KRENITE odavde

Servis nable sa šoljama i konusima

Kvalitetna nabla (glavčina) točka bicikla može da traje gotovo večno, uz redovan i pravilan servis. Ovaj članak objašnjava kako se pravilno servisira nabla bicikla. Za primer je korištena prednja nabla. Servis zadnje nable je isti kao i servis prednje, sa jednom razlikom:  kod bicikala sa više brzina pozadi, potrebno je skinuti kasetu sa zadnjim zupčanicima. Postupak za skidanje kasete je objašnjen u ovom članku:
Skidanje zadnjih zupčanika.

Kontra matica ili utvrđivač konusa u daljem tekstu će biti nazivani locknut.

Napomena: celo uputsvto je malo duže i zvuči komplikovanije nego što jeste. Kada se jednom pročita i sve legne, posle se samo sledi logičan sled operacija. Objašnjenja su detaljna, za one koji se prvi put sreću sa problematikom, vičniji će moći samo po koracima i slikama odraditi ceo posao, ili se samo podsetiti.


1. Pripremiti potreban alat

Detaljan spisak potrebnog alata sa slikama i objašnjenjem dat je u posebnom članku: Potreban alat za servis nable bicikla. Ovde je kratak spisak bez detaljnih objašnjenja:

 • Ključ potreban za skidanje točka, ako točak nije sa quick-release iglom.
 • Ključevi za konuse.
 • Ključevi za locknut.
 • “Pištolj” za mast.
 • Čiste krpe, ili kuhinjski papirni ubrusi.
 • Uljani razređivač, ili neko drugo sredstvo za odmašćivanje.
 • Hvataljke (pinceta), najbolje sa silikonskim krajem.
 • Ravan šrafciger – manji i srednji – za slučaj da treba “iščeprkati” zapalu kuglicu, neku prljavštinu, ili skinuti prašinare sa konusa.
 • Mala četka
 • Manja čista posuda za kuglice ležaja.
 • Litijumska mast.
 • Alat za skidanje zadnjeg zupčanika, ukoliko se servisira nabla zadnjeg točka.
 • Ravna i čista površina, sa dosta svetla.
 • Nove kuglice ležaja.


2. Skinuti točak

Pre servisa nable, naravno potrebno je prvo skinuti točak. Objašnjenje procedure i potrebnog alata nalazi se u ovom članku:
Kako skinuti točak.

Ako je točak sa quick release iglom, istu izvaditi (i očistiti).

Rastavljena i očišćena QR igla. Dve metalne čaure nisu deo QR mehanizma, ali će imati namenu koja će biti kasnije objašnjena.
Rastavljena i očišćena QR igla.
Dve metalne čaure dole desno nisu deo QR mehanizma, ali će imati namenu koja će biti kasnije objašnjena.


3. Očistiti točak od prljavštine, pogotovo samu nablu

Kada se nabla otvori, očisti, treba voditi računa da prljavština ne uđe u istu pre nego se podmaže i stave nove kuglice ležaja. Jedna dlaka, ili zrnce peska mogu lako ući u nablu dok je otvorena i onda će pokvariti zabavu – točak se neće lepo okretati, a mogu se i oštetiti ležajevi.


4. Otpustiti locknut

Kontra matica, utvrđivač konusa, u daljem tekstu locknut. Treba otpustiti jedan locknut. Sve jedno je sa koje strane, samo da se posle ne pomeša. Mada su konusi obično identični i simetrični, nije na odmet vratiti sve tačno kako je bilo. Ključem za locknut se on odvrće, u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu, dok se ključem za konuse (tanji na slici) drži kontra, kako se osovina ne bi slobodno okretala.
Locknut se obično otpusti naglo i iznenada. Imajte to na umu kada postavljate ruke, alat, držite ravnotežu.

Neke nable imaju takav locknut da se i na njemu mora koristiti tanki ključ za konuse, običan ključ neće pasovati.

Ako su locknuti takvi da se mogu uhvatiti običnim (debljim i jačim) ključem, a veoma su zapekli, može se koristiti metoda grube sile: sa svake strane nable se uhvati po jedan locknut običnim ključem, jedan odvrće, drugi drži kontru, pa koji locknut prvi “popusti”.

