Home » Kontakt i adresa radionice

Kontakt i adresa radionice

Adresa radionice

Za savete/pomoć, videti link: konsultacije

Za pomoć i konsultacije uživo, adresa na kojoj se nalazim je data ispod. Najbolje nazvati telefonom i dogovoriti termin, pošto ne budem uvek tamo, naravno.

Novi Sad, ulica Kralja Petra I 30, garaža 2.
VAŽNO: za sva pitanja, konsultacije i sl, videti ovde – konsultacije.

Ovde se nalazi moja “laboratorija”:  🙂

Prilaz Bike Gremlin garaži


What3Words adresa i mapa: rooftop.allow.respect

Google mapa:


Bike Gremlin na Google My Business – https://g.page/bikegremlin


Kontakt

Za savete i pomoć, videti consulting stranicu

Za gostujuće članke, videti politiku reklamiranja i gostujućih članaka.

Ako imate problema sa postavljanjem komentara (sa mobilnog),
posetite stranicu za Pitanja & Odgovore.


Google izbor sadržaja: