BikeGremlin pretraga...
Home » Tehnički deo » Održavanje » Oštećeni / pokvareni delovi bicikala

Oštećeni / pokvareni delovi bicikala

U ovom članku postaviću slike pokvarenih, oštećenih, ili polomljenih delova bicikala, uz kratko objašnjenje (najverovatnijeg) uzroka problema. Kvarovi se dešavaju usled lošeg dizajna, lošeg održavanja, fabričke greške, ili jednostavno nezgode.

Sadržaj:

  1. Točkovi (nable, žbice, felne)
    1.1. Raspuknut konus Shimano nable
    1.2. Slomljena prirubnica (flanža) Shimano 105 nable


1. Točkovi (nable, žbice, felne)

1.1. Raspuknut konus Shimano nable

Raspuknut konus Shimano nable
Raspuknut konus Shimano nable


Uvidom u stanje dela, zaključujem da je bio neodržavan: bez masti, uz vidno oštećenje površina na kojima idu kuglice ležaja (kako servisirati nablu bicikla). Najverovatnije usled takvog stanja da je konačno došlo do pucanja – usled zamora materijala. Fine ivice preloma označene brojem (1) na slici iznad pokazuju kako se pukotina širila usled zamora materijala, da bi se konačno skroz pokidalo sa oštrim, grubim ivicama preloma, označenim brojem (2).


1.2. Slomljena prirubnica (flanža) Shimano 105 nable

U članku o pravljenju točkova sam objasnio kako radijalno pletenje povećava rizik od pucanja prirubnice (flanže) nable. Ovako izgleda kada prirubnica pukne:

Polomljena prirubnica relativno nove Shimano 105 zadnje nable
Polomljena prirubnica relativno nove Shimano 105 zadnje nable


Ne znam istoriju nable, ali deluje kao da je u pitanju fabrička greška: nema tragova radijalnog pletenja žbica, niti su žbice na njoj bile pretegnute (pukla je pri tenziji od 100 kiloponda, prilikom rasterećivanja žbica).

Komentiraj