– Sadržaj –


2. Spisak preporučenih momenata sile zatezanja

Spisak sila zatezanja je logički sortiran po delu bicikla na kojem se date komponente nalaze. Sve vrednosti su date sa pretpostavkom da se koristi montažna pasta.

Pratite uputstva proizvođača – ovaj spisak služi prvenstveno meni, za ličnu upotrebu, i ne snosim odgovornost za posledice njegovog korištenja od strane čitalaca.

Vrednosti su date u Njutn-metrima (N⋅m), a evo online konvertora iz N⋅m u inč-funte.
1 N⋅m = 8.851 x in-lb (N⋅m u inch-pounds)
1 N⋅m = 0.74 x ft-lb (N⋅m u foot-pounds)
1 ft-lb = 12 x in-lb (foot-pounds u inch-pounds)

Podešavanje moment ključa na preporučenu silu zatezanja (obrtni momenat od 5 N⋅m u ovom slučaju)
Podešavanje moment ključa na preporučenu silu zatezanja (obrtni momenat od 5 N⋅m u ovom slučaju)

– Sadržaj –


2.1. Ram, šticne, sedla, lule

Deo (komponenta)N⋅m
Kontra-matica šolje viljuške sa navojem15
Šraf za stezanje lule sa orahom16
Spoj ahead lule sa vratom viljuške (vile bez navoja) *5 *
Spoj lule i kormana sa 4 šrafa *5 *
Spoj lule i kormana sa 1, ili 2 šrafa *14 *
Šraf za fiksiranje šticne na ramu *4 *
Šraf za fiksiranje sedla na šticnu *16 *
* Velike su varijacije spram modela – potražiti preporuku proizvođača, ili potražite specifikaciju ako piše na samoj komponenti

– Sadržaj –


2.2. Kormani i ručice

Deo (komponenta)N⋅m
Drumske šamaraljke6
Ručice kočnica za ravan korman5
Šifteri za ravan korman4.5
“Rogovi” MTB kormana *7 *
Spoj lule i kormana – videti poglavlje 2.1.
* Velike su varijacije spram modela – potražiti preporuku proizvođača, ili potražite specifikaciju ako piše na samoj komponenti

– Sadržaj –


2.3. Točkovi, kasete, nable

Deo (komponenta)N⋅m
Quick release iglaVideo
Točkovi sa punom osovinom (montiranje šrafovima)30
Lockring kasete (kontra-matica)40
Kontra-matica nable s konusima12
Freehub na nablu40

– Sadržaj –


2.4. Kočnice

Deo (komponenta)N⋅m
Montiranje drumskih (potkovica) čeljusti na ram8
V-brake i cantilever čeljusti7
Čeljust disk kočnica na ram7
Pakne sa šrafom (V-brake, drumske i sl.)6
Pakne sa iglom (stari cantilever sistem)7
Šraf za osiguravanje pakni disk kočnice3
Disk (“rotor”) lockring40
Disk (“rotor”) sa 6 šrafova5
Stezanje sajle na čeljust6
Hidraulična creva – olive, i krajevi na čeljust sa 3 mm imbusom
Krajevi na čeljust sa 4 mm imbusom
6
8

– Sadržaj –


2.5. Menjači

Deo (komponenta)N⋅m
Šelna prednjeg menjača5
Prednji menjač šrafljenje u šelnu/nosač na ramu5
Stezanje sajle na prednji menjač5
Kuka zadnjeg menjača na ram5
Zadnji menjač na kuku8
Stezanje sajle na zadnji menjač5
Šraf rolnice zadnjeg menjača3

– Sadržaj –


2.6. Patrone pogona

Deo (komponenta)N⋅m
Šolja-konus sistem – desna30
Šolja-konus sistem – leva, kontra-matica25
Četvrtka, Octalink, ISIS i Power Spline patrone50
Hollowtech II šolje40
Campagnolo Ultra-Torque šolje60

– Sadržaj –2.7. Pedale, pogoni, prednji lančanici

Deo (komponenta)N⋅m
Pedale u kurble35
Četvrtka, Octalink, ISIS i Power Spline šraf za navlačenje kurbli40
Race Face šraf za navlačenje desne kurble50
Hollowtech II, i FSA MegaExo kapica za navlačenje leve kurble1,5
Shimano kapica za navlačenje leve kurble na pogonu sa podesivim predopterećenjem
(poput XTR M9100)
45
Hollowtech II i FSA MegaExo šrafovi za fiksiranje leve kurble12
Race Face poklopac desne kurble za samo-demontažu15
Šraf za montiranje lančanika – čelični12
Šraf za montiranje lančanika – aluminijumski8
Lančanici sa sistemom montiranja pomoću lockring-a (kao kasete)40

– Sadržaj –

Komentiraj

Kako dodati sliku u komentar na ovom sajtu - uputstvo