Home » Keyword: "treking"

Vrste bicikala

Vrste bicikala - kakve sve vrste bicikala postoje, koji je najbolji za koju namenu

Ažurirano: 09/09/2020. Ovaj članak objasniće koje sve vrste bicikala postoje, kakve su im karakteristike, za koju namenu je kakav tip bicikla najbolji. Postoji još puno pod-grupa po kojima se svaki od nabrojanih tipova može podeliti, tako da je ovo samo kratko objašnjenje najvažnijih karakteristika zajedničkih za svaku “veću grupu”. Upitnik čijim ispunjavanjem se može dobiti … Opširnije Vrste bicikala