KRENITE odavde

Biciklistički rečnik – ilustrovani

Rečnik biciklističkih termina korištenih na sajtu, kao i opštih termina vezanih za bicikle

Ilustracije bickla sa spiskom najvažnijih delova mogu se naći i na ovoj strani: Nazivi delova bicikla.
Spisak prevoda domaćih termina na engleski: Srpskohrvatsko – engleski rečnik biciklističkih tremina.

Indeks:
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V Z Ž

A

Anti seize: videti montažna pasta.


B

Bandaš: okvir točka na koji se montiraju gume (sa spoljne strane) i žbice koje ga spajaju sa nablom (sa unutrašnje strane). Obruč, felna.

BB: osovina (sa ležajem) pogona bicikla, od engleskog “Bottom Bracket”. Kod nas se koristi izraz “patrona pogona.” Kod nekih patrona se u sastavu nalazi i osovina na koju se kurble montiraju, a kod nekih je osovina sastavni deo kurble (najčešće desne, ali kod nekih modela i leve). Opširnije u članku o patronama pogona.

Ležaj pogona. BB, ili eng: bottom bracket
Ležaj pogona. BB, ili eng: bottom bracket umeće se u čauru BB-a na ramu bicikla.

Bicikl: kopneno prevozno sredstvo na dva točka koje pokreće vozač svojom snagom pomoću pedala. Počeo je da se koristi u XIX veku u Evropi. “Biciklo”, “bicikla” i slično je proizvod nepismenosti i ne treba ih upotrebljavati.  O:)

BikeGremlin: najbolji sajt na svetu vezano za bicikle, biciklizam i mehaniku. 🙂


C

Cev sedišta: cev na samom ramu u koju se umeće šticna. Crvenim je označena na slici ispod.

Cev sedišta
Cev sedišta

Chainline: videti pod “Linija lanca”


Č


Ć


D

Dubl: (ili dubl) dva lančanika napred, na pogonu bicikla.Đ


E


F

Freehub: mehanizam zadnje nable koji omogućava kaseti da stoji, dok se točak okreće (prilikom spuštanja nizbrdo bez pedalanja, na primer).

FD: prednji menjač, od engleskog “Front Derailleur”.

Felna: videti “Bandaš” .


G

Glava: Čest izraz za nablu (videti pod “Nabla” )

Glavčina: Videti pod “Nabla” .

Grupa delova: skup delova koji služe za pogon bicikla i menjanje brzina, kao i za kočenje (menjači, lančanici, ručice i sl.).


H


I


J


K

Kaseta: snop (set) zadnjih lančanika.


L

Lančanik: krug sa zubima, preko kog prelazi lanac. Kada se kaže “lančanik”, obično se misli na prednji. Zadnji lančanik bicikla obično se naziva “zupčanik”, tj. kada se tako napiše, obično se misli na zadnji lančanik. 🙂

Lančanik
Lančanik (prednji)

Linija lanca: rastojanje sredine (snopa) lančanika (zupčanika) od uzdužne ose bicikla. Obično se izražava u mm. Ovde je detaljno objašnjeno: Linija lanca bicikla.

Locknut: utvrđivač navoja. Kontra matica. Matica koja se stegne uz drugu maticu kako bi obe ostale na mestu i kako se ne bi odvijale usled vibracija. Obično se koristi da drži konuse ležajeva na mestu.

Luft: obično se misli na ležaj. Kada ima osetnog zazora, tako da se pod rukom oseti lupkanje osovine dok šeta od jednog zida ležaja do drugog.


LJ


M

Montažna pasta: pasta koja se koristi prilikom montiranja delova, za pripremu spojeva i navoja. Opširnije: montažne paste.

MTB – skraćeno od eng. MounTain Bike – planinski bicikl, sa debljim gumama i jačim ramom za vožnju po planinama, van asfaltnih puteva. Bio je obično sa točkovima od 26″ (559 mm, ali danas to varira).


N

Nabla: ili glava, glavčina. Osovina sa ležajem i šoljom na koju se kače žbice točka bicikla. Nosi točak i omogućava mu da se okreće.

Zadnja glava sa "kontrom".
Zadnja nabla sa “kontrom”.


NJ


O

OLD: eng. Over Locknut Distance. Koristi se kao termin za širinu nable bicikla, iako mnoge moderne nable nemaju locknut, već koriste „industrijske ležajeve“. Na nablama koje imaju sistem konusa (kakve su nekad bile jedine), „lock“ šrafovi su zabravljivali položaj konusa kontra-stezanjem, pa su se zvali eng. locknut. Videti članak: Zadnja nabla bicikla.

