Home » Osnove » Osnovne stvari » Desni i levi navoj

Desni i levi navoj

Često se spominje u biciklističkoj literaturi i praksi pojam “levi” navoj. Ovaj članak objašnjava razliku između (rasprostranjenijeg) desnog i levog navoja. Pre objašnjenja levog navoja, prvo će biti objašnjen desni navoj.

 

1. Desni navoj – “pravilo desnog palca”

Desni navoj je napravljen  tako da se šrafovi zavrću okretanjem u smeru kretanja kazaljke na satu. Odvrtanje je u suprotnom smeru, naravno. Za slučaj nedoumice (nezgodan “naopak” položaj zavrtanja i sl.), postoji jednostavno pravilo desnog palca, prikazano na slici 1.

Pravilo desnog palca: Kada se desni palac prisloni na glavu zavrnutog šrafa (ili rupu u koju šraf tek treba da se zavrne), prsti desne ruke pokazuju smer u kojem se šraf desnog navoja zavrće. Slika 1
Pravilo desnog palca:
Kada se desni palac prisloni na glavu zavrnutog šrafa (ili rupu u koju šraf tek treba da se zavrne), prsti desne ruke pokazuju smer u kojem se šraf desnog navoja zavrće.
Slika 1

Desni navoj je najrasprostranjeniji, standardan, dok se levi koristi samo kada je neophodno. Navoji pomenuti u članku o standardnim dimenzijama navoja kod bicikala su svi desni.

 

2. Levi navoj

Sve isto, samo obrnuto.  🙂   Kod levog navoja, šraf se zavrće u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu – “pravilo levog palca”. Zbog ovoga je veoma važno znati da li je navoj sa kojim se radi levi ili desni – pogotovo kada treba odvrnuti snažno zategnut šraf.

Levi navoji se obično sreću kod levih pedala i (većini savremenih, s navojima) desnih šolja patrona pogona.

2.1. Pedale

Na slici 2 prikazane su leva i desna pedala, sa levim i desnim navojem. Velika većina pedala, osim specijalnih za tandem bicikle, imaju levi navoj na levoj pedali (a desni navoj na desnoj).

Gore: leva pedala sa levim navojem. Dole: desna pedala sa desnim navojem. Slika 2
Gore: leva pedala sa levim navojem.
Dole: desna pedala sa desnim navojem.
Slika 2

2.2. Šolje patrone pogona s navojem

Navoj pedale je relativno velikog koraka, tako da se lako primeti koji je u pitanju. Kod patrona pogona, to je manje vidljivo golim okom – navoj je fin i lako se može zavrteti u pogrešnu stranu pri uvrtanju. Razlike se uočavaju najlakše po prečniku. U članku o patronama pogona s navojem, data je lista dimenzija i vrsta navoja na desnoj šolji. Leva šolja je uvek sa desnim navojem, kod svih standarda.

Patrona pogona sa britanskim standardom navoja. Levo: desna šolja, sa levim navojem. Desno: leva šolja sa desnim navojem. Zbunjujuće ponekad, da. Slika 3
Patrona pogona sa britanskim standardom navoja.
Levo: desna šolja, sa levim navojem.
Desno: leva šolja sa desnim navojem.
Zbunjujuće ponekad, da.  🙂
Slika 3

Prilikom montaže je lako izmeriti. Prilikom demontaže, najbolje je prvo odvrnuti levu šolju, koja uvek ima desni navoj. Zatim se odvrnuta šolja (ili školjka pogona) izmeri i na osnovu prečnika, u tabeli standardnih dimenzija patrona pogona sa navojem se može naći podatak koji standard je u pitanju i da li je desna šolja sa levim, ili sa desnim navojem.

Povezan članak – Standardne dimenzije navoja korištenih kod bicikala:

Standardne ISO dimenzije navoja korištenih za bicikle
Standardne ISO dimenzije navoja korištenih za bicikle

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.