Achtung, achtung! :)

27. jula 2024. (ili 28, u zavisnosti od vaše vremenske zone), planira se održavanje hosting servera i sajt neće raditi normalno. Trebalo bi da prekid bude kraći od 8 sati.

Relja

KRENITE odavde

Servis nable (glavčine točka) bicikla

Kvalitetna nabla (glavčina) točka bicikla može da traje gotovo večno, uz redovan i pravilan servis. Ovaj članak objašnjava kako se pravilno servisira nabla bicikla. Za primer je korištena prednja nabla. Servis zadnje nable je isti kao i servis prednje, sa jednom razlikom:  kod bicikala sa više brzina pozadi, potrebno je skinuti kasetu sa zadnjim zupčanicima. Postupak za skidanje kasete je objašnjen u ovom članku:
Skidanje zadnjih zupčanika.

Kontra matica ili utvrđivač konusa u daljem tekstu će biti nazivani locknut.

Napomena: celo uputsvto je malo duže i zvuči komplikovanije nego što jeste. Kada se jednom pročita i sve legne, posle se samo sledi logičan sled operacija. Objašnjenja su detaljna, za one koji se prvi put sreću sa problematikom, vičniji će moći samo po koracima i slikama odraditi ceo posao, ili se samo podsetiti.

Sadržaj:

 1. Pripremiti potreban alat
 2. Skinuti točak
 3. Očistiti točak od prljavštine, pogotovo samu nablu
 4. Otpustiti locknut
 5. Izvući sve delove, pregledati, očistiti
 6. Staviti mast u šolje ležaja nable i nove kuglice, vratiti osovinu s konusima
 7. Podešavanje predopterećenja konusa
 8. Video demonstracija servisa nable sa šoljama i konusima
 9. Servis nable sa “industrijskim” (ketridž) ležajevima – video demonstracija
 10. Servis Shimano Nexus nable sa brzinama u glavi – video demonstracija


1. Pripremiti potreban alat

Detaljan spisak potrebnog alata sa slikama i objašnjenjem dat je u posebnom članku: Potreban alat za servis nable bicikla. Ovde je kratak spisak bez detaljnih objašnjenja:

 • Ključ potreban za skidanje točka, ako točak nije sa quick-release iglom.
 • Ključevi za konuse.
 • Ključevi za locknut.
 • “Pištolj” za mast.
 • Čiste krpe, ili kuhinjski papirni ubrusi.
 • Uljani razređivač, ili neko drugo sredstvo za odmašćivanje.
 • Hvataljke (pinceta), najbolje sa silikonskim krajem.
 • Ravan šrafciger – manji i srednji – za slučaj da treba “iščeprkati” zapalu kuglicu, neku prljavštinu, ili skinuti prašinare sa konusa.
 • Mala četka
 • Manja čista posuda za kuglice ležaja.
 • Litijumska mast.
 • Alat za skidanje zadnjeg zupčanika, ukoliko se servisira nabla zadnjeg točka.
 • Ravna i čista površina, sa dosta svetla.
 • Nove kuglice ležaja.

– Sadržaj –


2. Skinuti točak

Pre servisa nable, naravno potrebno je prvo skinuti točak. Objašnjenje procedure i potrebnog alata nalazi se u ovom članku:
Kako skinuti točak.

Ako je točak sa quick release iglom, istu izvaditi (i očistiti).

Rastavljena i očišćena QR igla. Dve metalne čaure nisu deo QR mehanizma, ali će imati namenu koja će biti kasnije objašnjena.
Rastavljena i očišćena QR igla.
Dve metalne čaure dole desno nisu deo QR mehanizma, ali će imati namenu koja će biti kasnije objašnjena.

– Sadržaj –


3. Očistiti točak od prljavštine, pogotovo samu nablu

Kada se nabla otvori, očisti, treba voditi računa da prljavština ne uđe u istu pre nego se podmaže i stave nove kuglice ležaja. Jedna dlaka, ili zrnce peska mogu lako ući u nablu dok je otvorena i onda će pokvariti zabavu – točak se neće lepo okretati, a mogu se i oštetiti ležajevi.