Obruč (točka): videti “Bandaš” .


P

Patrona pogona: videti pod BB.


Q

Q-faktor: zbir horizontalnih rastojanja prihvata pedala na kurblama u odnosu na centralnu osu bicikla. Idealno su ova rastojanja identična za obe kurble, a njihov zbir zove se Q-faktor – koliko su noge raširene kada stoje na pedalama.

Q-faktor
Q-faktor

Pinch flat: videti “Snakebite” .


R

Račna: u biciklističkoj (često tehnički neispravnoj) terminologiji, pod ovim se misli na kasetu koja u sebi ima mehanizam račne, tj. ne koristi freehub mehanizam zadnje nable u svrhu omogućavanja da kaseta (i lanac sa pedalama) stoji u mestu dok se zadnji točak okreće (pri spuštanju niz brdo bez pedalanja, na primer).

RD: zadnji menjač, od engleskog “Rear Derailleur”.

Reach: (horizontalno) rastojanje dela bicikla u odnosu na patronu pogona. Objašnjenje reach-a rama bicikla.

Rotor: kočioni disk (za disk kočnice bicikla). U biciklističkoj industriji ima puno marketinga, a malo inženjeringa, pa su ovakvi sumanuti termini i izmišljanje tople vode česta pojava.


S

Snakebite : engleski naziv za bušenje unutrašnje gume pritiskanjem o felnu pri udarcu. Ako je niži pritisak, guma se pri udarcu o kamen, ili bankinu, skroz spljošti, pa se unutrašnja sabije na felnu. Rezultat su dve manje rupe na mestu gde su zidovi felne pritisli unutrašnju gumu – liči na trag ujeda očnjaka zmije, pa otud naziv. Takođe se zove i pinch flat”, isto na engleskom.

Snakebite
Snakebite

Stack: visina dela bicikla u odnosu na patronu pogona. Objašnjenje stack-a rama bicikla.


Š

Šifter: ručica menjača

Šticna: šipka na koju se montira sedlo i koja se ona umeće u ram, u cev sedišta.

Šticna sa prihvatom za montiranje sedla na vrhu.
Šticna sa prihvatom za montiranje sedla na vrhu.


T

Toe overlap: udaranje vrhom stopala o prednji točak pri skretanju.

Što bi naši stari rekli: "Toe overlap". :)
Što bi naši stari rekli: “Toe overlap”. 🙂

Tripl: tri lančanika napred, na pogonu bicikla


U


V


Z

Zupčanik: krug sa zubima preko kojih ide lanac, na točku bicikla. Tehnički ispravan izraz bio bi zadnji lančanik. Biciklistička literatura i žargon puni su ovakvih, odomaćenih, neispravnih izraza, tako da se pod pojmom “zupčanik” misli na zadnji lančanik (na zadnjem točku), dok se pojam “lančanik” koristi za prednje lančanike, na samom pogonu (kurblama).

Zupčanik (zadnji)
Zupčanik (zadnji)


Ž

Biciklistički rečnik by BikeGremlin  🙂

7 misli o “Biciklistički rečnik – ilustrovani”

 1. Ja bih samo zupčanik malo drugačije definisao: “Zupčanik: nepravilni izraz za lančanik. Kada se u biciklizmu koristi termin „zupčanik“, obično se misli na zadnji lančanik, dok se prednji naziva pravilno – lančanik.”

 2. Glavčina: možda bi trebalo korisitti navodnike: “glavčina”. (Glavčina je pojam koji u opštem mašinstvu označava deo zupčanika ili dr. obrtnog dela (koji je navučen na osovinu ili vratilo), koji sa podglavkom (deo vratila/osovine na koji je navučena glavčina) obezbđuje prenos obrtnog momenta i radijalnih i aksijalnih sila.)

 3. Zdravo,
  Molim Vas,
  Pišete “kurbla (“pedala”)”, a posle “pedala na kurbli”. (pod P i Q)
  Prvo sam shvatio da je pedala=kurbla, …
  Zbunjujuće.
  Hvala Vam

  PS. Info: očekivao sam da će me “preglednik” zapamtiti, jer mi je ovo 2.komentar (1.je bio pre najviše 30 minuta), ali nije.

  • Zdravo Vlasto,

   Veliko hvala na sugestiji – ispravio sam taj deo.
   Moram pregledati i ažurirati tu stranicu detaljnije.

   Relja

Komentari su zatvoreni.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content