KRENITE odavde

Komparativni pregled lubrikanata za lanac bicikla

Ovaj članak pružiće komparativni pregled lubrikanata za lanac bicikla. Uključiće standardne, široko dostupne lubrikante koji se mogu koristiti za podmazivanje lanca, kao što je ulje za lance motornih testera, motorno ulje i sl. Takođe, daće pregled i lubrikanata koji se prodaju kao specijalno pravljeni za podmazivanje lanaca bicikala. Ti lubrikanti biće označeni slovom “B” u tabeli 1.

Detaljno objašnjenje svojstava lubrikanata dato je u članku:
O lubrikantima za lanac bicikla – detaljno

Kriterijumi po kojima se vrši ocenjivanje i poređenje su sledeći:

  1. Otpornost na ispiranje vodom i zaštita od rđe.
  2. Dugotrajnost (koliko dugo prođe do potrebe za do-podmazivanjem).
  3. Čistoća – otpornost na lepljenje prljavštine i prašine na lanac.
  4. Cena, tj. povoljnost kupovine.
  5. Dostupnost – koliko lako se može pronaći u manjem pakovanju.

Pre same tabele, nekoliko važnih napomena:

a) Lubrikanti koji se prodaju kao specijalno pravljeni za lance bicikla imaju dosta različite cene – zavisno od proizvođača, konkretnog modela i slično. Isto tako se međusobno razlikuju po ostalim svojstvima (dugotrajnost, čistoća itd.). Zato ocene lubrikanata označenih slovom “B” treba uzeti sa rezervom – date su kao neki grubi prosek, orijentaciono.

b) Lubrikanti koji se nazivaju suvi lubrikanti, pogotovo oni pravljeni za lance bicikala, često se mešaju sa nekim rastvaračem, kako bi se mogli u tečnom stanju lako naneti na lanac, a posle neka 4 sata se skroz osuše.

c) Osobine tečnih lubrikanata dosta zavise od njihove “gustine” (viskoznosti). Jedno isto ulje, ako se koristi razređeno (manje viskozno), biće manje dugotrajno, ali lepiti manje prljavštine na lanac – i obrnuto. To je detaljno objašnjeno ovde. Za poređenje u ovom članku, uzeta je kao neki prosek ISO VG 40 gradacija viskoznosti, ali ona se može menjati spram ličnih afiniteta i uslova vožnje.

d) Ocena 1 je najgori od poređenih. Na primer – naskuplji, ili najmanje otporan na ispiranje vodom itd. Ocena 5 znači najbolji od poređenih. Ocena 3 je tačno između najboljeg i najgoreg poređenog, logično. Tako da čistoća 5 ne znači da lubrikant ne lepi ništa prljavštine na sebe, samo da je (među) najčistiji(m) od svih. Isto važi za sve druge kriterijume. Kod dostupnosti, ocena 1 znači da se teško nađe u pakovanju manjem od 20 litara, a ocena 5 da je dostupno i u manjim pakovanjima od po 100 ml i relativno široko dostupna u prodavnicama.

e) Tabela 1 je više (grubi) vodič, nego naučno proveren test. Uslovi eksploatacije (temperatura, kiša, prašina) i svojstva lubrikanata različitih proizvođača se toliko razlikuju da je jedini siguran metod probati za sebe, pa videti šta se najbolje pokaže – spram afiniteta, budžeta, potreba. Zato ova tabela daje samo dobru polaznu tačku, orijentir.

f) Ne gledati prosečnu ocenu kao merilo, već lične prioritete. Na primer: kako se vidi iz tabele 1, ulje za motorne testre ima najveći “prosek”, ali kome je čistoća lanca prioritet, ili vozi u suvim (i prašnjavim) uslovima, sigurno neće to izabrati.

Komparativni pregled lubrikanata za lanac bicikla. Tabela 1
Komparativni pregled lubrikanata za lanac bicikla.
Tabela 1


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content