KRENITE odavde

Tačno naspram preciznog

U svakodnevnom govoru, termini “tačno” i “precizno” se koriste naizmenično, kao sinonimi. U tehnici, pogotovo u merenju, značenje ovih termina se razlikuje. Pošto ove izraze koristim i koristiću ih u buduće, mislim da bi bilo pametno definisati ih.

Pre navođenja bilo kakvih (dosadnih) definicija, mislim da će slika to reći puno jasnije:

1: Tačno i precizno 2: Netačno i precizno 3: Tačno i neprecizno 4: Netačno i neprecizno
1: Tačno i precizno
2: Netačno i precizno
3: Tačno i neprecizno
4: Netačno i neprecizno

Definicije, pre objašnjenja “na srpskom”:

  • Tačnost: koliko je vrednost dobijena merenjem blizu stvarnoj vrednosti.
  • Preciznost: koliko su rezultati svakog ponovljenog merenja (iste stvari) blizu jedni drugima.

Uzmimo merenje težine (mase) kao primer. Recimo da merimo biciklistu koji je težak 70 kilograma, koristeći 4 različite vage i merenje ponovimo 3 puta za redom sa svakom vagom. Rezultati merenja su prikazani u tabeli ispod:

Vaga1.
merenje
2.
merenje
3.
merenje
1707070
2686868
3697170
4646665
  • Vaga 1 je i tačna i precizna.
  • Vaga 2 je precizna, ali nije previše tačna.
  • Vaga 3 je prilično tačna, ali nije baš precizna.
  • Vaga 4 nije ni previše tačna, a ni precizna.

Kako se vidi iz objašnjenja, pojmovi tačno i precizno jesu na neki način povezani i slični, ali nemaju isto značenje, barem ne u tehnici i merenju.

Video demonstracija merena i obašnjenje razlike između tačnog i preciznog:

Šubleri, merenje, tačno vs precizno
Video demonstracija razlike između tačnog i preciznog, uz prikaz kako se koristi šubler (“pomično merilo”)

1 misao o “Tačno naspram preciznog”

Komentari su zatvoreni.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content