KRENITE odavde
Home » Osnove » Osnovne stvari » Desni i levi navoj

Desni i levi navoj

Često se spominje u biciklističkoj literaturi i praksi pojam “levi” navoj. Ovaj članak objašnjava razliku između (rasprostranjenijeg) desnog i levog navoja. Pre objašnjenja levog navoja, prvo će biti objašnjen desni navoj.

Sadržaj:

  1. Desni navoj – “pravilo desnog palca”
  2. Levi navoj (“kontra-navoj”)
    2.1. Pedale
    2.2. Šolje patrone pogona s navojem


1. Desni navoj – “pravilo desnog palca”

Desni navoj je napravljen  tako da se šrafovi zavrću okretanjem u smeru kretanja kazaljke na satu. Odvrtanje je u suprotnom smeru, naravno. Za slučaj nedoumice (nezgodan “naopak” položaj zavrtanja i sl.), postoji jednostavno pravilo desnog palca, prikazano na slici 1.

Pravilo desnog palca: Kada se desni palac prisloni na glavu zavrnutog šrafa (ili rupu u koju šraf tek treba da se zavrne), prsti desne ruke pokazuju smer u kojem se šraf desnog navoja zavrće. Slika 1
Pravilo desnog palca:
Kada se desni palac prisloni na glavu zavrnutog šrafa (ili rupu u koju šraf tek treba da se zavrne), prsti desne ruke pokazuju smer u kojem se šraf desnog navoja zavrće.
Slika 1

Desni navoj je najrasprostranjeniji, standardan, dok se levi koristi samo kada je neophodno. Navoji pomenuti u članku o standardnim dimenzijama navoja kod bicikala su svi desni.

– Sadržaj –


2. Levi navoj (“kontra-navoj”)

Sve isto, samo obrnuto.  🙂   Kod levog navoja, šraf se zavrće u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu – “pravilo levog palca”. Zbog ovoga je veoma važno znati da li je navoj sa kojim se radi levi ili desni – pogotovo kada treba odvrnuti snažno zategnut šraf.

Levi navoji se obično sreću kod levih pedala i (većini savremenih, s navojima) desnih šolja patrona pogona.


2.1. Pedale

Na slici 2 prikazane su leva i desna pedala, sa levim i desnim navojem. Velika većina pedala, osim specijalnih za tandem bicikle, imaju levi navoj na levoj pedali (a desni navoj na desnoj).

Gore: leva pedala sa levim navojem. Dole: desna pedala sa desnim navojem. Slika 2
Gore: leva pedala sa levim navojem.
Dole: desna pedala sa desnim navojem.
Slika 2

– Sadržaj –


2.2. Šolje patrone pogona s navojem

Navoj pedale je relativno velikog koraka, tako da se lako primeti koji je u pitanju. Kod patrona pogona, to je manje vidljivo golim okom – navoj je fin i lako se može zavrteti u pogrešnu stranu pri uvrtanju. Razlike se uočavaju najlakše po prečniku. U članku o patronama pogona s navojem, data je lista dimenzija i vrsta navoja na desnoj šolji. Leva šolja je uvek sa desnim navojem, kod svih standarda.

Patrona pogona sa britanskim standardom navoja. Levo: desna šolja, sa levim navojem. Desno: leva šolja sa desnim navojem. Zbunjujuće ponekad, da. Slika 3
Patrona pogona sa britanskim standardom navoja.
Levo: desna šolja, sa levim navojem.
Desno: leva šolja sa desnim navojem.
Zbunjujuće ponekad, da.  🙂
Slika 3

Prilikom montaže je lako izmeriti. Prilikom demontaže, najbolje je prvo odvrnuti levu šolju, koja uvek ima desni navoj. Zatim se odvrnuta šolja (ili školjka pogona) izmeri i na osnovu prečnika, u tabeli standardnih dimenzija patrona pogona sa navojem se može naći podatak koji standard je u pitanju i da li je desna šolja sa levim, ili sa desnim navojem.


U kom smeru krenuti sa odvrtanjem patrone pogona?

Kako odvrnuti patronu pogona - u koju stranu?
Kako znati u kom smeru krenuti odvrtati patrone pogona

– Sadržaj –


Povezan članak – Standardne dimenzije navoja korištenih kod bicikala:

Standardne ISO dimenzije navoja korištenih za bicikle
Standardne ISO dimenzije navoja korištenih za bicikle


Trudim se odgovoriti na sva pitanja čim stignem.

Ako vam je potreban odgovor hitno - u roku od dan-dva umesto nedelju-dve:
Plaćanjem $5, dobijate prioritetnu podršku (vaše pitanje je prvo na redu):

Link za “kupovinu” prioritetne podrške

BikeGremlin prioritetna podrška
BikeGremlin prioritetna podrška

Komentiraj

Kako dodati sliku u komentar na ovom sajtu - uputstvo

Za brz odgovor (najčešće u roku od 24 časa):

“Kupite” prioritetnu BikeGremlin podršku