– Sadržaj –


4. Otpustiti locknut

Kontra matica, utvrđivač konusa, u daljem tekstu locknut. Treba otpustiti jedan locknut. Sve jedno je sa koje strane, samo da se posle ne pomeša. Mada su konusi obično identični i simetrični, nije na odmet vratiti sve tačno kako je bilo. Ključem za locknut se on odvrće, u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu, dok se ključem za konuse (tanji na slici) drži kontra, kako se osovina ne bi slobodno okretala.
Locknut se obično otpusti naglo i iznenada. Imajte to na umu kada postavljate ruke, alat, držite ravnotežu.

Neke nable imaju takav locknut da se i na njemu mora koristiti tanki ključ za konuse, običan ključ neće pasovati.

Ako su locknuti takvi da se mogu uhvatiti običnim (debljim i jačim) ključem, a veoma su zapekli, može se koristiti metoda grube sile: sa svake strane nable se uhvati po jedan locknut običnim ključem, jedan odvrće, drugi drži kontru, pa koji locknut prvi “popusti”.

Gruba sila. Po jedan veliki ključ sa svake strane. Točak se mora držati (nogama i grudima) pritisnut na mestu, da ne šeta. Držite ravnotežu - locknut će se otpustiti naglo i iznenada!
Gruba sila.
Po jedan veliki ključ sa svake strane.
Točak se mora držati (nogama i grudima) pritisnut na mestu, da ne šeta. Držite ravnotežu – locknut će se otpustiti naglo i iznenada!
Otpušten locknut
Otpušten locknut

– Sadržaj –


5. Izvući sve delove, pregledati, očistiti

Nežno izvući osovinu (drugi kraj osovine i dalje ima konus, podlošku i locknut na sebi). Skinuti prašinare i izvući stare kuglice ležaja.

Sada je na redu skidanje prašinara. Kod nekhi nabli su prašinari nabijeni na same konuse, nisu nabijeni na samo telo nable, pa izlaze zajedno sa konusima.

prašinarom
Konus sa nabijenim prašinarom

Ako se ne čuvaju stare kuglice ležaja, ovaj korak treba prvo uraditi – kuglice obično onda same poispadaju.

Očistiti osovinu, konuse, prašinare. Pregledati ima li oštećenja. Izbrazdani konusi, ili iskrivljena osovina, ili prašinari.

Osovina sa konusom, prašinari, drugi konus, podloška i locknut - Svi očišćeni i složeni
Osovina sa konusom, prašinari, drugi konus, podloška i locknut –
Svi očišćeni i složeni, spremni za inspekciju.

Pažljivo obrisati i pregledati i drugi konus, na samoj osovini. Da bi se proverilo da li je osovina ravna, treba skinuti i drugi konus, pa je zakotrljati na ravnoj podlozi (ili staklu) – videće se ako negde ima zakrivljenja.

Kotrljanje osovine da se vidi je li iskrivljena
Kotrljanje osovine da se vidi je li iskrivljena

Ako se stare kuglice čuvaju, treba ih dobro oprati u razređivaču, dobro obrisati, osušiti, pregledati imaju li oštećenja (brazdi, kao na konusima). Korišteni razređivač se može presuti u neku posudu, da se kasnije koristi za poslove gde je čistoća manje kritična, kao što je pranje lanca, ili zupčanika.

Nije loše očistiti i unutrašnjost nable, a šolje ležaja obavezno dobro očistiti, pregledati da li imaju oštećenja ili brazdi (kao kod konusa).

Pregled šolje da li ima oštećenja. Ako je šolja oštećena, nabla je uskoro za bacanje, moraće se zameniti, preplesti točak sa novom nablom. Oštećenje šolja je najgore za “ispravku”. Ako je nabla dobro sklopljena, bez lufta, prva stvar koja se oštećuje su kuglice ležaja, zatim konusi, a šolja se ošteti tek na kraju, ako se nabla ne servisira redovno. Na zadnjem točku je kritična šolja (i konus) sa desne strane, gde su zupčanici, jer trpi veća opterećenja.

– Sadržaj –


6. Staviti mast u šolje ležaja nable i nove kuglice, vratiti osovinu s konusima

Treba staviti mast u šolje ležaja, pa složiti kuglice na njih, jednu po jednu, u krug. Ja volim da stavim i malo masti unutar prašinara, za svaki slučaj. 🙂

Kada su kuglice poslagane, može se staviti još malo masti od gore. Paziti da kuglice ostanu na mestu. Na kraju se prašinari vrate na mesto (ako nisu fiksirani za konus, tada se vraćaju zajedno sa zavrtanjem konusa).

