Habanje (izduživanje) lanca bicikla

Habanje ( "istezanje" ) lanca bicikla

Ažurirano: 16/11/2018. Ovaj članak objasniće kako se tačno haba lanac bicikla i šta se tačno dešava sa njim kada se pohaba. Prvo će biti objašnjeni konstrukcija i korak lanca, kako bi se bolje razumelo kasnije objašnjenje habanja. Poseban članak objašnjava kako izmeriti istrošenost i kada zameniti lanac na bicklu. Sadržaj: 1. Konstrukcija lanca bicikla 2. … Opširnije Habanje (izduživanje) lanca bicikla