Gruba sila. Po jedan veliki ključ sa svake strane. Točak se mora držati (nogama i grudima) pritisnut na mestu, da ne šeta. Držite ravnotežu - locknut će se otpustiti naglo i iznenada!
Gruba sila.
Po jedan veliki ključ sa svake strane.
Točak se mora držati (nogama i grudima) pritisnut na mestu, da ne šeta. Držite ravnotežu – locknut će se otpustiti naglo i iznenada!
Otpušten locknut
Otpušten locknut


5. Izvući sve delove, pregledati, očistiti

Nežno izvući osovinu (drugi kraj osovine i dalje ima konus, podlošku i locknut na sebi). Skinuti prašinare i izvući stare kuglice ležaja.

Sada je na redu skidanje prašinara. Kod nekhi nabli su prašinari nabijeni na same konuse, nisu nabijeni na samo telo nable, pa izlaze zajedno sa konusima.

prašinarom
Konus sa nabijenim prašinarom

Ako se ne čuvaju stare kuglice ležaja, ovaj korak treba prvo uraditi – kuglice obično onda same poispadaju.

Očistiti osovinu, konuse, prašinare. Pregledati ima li oštećenja. Izbrazdani konusi, ili iskrivljena osovina, ili prašinari.

Osovina sa konusom, prašinari, drugi konus, podloška i locknut - Svi očišćeni i složeni
Osovina sa konusom, prašinari, drugi konus, podloška i locknut –
Svi očišćeni i složeni, spremni za inspekciju.

Pažljivo obrisati i pregledati i drugi konus, na samoj osovini. Da bi se proverilo da li je osovina ravna, treba skinuti i drugi konus, pa je zakotrljati na ravnoj podlozi (ili staklu) – videće se ako negde ima zakrivljenja.

Kotrljanje osovine da se vidi je li iskrivljena
Kotrljanje osovine da se vidi je li iskrivljena

Ako se stare kuglice čuvaju, treba ih dobro oprati u razređivaču, dobro obrisati, osušiti, pregledati imaju li oštećenja (brazdi, kao na konusima). Korišteni razređivač se može presuti u neku posudu, da se kasnije koristi za poslove gde je čistoća manje kritična, kao što je pranje lanca, ili zupčanika.

Nije loše očistiti i unutrašnjost nable, a šolje ležaja obavezno dobro očistiti, pregledati da li imaju oštećenja ili brazdi (kao kod konusa).

Pregled šolje da li ima oštećenja. Ako je šolja oštećena, nabla je uskoro za bacanje, moraće se zameniti, preplesti točak sa novom nablom. Oštećenje šolja je najgore za “ispravku”. Ako je nabla dobro sklopljena, bez lufta, prva stvar koja se oštećuje su kuglice ležaja, zatim konusi, a šolja se ošteti tek na kraju, ako se nabla ne servisira redovno. Na zadnjem točku je kritična šolja (i konus) sa desne strane, gde su zupčanici, jer trpi veća opterećenja.


6. Staviti mast u šolje ležaja nable i nove kuglice, vratiti osovinu s konusima

Treba staviti mast u šolje ležaja, pa složiti kuglice na njih, jednu po jednu, u krug. Ja volim da stavim i malo masti unutar prašinara, za svaki slučaj. 🙂

Kada su kuglice poslagane, može se staviti još malo masti od gore. Paziti da kuglice ostanu na mestu. Na kraju se prašinari vrate na mesto (ako nisu fiksirani za konus, tada se vraćaju zajedno sa zavrtanjem konusa).

Kada su kuglice na mestu, pažljivo umetnuti osovinu sa jednim konusom, zatim sa druge strane navrnuti konus, staviti podlošku i rukom naviti locknut – da bude sa tek malo lufta.


7. Podešavanje predopterećenja konusa

Konusima se fino podešava predopterećenje. Zavrtanjem konusa, pojačava se predopterećenje. Treba ih stegnuti tek toliko koliko je potrebno da se eliminiše luft.

