Home » Ram » Sedla i šticne » Udobnost sedla [03] Oblik

Oblik (oblici) sedla (sica) bicikla

Udobnost sedla [03] Oblik

Ažurirano: 16/11/2018.

Ovaj članak, treći u nizu članaka o sedlima, objašnjava sam oblik sedla: kakvi oblici sedla postoje i kako odabrati odgovarajući spram namene i stila vožnje. Prethodna dva članka objašnjavaju materijal i postavu sedla bicikla. Naredni članci objasniće veličine (širinu prvenstveno).

Oblici sedla se razlikuju po sledećim stavkama:

  1. Talasastost od nosa do zadnjeg dela
  2. Zakrivljenost od bokova ka sredini
  3. Profil u obliku kruške, ili T slova (gledano od gore)
  4. Postojanje isečka u sredini

 

1. Talasastost od nosa do zadnjeg dela

Po ovom kriterijumu postoje tri vrste sedala: ravna, talasasta i umereno talasasta.

1.1. Ravna sedla

Slika 1 Ravno sedlo Izvor: www.fizik.com
Slika 1
Ravno sedlo
Izvor: www.fizik.com

Ravna sedla su gotovo potpuno ravna, tj. nema uzdignutih i spuštenih delova po osi napred-nazad.

Ovakva sedla pogodna su za uspravan položaj vožnje, kao i za veoma savitljive vozače u polegnutijem položaju vožnje, kako je prikazano na slikama 2 i 3.

Prednost ravnog sedla je mogućnost lakše promene položaja u sedlu – klizanje od prednjeg ka zadnjem delu sedla i obrnuto. Nekim vozačima ovo odgovara. Lakoća česte promene položaja čini im vožnju udobnijom, a zgodna je i za agresivniju vožnju, omogućavajući da se lako i brzo sklizne napred u sedlu prilikom naginjanja ka napred (dole), kao i brzo vraćanje ka zadnjem delu sedla pri uspravnijoj vožnji.

Ovo ume puno značiti na drumskim biciklima, koji imaju više položaja hvata na (drumskom) kormanu. Ravna sedla su takođe zgodna i za bicikle na kojima se sedi uspravnije (ovde gipkost vozača nije bitna). Ipak, nekim vozačima, čak i razgibanim, smeta što se lakše kliza napred-nazad i žele sedlo koje ih drži stabilnije u mestu. Tu dolazimo do naredne vrste – talasastih sedala.

1.2. Talasasta sedla

Slika 4 Talasasto sedlo Izvor: www.fizik.com
Slika 4
Talasasto sedlo
Izvor: www.fizik.com

Talasasta sedla su podignutija na zadnjem delu, a onda imaju kosi pad ka sredini, koji se poravnava kako se ide ka prednjem delu sedla.

Ovakva sedla više pogoduju vozačima koji nisu fleksibilni, a voze u pognutom položaju. Takođe, dobra su za vozače koji ne vole menjati položaj u samom sedlu (napred-nazad), već vole da ih sedlo drži stabilno na (jednom) mestu.

Kako se vidi na slici 6, kada se manje fleksibilan vozač naginje napred, karlica se rotira ka napred. Ovo, za pubičnu regiju, stvara efekat sličan onom koji bi izazvalo pomeranje nosa sedla na gore za desetak stepeni. Zato ovakvim vozačima ravna sedla mogu biti neudobna i talasasta im više odgovaraju.

1.3. Umereno talasasta sedla

Slika 7 Umereno ravno / talasasto sedlo Izvor: www.fizik.com
Slika 7
Umereno ravno / talasasto sedlo
Izvor: www.fizik.com

Umereno talasasta sedla nisu potpuno ravna, ali im je zakrivljenost puno blaža, manje naglašena nego kod talasastih sedala. Po svim prednostima i manama nalaze se između ravnih i talasastih sedala. Dakle: odgovaraće srednje razgibanim vozačima u pognutom položaju, ili za bicikle sa poluuspravnim položajem sedenja.

Pri ovome treba imati na umu i razliku u strukturi karličnih kostiju muškaraca i žena. Žene obično imaju nešto šire sedalne kosti, sa manje podignutim pubičnim delom (slika 8).

Slika 8 "Uzdignutost" muške i ženske pubične regije (oblik kostiju karlice) Izvor: www.sq-lab.com
Slika 8
“Uzdignutost” muške (levo) i ženske (desno) pubične regije (oblik kostiju karlice)
Izvor: www.sq-lab.com

Iz ovog razloga, žena iste razgibanosti i istog položaja sedenja, efektivno će opteretiti sedlo kao muškarac koji je više povijen ka napred i veća je šansa da će biti potrebno talasastije sedlo.

 

2. Zakrivljenost od bokova ka sredini

Po ovom kriterijumu sedla se mogu grubo podeliti na dve grupe: (više-manje ravna) i (veoma, izraženo) zakrivljena. Uz dosta varijacija između.

2.1. (Gotovo potpuno) ravna sedla

Ova sedla su ravna, tj. bokovi sedla su na (gotovo) istoj visini kao i srednji deo sedla.

Slika 8 Ravno (levo) i zakrivljeno sedlo (desno) Izvor: www.randorichard.com
Slika 9
Ravno (levo) i zakrivljeno sedlo (desno)
Izvor: www.randorichard.com

Ravna sedla rasterećuju pritisak na pubičnu regiju, ali pružaju manje stabilnosti (lakše telo kliza levo-desno), u odnosu na zakrivljena sedla.