Kada su kuglice na mestu, pažljivo umetnuti osovinu sa jednim konusom, zatim sa druge strane navrnuti konus, staviti podlošku i rukom naviti locknut – da bude sa tek malo lufta.

– Sadržaj –


7. Podešavanje predopterećenja konusa

Konusima se fino podešava predopterećenje. Zavrtanjem konusa, pojačava se predopterećenje. Treba ih stegnuti tek toliko koliko je potrebno da se eliminiše luft.

Luft se rukom oseti kao šetanje osovine gore-dole, kao mala klackalica. Kada se točak pomera levo desno dok se drži osovina, il osovina pomera gore-dole, osetiće se kao malo lupkanje pod rukom. Kao da se pomeri za delić mm, pa onda udari u zid i stane.

Procedura podešavanja je sledeća:

a) Centriranje osovine

Stegnuti konus i locknut sa jedne strane, ovlaš, ne jako. Sa druge strane navrnuti konus i locknut rukom, da se eliminiše luft osovine. Proveriti da li je osovina u sredini, tj. da li podjednako štrči sa obe strane. Ako ne, treba popustiti oba konusa i jedan odvrtati, drugi zavrtati, dok se osovina ne postavi na mesto. Ovaj korak se može preskočiti ako se jedan od konusa uopšte ne otpušta u toku servisa, ali onda nema provere da li je osovina prava.

Osovina previše štrči sa ove strane. Trebalo bi sa te strane odvrnuti locknut i konus za par krugova, a sa druge strane ih zavrnuti, da se osovina pomeri na sredinu, kako bi se točak mogao stegnuti.
Osovina previše štrči sa ove strane.
Trebalo bi sa te strane odvrnuti locknut i konus za par krugova, a sa druge strane ih zavrnuti, da se osovina pomeri na sredinu, kako bi se točak mogao stegnuti.

b) Podešavanje samog predopterećenja

Kada je osovina centrirana, treba podesiti predopterećenje. Početi stezanjem konusa i locknuta sa jedne strane – tek koliko treba da se ne odvrću sami. Konus sa druge strane uvrnuti dok se ne oseti da osovina više nema lufta. Stegnuti ovlaš njegov locknut.

Polako zavrtati konus dok se ne eliminiše luft.
Polako zavrtati konus dok se ne eliminiše luft.

Sada je vreme da se proveri ima li lufta.

Kod šupljih osovina, koje idu na quick release patent (QR u buduće), osovina će se dodatno proširiti kada se stegne quick release poluga. Idealno podešavanje je takvo da luft postoji kada je QR ručica otpuštena, a da se izgubi kada se stegne. Ako sa otpuštenom ručicom nema lufta, ležaj je pretegnut. Zadnja QR osovina je deblja i malo se manje deformiše, pa i to treba imati u vidu kad se podešava količina lufta.

Kod osovina koje nemaju QR, tj. punih osovina, luft treba eliminisati pre stezanja točka na bicikl.

Ja koristim sledeći metod za podešavanje lufta kod QR mehanizma. Kod običnih punih osovina princip je isti, s tim što nema potrebe (ni mogućnosti) za stezanje QR poluge pre provere lufta.

Dakle, obična osovina se samo proveri, dok se kod šuplje (kao na slici iznad) prvo stegne QR ručica, pa proveri da li ima lufta. Ponavljam, kod šuplje osovine treba da bude lufta pre stezanja QR ručice, ako nema, popustiti malo konuse.

Provera lufta, sa stegnutim QR mehanizmom
Provera lufta, sa stegnutim QR mehanizmom

Ako još ima lufta, staviti po jedan ključ na svaki (spoljni) locknut i zategnuti (ne prejako, da se ne oštete navoji). Na ovaj način se rade minimalne promene – u najboljem slučaju.

Ako su ležajevi pretegnuti, isti princip, s tim što se onda koriste dva ključa za konuse, koji se stave sa unutrašnje strane (na same konuse) i odvrnu – isto ne prejako, kako se ne bi oštetili navoji.