Luft se rukom oseti kao šetanje osovine gore-dole, kao mala klackalica. Kada se točak pomera levo desno dok se drži osovina, il osovina pomera gore-dole, osetiće se kao malo lupkanje pod rukom. Kao da se pomeri za delić mm, pa onda udari u zid i stane.

Procedura podešavanja je sledeća:

a) Centriranje osovine

Stegnuti konus i locknut sa jedne strane, ovlaš, ne jako. Sa druge strane navrnuti konus i locknut rukom, da se eliminiše luft osovine. Proveriti da li je osovina u sredini, tj. da li podjednako štrči sa obe strane. Ako ne, treba popustiti oba konusa i jedan odvrtati, drugi zavrtati, dok se osovina ne postavi na mesto. Ovaj korak se može preskočiti ako se jedan od konusa uopšte ne otpušta u toku servisa, ali onda nema provere da li je osovina prava.

Osovina previše štrči sa ove strane. Trebalo bi sa te strane odvrnuti locknut i konus za par krugova, a sa druge strane ih zavrnuti, da se osovina pomeri na sredinu, kako bi se točak mogao stegnuti.
Osovina previše štrči sa ove strane.
Trebalo bi sa te strane odvrnuti locknut i konus za par krugova, a sa druge strane ih zavrnuti, da se osovina pomeri na sredinu, kako bi se točak mogao stegnuti.

b) Podešavanje samog predopterećenja

Kada je osovina centrirana, treba podesiti predopterećenje. Početi stezanjem konusa i locknuta sa jedne strane – tek koliko treba da se ne odvrću sami. Konus sa druge strane uvrnuti dok se ne oseti da osovina više nema lufta. Stegnuti ovlaš njegov locknut.

Polako zavrtati konus dok se ne eliminiše luft.
Polako zavrtati konus dok se ne eliminiše luft.

Sada je vreme da se proveri ima li lufta.

Kod šupljih osovina, koje idu na quick release patent (QR u buduće), osovina će se dodatno proširiti kada se stegne quick release poluga. Idealno podešavanje je takvo da luft postoji kada je QR ručica otpuštena, a da se izgubi kada se stegne. Ako sa otpuštenom ručicom nema lufta, ležaj je pretegnut. Zadnja QR osovina je deblja i malo se manje deformiše, pa i to treba imati u vidu kad se podešava količina lufta.

Kod osovina koje nemaju QR, tj. punih osovina, luft treba eliminisati pre stezanja točka na bicikl.

Ja koristim sledeći metod za podešavanje lufta kod QR mehanizma. Kod običnih punih osovina princip je isti, s tim što nema potrebe (ni mogućnosti) za stezanje QR poluge pre provere lufta.

Dakle, obična osovina se samo proveri, dok se kod šuplje (kao na slici iznad) prvo stegne QR ručica, pa proveri da li ima lufta. Ponavljam, kod šuplje osovine treba da bude lufta pre stezanja QR ručice, ako nema, popustiti malo konuse.

Provera lufta, sa stegnutim QR mehanizmom
Provera lufta, sa stegnutim QR mehanizmom

Ako još ima lufta, staviti po jedan ključ na svaki (spoljni) locknut i zategnuti (ne prejako, da se ne oštete navoji). Na ovaj način se rade minimalne promene – u najboljem slučaju.

Ako su ležajevi pretegnuti, isti princip, s tim što se onda koriste dva ključa za konuse, koji se stave sa unutrašnje strane (na same konuse) i odvrnu – isto ne prejako, kako se ne bi oštetili navoji.

Kod mnogih zadnjih nabli ovo nije moguće (desnom konusu se ne može prići kad je montirana osovina na nablu) i ići odmah sa procedurom iz narednog pasusa (ispod slike).

Ponovo proveriti luft. Ako postoji, onda sa jedne strane prvo zategnuti kontra maticu (locknut) do kraja. Sva dalja podešavanja radiće se na konusu i kontra matici sa suprotne strane. Ovu stranu ćemo zvati “strana podešavanja“.

Stezanje locknuta sa jedne strane.
Zatezanje locknuta sa jedne strane.

Ponovo proveriti luft. Prilikom stezanja locknuta, obično se konus više odvrne, nego što se locknt zategne.