2.2. Zakrivljena sedla

Zakrivljena sedla drže telo više centrirano u sedlu, ali mogu uzrokovati više pritiska (i neudobnosti) u pubičnoj regiji, kako je prikazano na slici 10 ispod.

Slika 9 Zakrivljeno sedlo (levo) i ravno sedlo (desno) Izvor: www.cervelo.com
Slika 10
Zakrivljeno sedlo (levo) i ravno sedlo (desno)
Izvor: www.cervelo.com

 

3. Profil u obliku kruške, ili T slova (gledano od gore)

Oblik sedla, gledano od gore, može ličiti više na krušku (sa blaže naglašenom zakrivljenošću u prelazu od šireg zadnjeg ka užem prednjem delu), ili na slovo T (sa naglijim i oštrijim sužavanjem). Razlika je prikazana na slici 11, gde je slika belog sedla Selle San Marco Concor kruškastog oblika montirana preko slike sivog sedla Selle Italia Flite u obliku slova T.

Slika 10 Belo sedlo "kruškastog" oblika, preko sivog sedla u obliku slova T Izvor: www.fitworkscycling.com
Slika 11
Belo sedlo “kruškastog” oblika, preko sivog sedla u obliku slova T
Izvor: www.fitworkscycling.com

Sedla u obliku slova T obično manje žuljaju na mestu gde butine dodiruju (češu prilikom pedalanja) sedlo. Sedla u obliku kruške više odgovaraju vozačima koji vole da se menjaju položaj sedenja napred-nazad u toku vožnje. Pružaju veću kontaktnu površinu kada je telo pomereno ka napred u sedlu.

Ovde je važno napomenuti da, u zavisnosti od napred-nazad položaja na kojem se (najviše) sedi na samom sedlu, njegova širina varira u zavisnosti od kruška – T slovo oblika. Naime, ako se porede dva sedla iste (maksimalne) širine, sedlo T oblika će obično biti šire na zadnjem delu od sedla kruškastog oblika, dok će na srednjem delu biti nešto uže u odnosu na sedlo kruškastog oblika (iste maksimalne širine). I obrnuto.

Telo bi trebalo da se oslanja sedalnim kostima na sedlo, a butine ne bi smele da se taru o bokove sedla, treba samo da dodiruju “prednji” bočni deo sedla (slika 12).

Slika 12 Opterećenje sedla - kontaktne tačke Izvor: www.kontactbike.com
Slika 12
Opterećenje sedla – kontaktne tačke
Izvor: www.kontactbike.com

 

4. Postojanje isečka u sredini

Postoje sedla sa isečkom u sredini, puna sedla i sedla sa udubljenjem (ali bez isečka) u sredini.

4.1. Sedlo sa isečkom u sredini

Slika 11 Sedlo sa isečkom u sredini Izvor: www.fizik.com
Slika 13
Sedlo sa isečkom u sredini
Izvor: www.fizik.com

Isečak u najvećoj meri eliminiše pritisak na pubičnu regiju. Takođe, omogućava bolju ventilaciju, što je dobro leti, a ne tako dobro zimi. 🙂

U zavisnosti od oštrine pregiba kod samog isečka, nekim vozačima smeta i žulja ih sama ivica oko isečka.

4.2. Puna sedla

Slika 12 Puno sedlo Izvor: www.fizik.com
Slika 14
Puno sedlo
Izvor: www.fizik.com

Ova sedla su potpuno popunjena, bez ikakvog isečka ili udubljenja po sredini. Pružaju najviše podrške i udobnosti, ali najmanje rasterećenja pubične oblasti.

Dobar način da se utvrdi da li je vozaču potrebno sedlo sa isečkom, ili može uzeti puno sedlo je sledeći:

  • Sesti na tvrdu, drvenu (ili betonsku) klupu, tako da su kolena savijena pod 90 stepeni, a leđa prava.
  • Drežeći leđa ispravljena, saviti se u struku ka napred dok se laktovi ne oslone o kolena.
  • Ostati u tom položaju 5 minuta (najbolje meriti).

Ako se ne javlja nikakva neprijatnost/pritisak u pubičnoj oblasti, onda će “testnom subjektu” najverovatnije odgovarati puno sedlo. Ako se pritisak i neprijatnost jave, bolje je birati sedlo sa isečkom, ili udubljenjem (kanalom) u sredini.

4.3. Sedlo sa udubljenjem (kanalom) u sredini

Slika 13 Sedlo sa kanalom u sredini Izvor: www.fizik.com
Slika 15
Sedlo sa kanalom u sredini
Izvor: www.fizik.com

Po svim prednostima i manama negde između sedla sa isečkom i punog sedla.

Gremlinov savet
Gremlinov SAVET

Po pitanju optimalnog oblika sedla ima jako puno izuzetaka. Na primer nekim razgibanim vozačima ipak više odgovaraju talasasta sedla. Jedina prava mera je da se lično proba sedlo i vidi koje vozaču odgovara. Ova serija tekstova o sedlima više je namenjena da ponudi smernice, da se zna gde početi kada se bira sedlo, ili, ako sedlo žulja i pravi probleme, da se vidi u kom smeru tražiti drugačiji tip i oblik sedla. To jest: šta će promena oblika sedla najverovatnije doneti.

Veoma važna osobina – širina sedla, objašnjena je u ovom članku: Optimalan širina sedla bicikla, ali prvo je potrebno izmeriti širinu sedalnih kostiju prema ovom uputstvu – Merenje širine sedalnih kostiju.

Podeli ovaj članak...

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.