Home » Keyword: "octalink"

Kompatibilnost [10] Patrone pogona

Kompatibilnost patrona pogona - šta se sa čim može kombinovati

Ažurirano: 16/05/2020. Ovaj članak objasniće kompatibilnost patrona pogona. Kako se patrone mogu kombinovati sa različitim standardima pogona. Članci koji opširno objašnjavaju konstrukciju i same standarde patrona su sledeći: 1 istorijat i patrone sa navojem 2 patrone bez navoja – press fit T47 novi standard patrone sa navojem Napomena: pogon za montiranje na spolja uvrnute šolje, … Opširnije Kompatibilnost [10] Patrone pogona

Home » Keyword: "octalink"

Patrone pogona [01] Patrone s navojima

Standardi patrona pogona (BB) bicikala - s navojem

Ažurirano: 22/07/2020. Ovaj članak objasniće koji sve postoje standardi patrona pogona bicikla. Prvi je u nizu nekoliko članaka koji obrađuju temu. Objasniće osnovne pojmove i standarde. Naredni članci objašnjavaju standarde patrona bez navoja, zatim T47 – novi standard patrone sa navojem. Poslednji u nizu članaka objasniće kompatibilnost i mogućnost kombinovanja patrona i pogona različitih standarda. 1. Šta … Opširnije Patrone pogona [01] Patrone s navojima