Ako je kod QR igle kojim slučajem ipak nestalo lufta kad je QR popušten, ključevima konusa otpustiti locknut na strani podešavanja, pa odvrnuti konus za 1/16 kruga, a onda ponovo pritegnuti locknut. Kod punih osovina, pretegnutost se oseti tako što se osovina previše teško okreće – tada isto treba malo popustiti konus na strani podešavanja.

Ako se, što je verovatnije, luft povećao, tako da ga ima kod pune osovine, a kod QR mehanizma ne nestaje kada se QR zategne, onda treba popustiti locknut na strani podešavanja, zavrnuti konus za 1/16 kruga, pa opet zategnuti locknut.

Ponovo provera ima li lufta, ili je pretegnuto – i podešavanje spram toga. Ovo je spor, iterativan proces. Samo strpljivo.

Na kraju, dobro zategnuti locknutove (paziti samo da se ne pretera i oštete navoji). Proveriti ponovo ima li lufta. Ako ima, podesiti konuse (prvo otpustiti jedan locknut).

I to je to! 🙂

Napomena: predopterećenje je od velike važnosti za rad i dugotrajnost ležaja. Ležaj koji nema predopterećenja, tj. ima lufta, brzo će se potrošiti (oštetiti). Ležaj koji ima previše predopterećenja će takođe brzo pohabati kuglice, a zatim i ostale delove. Ovo drugo je manje od “dva zla”, ali najbolje je podesiti optimalno predopterećenje (po detaljnom uputstvu). 🙂


8. Video demonstracija napisanog u tekstu

Servis nable (glave točka) bicikla [0004]

Povezan članak – Standardne dimenzije kuglica za ležajeve bicikala:

Standardne dimenzije kuglica ležajeva bicikla
Standardne dimenzije kuglica ležajeva bicikala

19 misli o “Servis nable sa šoljama i konusima”

  • Za sad još ne. Do Nove Godine, novi članak svakog drugog četvrtka, uglavnom ću obrađivati dalje standarde i kompatibilnost, prvenstveno patrona i ležajeva pogona – tu je silna papazjanija i hteo sam napraviti spisak svih standarda na jednom mestu.

   O dinamu neću skoro stići da pišem. To ne znači nikad, ali ne mogu obećati da će biti pre narednog leta.

 1. ima li neko pravilo kad se kupuju nove nable,prednje? imam ovu alivio fh-m475 i htio bih da je zamjenim posto smo vidjeli masu nekih ostecanje kad smo je otvorili. nasao sam neke jeftine na bike24 a paket se sprema za narucivanje pa ocu da se ubacim i ja. osim broja zica,jos neko pravilo???

  • Prednje nable postoje u standardu za

   1) drum
   nešto manja masa, ali i slabija zaštita od ulaska vode i prljavštine u ležajeve

   2) MTB
   veća masa, ali bolja zaštita od ulaska vode i prljavštine.
   MTB nable postoje u varijanti za
   a) V-brake: odgovara za bilo koje druge kočnice koje idu na bandaš).
   b) Disk kočnice: odgovara i za kočnice koje idu na bandaš, ali se može montirati disk na nablu za disk kočnicu.
   Sami diskovi imaju dva standarda kačenja.
   – sistem sa šest šrafova (stariji, nešto lošije rešen standard).
   – center lock sistem (noviji, postoji adapter za montiranje diskova sa starijeg, šest šrafova standarda na ovakve nable).

   Vaša postojeća nabla je sa tim starijim sistemom kačenja diska, pa ako se ne planira zamena i samog diska, onda ostaje samo da se uzme neka sa nosačem za disk na šrafove. Naravno, biće potrebno preplesti točak sa novom nablom.
   Ako postojeća felna treba da se sačuva, uzeti nablu sa istim brojem žbica, kao što je ima felna.

   Pri zameni nable, poželjno je staviti nove žbice, postoji šansa da stare brže puknu. Kad se menja felna, onda ne mora, ali pri zameni nable je preporučivo.

   Savetovao bih uzimanje barem običnih DT Swiss žbica, koje su dugotrajne i jake, od nerđajućeg čelika, i DT Swiss mesinganih nipli (ne aluminijumskih). Komplet za jedan točak sa 36 žbica kod nas košta oko 2500 din.

