KRENITE odavde

Prečnici šticne (šipke sedla) – standardi

Ovaj članak objasniće koje sve dimenzije šticni postoje (najčešće barem) i objasniti kako se one mere, kako pri nabavci, ili zameni ne bi došlo do greške. Članak se bavi prečnikom (širinom) – sama potrebna dužina šticne zavisi od veličine i geometrije rama – koliko visoko je potrebno da se podigne sedlo od samog rama. U posebnom članku objašnjeno je koliko se šticna može bezbedno izvući ka napolje (gore). Za podešavanje šticne u smislu udobnog položaja u vožnji, videti: Podešavanje udobnog položaja na biciklu.

Sadržaj:

  1. Pojmovi
  2. Malo istorije
  3. Merenje potrebnog prečnika šticne
  4. Standardni prečnici šticni


0. Pojmovi

Važno je razlikovati pojam “cev sedišta” – koji predstavlja samu cev na ramu bicikla. U cev sedišta montira se “šticna” – tj. šipka koja nosi samo sedlo (sic). Na slici 1 prikazani su šticna (1) i cev sedišta (2).

– Sadržaj –


1. Malo istorije

Ramovi prvih bicikala bili su uglavnom čelični, uglavnom od cevi standardnog (spoljnjeg) prečnika. Britanski i italijanski standard za prečnik sedalne cevi rama bio je 1 1/8″ (tj. 28,6 mm). Stariji francuski bicikli koristili su cevi prečnika 28 mm. Stari američki standard (uglavnom na BMX biciklima i starim američkim biciklima koji koriste pogon iz jednog dela) je 1″ (25,4 mm).

Standardne dimenzije spoljnog prečnika bile su važne za moniranje menjača i sl, kako bi se šelne pravile u tačno odgovarajućoj dimenziji (unutrašnji prečnik šelne).

Ramovi višeg kvaliteta, obično se prave sa više, ili manje, istanjenim zidovima cevi, kako bi se umanjila težina rama. Ovo je dovelo do toga da šira šticna (šipka sedišta) obično znači da je u pitanju kvalitetniji (lakši) ram. Tako da su kvalitetni ramovi prečnika sedalne cevi 1 1/8″ obično imali šticnu prečnika 27,2 mm.

Moderniji trend, mahom na planinskim biciklima, gde se traže šticne koje su jače (a da ne budu preteške), dovodi do novog “oversized” standarda, najčešće 27,4 mm i širi.

– Sadržaj –


2. Merenje potrebnog prečnika šticne

Jedno (precizno) merenje često je bolje od hiljadu stručnih mišljenja” –  stručno mišljenje autora. 🙂

Kako izmeriti (spoljni) prečnik šticne? Najlakše i najpreciznije je pomoću kljunastog pomičnog merila (srpski: šublera 🙂  ), kao što je prikazano na slici 2.

Merenje prečnika šticne pomoću šublera. Izvor: forums.mtbr.com Slika 2
Merenje prečnika šticne pomoću šublera.
Izvor: forums.mtbr.com
Slika 2

Kako se vidi na slici 2, šticna je označena kao 31,6 mm (dužine 410 mm), dok je zapravo prečnika 31,42 mm. Ovo znači da verovatno neće baš najbolje stajati u cevi sedišta predviđenoj za šticnu prečnika 31,6 mm. Treba uvek meriti. 🙂

Merenje unutrašnjeg prečnika cevi sedišta je često potrebno pre nabavke, ili zamene šticne. Kako to uraditi? Ovde će biti objašnjene tri metode, ali uvek se može biti kreativan. 🙂

Metoda 1: ako već postoji odgovarajuća šticna na ramu, koja ne proklizava, a nije ni preširoka da se ne može normalno montirati i skinuti, dovoljno je premeriti njen prečnik metodom opisanom iznad – “Kako izmeriti (spoljni) prečnik šticne?”.

Metoda 2: pomoću šublera. Prikazano na slici 3.

Merenje unutrašnjeg prečnika cevi sedišta. Izvor: forums.mtbr.com Slika 3
Merenje unutrašnjeg prečnika cevi sedišta.
Izvor: forums.mtbr.com
Slika 3

Metoda 3: pomoću specijalnih šipki za merenje unutrašnjeg prečnika cevi sedišta. To su šipke sa prečnikom koji se povećava od jednog ka drugom kraju, sa ucrtanim podeocima za prečnik. Pusti se da se vidi dokle ulazi i očita vrednost (prva koja se vidi na delu šipke koji štrči iz cevi sedišta). Staviti šrafciger u gornji otvor šipke da ne upadne slučajno skroz. 🙂

Šipke za merenje unutrašnjeg prečnika cevi sedišta. Izvor: bikeforums.net Slika 4
Šipke za merenje unutrašnjeg prečnika cevi sedišta.
Izvor: bikeforums.net
Slika 4

Pošto ova merenja ne budu uvek u stotu tačna, u narednom poglavlju dat je pregled standardno korištenih prečnika šticni, pa se može pretpostaviti da je prava vrednost ona standardna dimenzija koja je najbliža izmerenom prečniku.

– Sadržaj –


3. Standardni prečnici šticni

Tabela 1 daje spisak standarda prečnika šticni:

Standardi prečnika šticni Tabela 1
Standardi prečnika šticni
Tabela 1

Vrednosti koje nisu deljive sa 0,2 su retke u praksi (ali ih ima, kako tabele 1 i 2 pokazuju) i ako merenje pokaže tu vrednost, često će odgovarati najpribližnija šticna čiji je (nominalni i izmereni) prečnik deljiv sa 0,2. Na primer, umesto 25,5, najverovatnije će pasovati (i) 25,4 mm. Neko pravilo je da najšira šticna koja može da uđe bez primene sile (osim guranja rukom, možda uz malo levo-desno pomeranja i guranja na dole) odgovara. Ako se previše klima pre stezanja šrafa za fiksiranje, verovatno je preuska.

Uz par napomena (za svaki slučaj):

  • Ako se šticna baš klima, najverovatnije je preuska.
  • Ako ne ulazi rukom, nipošto je ne nakucavati (neće se posle moći izvući). Ako ne ide rukom, najverovatnije je preširoka.

Za lakše snalaženje, tabela 2 daje pregled prečnika šticni najčešće korištenim na modernim biciklima (praktično od kraja XX veka do današnjih dana).

Prečnici šticni najčešće korištenih na "modernim" biciklima. Tabela 2
Prečnici šticni najčešće korištenih na “modernim” biciklima.
Tabela 2

Povezan članak – Kako izabrati udobno sedlo (prvi u nizu od 5 članaka se bavi materijalima):

Materijali od kojih se prave sedla (sicevi, sedišta) za bicikle
Materijali od kojih se prave sedla (sicevi, sedišta) za bicikle

– Sadržaj –


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content