Home » Keyword: "položaj sedenja"

Podešavanje položaja sedenja na biciklu – bike fitting

Podešavanje udobnog položaja sedenja na biciklu - bike fitting

Ažurirano: 05/01/2021. Sa izuzetkom ramova koji su “za tri broja” preveliki, ili premali, većina bicikala se može podesiti tako da budu udobni(ji) za vožnju. Ovaj članak pruža detaljno objašnjenje za podešavanje položaja sedenja na biciklu – eng. “bike fitting”. Jednostavnije, kraće objašnjenje, primerenije početnicima nalazi se u članku: Podešavanje udobnog položaja na biciklu. Sadržaj:0. Uvod1. … Opširnije