   Same nable – najjače i najdugotrajnije su one klase Deore.
   https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=937;menu=1000,2,98;mid%5B931%5D=1;pgc%5B6616%5D%5B6617%5D=1;pgc%5B75%5D=254;orderby=2

 2. Imam u podrumu jednu nablu SHUNFENG koju je majstor izbacio s jednog MB bicikla kojeg smo dobili trampom i kojeg vozi sin. Sad mi je na mom MTB kršu otkazala zadnja nabla, velika lufta; majstor je rekao da je neka nestandarna kombinacija i da treba nova nabla i pletenje ili s buvljaka polovan komplet zadnji točak. Setio sam se nable iz podruma i razgledao je. Nabla ima s jedne strane navoj M35 za freewhel lančanik ili zvezdu, a unutra je prečnik fi30mm. Šoljica koja je bila je fi 29.2 i bila je namotana staniolom ali je to popustilo. Izbio sam šoljicu s druge strane i tamo je fi29,2mm, sve OK.
  Buni me kako je moglo toliko da se proširi rupa i to pravilno, tako da može da se ugradi ležaj 6200 ( fi30/10 x 9mm), možda je u plusu 0,05mm što se može rešiti lepkom.
  Mene buni dali su postojale nable s jedne strane ležaj a s druge šoljica i venčić ili je to provrtela šoljica i proširila ??
  Ne bi kupovao za krš novu kompletnu nablu, a i ovu bi kompletirao samo s ležajem koji košta 0,8eur a osovinu bih napravio od svetlovučene šipke fi10h9 i samo narezao navoj za navrtke, sa krajeva, a pletenje bi uradio za 2 do 3eur.
  Kupio bi i lančanik freewheel sa 20 zuba, ima za 2 eur, netreba mi 6 brzinska zvezda. Postoji i opcija da kupim običan lančanik s navojem i napravim od krša Fixie.

  • Ne znam kako je rupa šira od ležaja. Jedino ako je neko to već menjao, pa nije imao odgovarajući ležaj, pa namestio ovaj, sa sve staniolom.

   Što se posla tiče, ako se menja nabla, pogotovo na starom točku, velika je šansa da će žbice relativno brzo početi da pucaju. Najjeftinije žbice izađu tako oko 3 evra sa novim niplama. Ako se pletenje i centriranje plaća, računam oko 1000 din. na to.

   Nov zadnji točak u Capriolu je ispod 2000 din (barem ovde u NS). Neka niža klasa, ali radi – duplozidna alu felna, kineska glava (koja se OK pokazala).

   Pozdravljam ideju za eksperiment sa fiksijem, ukoliko to nije jedini bajs u kući, ili ukoliko se ne vozi u urbanoj sredini, s puno saobraćaja i visokih bankina – bar dok se ne navežba dobro. 🙂

 3. Mislim da sam otkrio o čemu se radi. Ta prastara nabla SHUNFENG je možda iz prvih serija nabli sa industriskim ležajevima i verovatno je bilo konstruirana da idu prvo specijalne šoljice u kojima su ležajevi.Sa pogonske strane je možda bio direktno samo ležaj 6200 koji je provrteo, pa je neko izbacio ležajeve, tamo gde je ležaj provrteo (30mm) nabio sa staniolom standardnu šoljicu sa fi29,2mm i venčić, a sa druge strane gde je bilo dobro je stavio isto tako šoljicu s venčićem i tamo je i sada ok. Ovo rešenje sa šoljicom fi29,2 na rupu fi 30mm i staniolom je bilo kratkog veka
  A juče mi jedan majstor pokazao i šoljice s nabijenim ležajevima, ali mi nije dao da merim, verovatno su izvađene iz neke nable, ne postoje kao standardni deo za zamenu. On je zapeo da kupim novu nablu sa ležajevima i da mi je montira zajedno sa pletenjem, sve za 10 eur, a na tu nablu mogu da stavim racnu ili zvezdu na navoj.
  Svakako da se ne isplati ulagati u taj stari bezvredan bicikl, jedino ako ispazarim pletenje za 2 eur kod roma na buvljaku, onda ću reparirati nablu.
  Eksperiment sa Fixi biciklom bi uradio jer na stariom biciklu nema tako dobre kočnice, a kod fixija imaš i kočenje lancem, slično kao kod kontre ( a ja ne vozim brzo).
  Inače uspeo sam sklepati fixi za unučića od 4 godine, racnu sam zalepio s loktajtom i držala je samo 40 dana; sad je popustio lepak i moraću da idem da mi je zavare u jednoj tački sa CO2, tamo gde zavaruju izduvne lonce. A nisam uspeo da nađem lančanik za Fixi s navojem M32, to je neki stari francuski standard, za točkove od 16″, sada ima samo M35.
  A tačno je da mala deca neće da pedaliraju ako su navikla da ih guraju na triciklu, ali još gore je ako ga guraš a on ti samo drži pedale ili još zna da pritišće kontru, a ovo sam video i kod druge male dece. Ovo je sad neka nova moda da se forsiraju malu decu da voze bicikl, mislim da će najkasnije sa 7-8 godina voziti sam i onda se brzo izbace i pomoćni točkovi.