Kod mnogih zadnjih nabli ovo nije moguće (desnom konusu se ne može prići kad je montirana osovina na nablu) i ići odmah sa procedurom iz narednog pasusa (ispod slike).

Ponovo proveriti luft. Ako postoji, onda sa jedne strane prvo zategnuti kontra maticu (locknut) do kraja. Sva dalja podešavanja radiće se na konusu i kontra matici sa suprotne strane. Ovu stranu ćemo zvati “strana podešavanja“.

Stezanje locknuta sa jedne strane.
Zatezanje locknuta sa jedne strane.

Ponovo proveriti luft. Prilikom stezanja locknuta, obično se konus više odvrne, nego što se locknt zategne.

Ako je kod QR igle kojim slučajem ipak nestalo lufta kad je QR popušten, ključevima konusa otpustiti locknut na strani podešavanja, pa odvrnuti konus za 1/16 kruga, a onda ponovo pritegnuti locknut. Kod punih osovina, pretegnutost se oseti tako što se osovina previše teško okreće – tada isto treba malo popustiti konus na strani podešavanja.

Ako se, što je verovatnije, luft povećao, tako da ga ima kod pune osovine, a kod QR mehanizma ne nestaje kada se QR zategne, onda treba popustiti locknut na strani podešavanja, zavrnuti konus za 1/16 kruga, pa opet zategnuti locknut.

Ponovo provera ima li lufta, ili je pretegnuto – i podešavanje spram toga. Ovo je spor, iterativan proces. Samo strpljivo.

Na kraju, dobro zategnuti locknutove (paziti samo da se ne pretera i oštete navoji). Proveriti ponovo ima li lufta. Ako ima, podesiti konuse (prvo otpustiti jedan locknut).

I to je to! 🙂

Napomena: predopterećenje je od velike važnosti za rad i dugotrajnost ležaja. Ležaj koji nema predopterećenja, tj. ima lufta, brzo će se potrošiti (oštetiti). Ležaj koji ima previše predopterećenja će takođe brzo pohabati kuglice, a zatim i ostale delove. Ovo drugo je manje od “dva zla”, ali najbolje je podesiti optimalno predopterećenje (po detaljnom uputstvu). 🙂

– Sadržaj –


8. Video demonstracija servisa nable sa šoljama i konusima

Servis nable (glave točka) bicikla [0004]
Video demonstracija servisa nable sa šoljama i konusima

– Sadržaj –


9. Servis nable sa “industrijskim” (ketridž) ležajevima – video demonstracija

Servis nable sa ketridž ("industrijskim") ležajem
Video “tutorijal” servisa nable sa ketridž (“industrijskim”) ležajevima

– Sadržaj –


10. Servis Shimano Nexus nable sa brzinama u glavi – video demonstracija

Kompletno korak-po-korak uputstvo za servis Shimano nable sa brzinama:

Servis Shimano Nexus nable sa brzinama u glavi
Servis Shimano Nexus glavčine


Povezan članak – Standardne dimenzije kuglica za ležajeve bicikala:

Standardne dimenzije kuglica ležajeva bicikla
Standardne dimenzije kuglica ležajeva bicikala

– Sadržaj –

Postojeći komentari (pitanja i odgovori) postavljeni ispod ovog članka, premešteni su u ovu temu BikeGremlin foruma:
https://www.bikegremlin.net/threads/servis-nable-glavcine-tocka-bicikla-komentari-clanka.176/

19 misli o “Servis nable (glavčine točka) bicikla”

 1. Pozdrav!
  Radio sam servis na zadnjoj nabli ( shimano m495) ,sve sam oprao,stavio novu mast i kuglice i kada
  sam sastavio nikako ne mogu eliminisati radijalni luft ( levo-desno ),otvaram ponovo nablu i vidim da je solja po kojoj setaju kuglice u freehub-u ostecena,polomljen joj je unutrasnji prsten…
  Molim te kao iskusnijeg za info da li to moze da se nabavi negde u NS i da li odgovara od drugih shimano nabli ?

  • Ne znam da se prodaje kao deo. Pogotovo što taj deo, koji je u stvari šolja ležaja, strada pre nego šolja sa leve strane (veće opterećenje zbog toga što je tu pogonski lanac koji vuče). Tako da, kad neko menja nablu zbog oštećenja šolje, obično desna šolja bude oštećena, a leve nekad da, nekad ne.

