Home » Keyword: "zadnji šifter"

Kompatibilnost [07] Ručice zadnjeg menjača

Kompatibilnost zadnjih šiftera (ručica menjača) bicikla

Ažurirano: 04/08/2020. Ručice zadnjeg menjača (šifteri u buduće) naravno služe za menjanje brzina pozadi, tj. za upravljanje zadnjim menjačem, koji lanac premešta sa jednog na drugi zadnji zupčanik. U ovom članku prvo će biti objašnjena razlika između frikcionih i indeksnih šiftera, a zatim će kompatibilnost indeksnih biti izložena u tri velike grupe: tri aktuelna standarda tri … Opširnije Kompatibilnost [07] Ručice zadnjeg menjača