  • Za decu su najbolji oni bajsevi bez pedala, što se samo nogama odguruju. Na tome praktično za dan nauče da drže ravnotežu i šibaju na tome k’o ludi. Posle lako prihvate bajs sa pedalama, jer ide još brže, nego kad se odguruju nogama.

   Kočenje na fiksiju je puno teže od kočenja sa kontrom – jer pedale ne staju. Fiksi je za već “ispečenog” biciklistu, kao nadogradnja. Ako su loše kočnice problem, svakako bih pre savetovao klasičnu kontru.

   Takođe, kočnice nisu skupe čak i ako se moraju zameniti. Mada, iz ličnog iskustva, odmašćivanje pakni i obruča alkoholom. Pravilno podešavanje čeljusti i pakni. Eventualno zamena pakni ako su istrošene. Čine čuda. Čak i sa jeftinim, nekvalitetnim čeljustima. Pristojne čeljusti se mogu povoljno naći što nove, što polovne. Svakako je dobro imati jaku i dobru barem prednju kočnicu, čak i na biciklu sa kontrom – ipak je 90% zaustavne moći na prednjem točku, sem na blatu i snegu.

 4. hvala na odgovorima… juče sam dobio i odgovor od TotalBike , glave ( nable) Shunfung dolaze samo u kompletu, a tvrde da je ležaj 6200 2RS.
  Mexutim kod mene je s jedne strane 29.2mm, ulazi s nabijanjem šoljica, a u šoljici je bio venčič ali može da uđe fino u šoljice i ležaj 62002RS .
  Javio se i u jedan naš bolji dućan s delovima za bicikle, isto kaže da nemaju posebno delove za Shunfung glave ( nable), ali on tvrdi da je osovina za glavu ISTA i za glavu sa industriskim ležajevima i za glavu sa venčičima, odnosno da se ležaj ne centrira na osovini već slobodno ide preko navoja a priteže se aksijalno maticom ( verovatno i šajbna ide tu).
  Ako je taako onda ću prvom prilikom uproleće izvaditi zadnji točak i zvezdu i ako može samo zameniti te šoljice s ovim gde pasuje ležaj
  60002RS ( fi26/fi10x8) … nikakvo pletewe i troškovi za krntiju

 5. Pozdrav!
  Radio sam servis na zadnjoj nabli ( shimano m495) ,sve sam oprao,stavio novu mast i kuglice i kada
  sam sastavio nikako ne mogu eliminisati radijalni luft ( levo-desno ),otvaram ponovo nablu i vidim da je solja po kojoj setaju kuglice u freehub-u ostecena,polomljen joj je unutrasnji prsten…
  Molim te kao iskusnijeg za info da li to moze da se nabavi negde u NS i da li odgovara od drugih shimano nabli ?

  • Ne znam da se prodaje kao deo. Pogotovo što taj deo, koji je u stvari šolja ležaja, strada pre nego šolja sa leve strane (veće opterećenje zbog toga što je tu pogonski lanac koji vuče). Tako da, kad neko menja nablu zbog oštećenja šolje, obično desna šolja bude oštećena, a leve nekad da, nekad ne.