   Postoji velika šansa da odgovara sa drugog sličnog modela – mislim da su navoji uglavnom standardni. Opet, mislim da ćeš teško naći alat za skidanje tog dela. Ovako nešto je potrebno:
   https://www.youtube.com/watch?v=1qBk5pePGRg

   Ne znam pravi li i prodaje li iko taj alat uopšte ni u inostranstvu.

   Velika je šansa da ceo freehub, koji se skida imbus 10 mm ključem, od druge Shimano nable odgovara i da se može navrnuti. Kada se skine osovina, može se prići ključem i odvrnuti (step 3 na uputstvu ispod):
   http://www.madegood.org/bikes/repair/remove-a-freehub-body/

 2. Skinuo sam zadnji točak kako bih proverio stanje pakni na disk kočnicama, prebrisao i uredno vratio kad odjenom pojavljuje se luft na zadnjoj nabli kad drzim kočnicu točak može da se pomeri par milimetara napred-nazad. Siguran sam da sam nešto pogrešio ali ne znam šta, pomoć!
  Slika gde se nalazi luft: http://dodaj.rs/images/luft.jpg

  • Moguće da kočioni disk nije dovoljno čvrsto pričvršćen za nablu. Tj. da treba dotegnuti šrafove (ili šraf, ako je centerlock) koji ga drže.

 3. Zdravo, zamenio bih punu osovinu prednjeg tocka, novom QR radi lakseg skidanja. U pitanju je gradski bicikl polar. Da li je ovo pametno uraditi? 🙂

  • Za to je najčešće potrebna zamena nable. Mimo toga, u suštini ne vidim neki problem, sa tehničke strane.
   S tim da lakše skidanje točka olakšava i lopovima posao, što treba imati u vidu ako se bicikl ostavlja zaključan.

 4. Da li je dobra ideja da se osteceni konusi/solje izbruse finom smirglom kako bi se uklonila ostecenja i takvi ponovo koriste na biciklu?

  • Ćao Marko,

   Često čujem da to ljudi savetuju. Tu vidim dva problema:
   1. Površinski vidljiva oštećenja se jave kad je deo ispod površine već dosta oslabljen. Tj. pukotine počinju ispod tog vidljivog sloja. Stoga, nisam ubeđen u dugotrajnost takvog rešenja.
   2. Izbrusiti/ošmirglati površinu dovoljno ujednačeno, da zaista bude koncentrična, je prilično teško izvesti u praksi kako treba. Stoga, nisam ubeđen u kvalitet takvog rešenja, barem na kraći rok.

   Naravno, jedina stvar koja se gubi je vreme. I čuo sam da ljudi to rade i da su zadovoljni kako je ispalo.
   Lično preferiram traženje zamenskih konusa.

 5. Zdravo, hteo sam da “osvežim” nable na MTBu, pa sam uzeo nove osovine (10mm kako kažu u prodavnici, sve sa konusima, prašinarom, lockoutom) i kuglice 4,762mm za prednju nablu (izmerio sam stare da su nešto malo ispod 5mm, a staje ih tačno 10 – probao sam i sa 5,556mm, ali staje 8, pa onda verujem da su manje kuglice odgovarajuće) i 6,35mm za zadnju nablu. Zadnju nablu sam namestio, nema lufta i rotira fino. Problem je kod prednje.
  Nisam uvideo oštećenja u nablu, ali tokom rotacije, osovina se koči, osim ako vrtim baš polako, ili ako postavim točak horizontalno. Pokušao sam da opustim i zategnem više puta, ali se uvek isto dogodi. Da li znate u čemu može biti problem?
  Pozdrav, Vladimir

  • Ćao Vladimire,

   Do takve pojave može dovesti neka od ovih stvari (ili više njih u isto vreme:
   – Oštećenja na šoljama, ili/i na konusima.
   – Kriva osovina.
   – Pretegnut ležaj.
   – Loš kvalitet izrade bilo šolja/konusa, bilo kuglica (kod “kineskih” je to često slučaj, kod Shimana puno ređe).

Komentari su zatvoreni.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content