Home » Keyword: "šolje"

Šolje upravljača [01] Nazivi delova i ležaja viljuške

Nazivi delova viljuške i šolja (ležajeva) upravljača

Ažurirano: 16/11/2018. Ovo je prvi u nizu članaka koji se bave ležajevima viljuške bicikla (tj. šoljama kormana). Ovde će biti objašnjeni osnovni pojmovi (delovi), koji će se kasnije koristiti kod objašnjavanja vrsta ležajeva i standardnih dimenzija. Prvo će biti objašnjena viljuška, zatim cev upravljača, na kraju i par reči o šoljama (tj. samim ležajevima) upravljača. … Opširnije Šolje upravljača [01] Nazivi delova i ležaja viljuške

Home » Keyword: "šolje"

Vrste i konstrukcije ležajeva bicikala

Vrste i konstrukcije ležajeva koji se koriste kod bicikala

Ažurirano: 09/11/2018. Ovaj članak objašnjava kakve vrste ležajeva se (obično i najčešće) koriste kod bicikala, kao i koje su im prednosti i mane u odnosu na druge sisteme ležajeva koji se koriste kod bicikala. Za standarde kuglica ležajeva, videti članak: Standardne dimenzije kuglica za ležajeve bicikala.   1. Šolja-konus ležaj Ležajevi bicikla najčešće koriste kuglice koje … Opširnije Vrste i konstrukcije ležajeva bicikala