   Postoji velika šansa da odgovara sa drugog sličnog modela – mislim da su navoji uglavnom standardni. Opet, mislim da ćeš teško naći alat za skidanje tog dela. Ovako nešto je potrebno:
   https://www.youtube.com/watch?v=1qBk5pePGRg

   Ne znam pravi li i prodaje li iko taj alat uopšte ni u inostranstvu.

   Velika je šansa da ceo freehub, koji se skida imbus 10 mm ključem, od druge Shimano nable odgovara i da se može navrnuti. Kada se skine osovina, može se prići ključem i odvrnuti (step 3 na uputstvu ispod):
   http://www.madegood.org/bikes/repair/remove-a-freehub-body/

 6. Skinuo sam zadnji točak kako bih proverio stanje pakni na disk kočnicama, prebrisao i uredno vratio kad odjenom pojavljuje se luft na zadnjoj nabli kad drzim kočnicu točak može da se pomeri par milimetara napred-nazad. Siguran sam da sam nešto pogrešio ali ne znam šta, pomoć!
  Slika gde se nalazi luft: http://dodaj.rs/images/luft.jpg

  • Moguće da kočioni disk nije dovoljno čvrsto pričvršćen za nablu. Tj. da treba dotegnuti šrafove (ili šraf, ako je centerlock) koji ga drže.

 7. Zdravo, zamenio bih punu osovinu prednjeg tocka, novom QR radi lakseg skidanja. U pitanju je gradski bicikl polar. Da li je ovo pametno uraditi? 🙂

  • Za to je najčešće potrebna zamena nable. Mimo toga, u suštini ne vidim neki problem, sa tehničke strane.
   S tim da lakše skidanje točka olakšava i lopovima posao, što treba imati u vidu ako se bicikl ostavlja zaključan.

 8. Da li je dobra ideja da se osteceni konusi/solje izbruse finom smirglom kako bi se uklonila ostecenja i takvi ponovo koriste na biciklu?

  • Ćao Marko,

   Često čujem da to ljudi savetuju. Tu vidim dva problema:
   1. Površinski vidljiva oštećenja se jave kad je deo ispod površine već dosta oslabljen. Tj. pukotine počinju ispod tog vidljivog sloja. Stoga, nisam ubeđen u dugotrajnost takvog rešenja.
   2. Izbrusiti/ošmirglati površinu dovoljno ujednačeno, da zaista bude koncentrična, je prilično teško izvesti u praksi kako treba. Stoga, nisam ubeđen u kvalitet takvog rešenja, barem na kraći rok.

   Naravno, jedina stvar koja se gubi je vreme. I čuo sam da ljudi to rade i da su zadovoljni kako je ispalo.
   Lično preferiram traženje zamenskih konusa.

 9. Zdravo, hteo sam da “osvežim” nable na MTBu, pa sam uzeo nove osovine (10mm kako kažu u prodavnici, sve sa konusima, prašinarom, lockoutom) i kuglice 4,762mm za prednju nablu (izmerio sam stare da su nešto malo ispod 5mm, a staje ih tačno 10 – probao sam i sa 5,556mm, ali staje 8, pa onda verujem da su manje kuglice odgovarajuće) i 6,35mm za zadnju nablu. Zadnju nablu sam namestio, nema lufta i rotira fino. Problem je kod prednje.
  Nisam uvideo oštećenja u nablu, ali tokom rotacije, osovina se koči, osim ako vrtim baš polako, ili ako postavim točak horizontalno. Pokušao sam da opustim i zategnem više puta, ali se uvek isto dogodi. Da li znate u čemu može biti problem?
  Pozdrav, Vladimir

  • Ćao Vladimire,

   Do takve pojave može dovesti neka od ovih stvari (ili više njih u isto vreme:
   – Oštećenja na šoljama, ili/i na konusima.
   – Kriva osovina.
   – Pretegnut ležaj.
   – Loš kvalitet izrade bilo šolja/konusa, bilo kuglica (kod “kineskih” je to često slučaj, kod Shimana puno ređe).

Komentari su zatvoreni.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content