Geometrija “drumskog” kormana

Geometrija (oblik) kormana drumskog bicikla (drop korman)

Ažurirano: 24/04/2019. Ovaj članak objašnjava kakvi oblici kormana drumskih bicikala postoje. Ovi oblici se razlikuju po zakrivljenosti, rastojanju gornjeg dela u odnosu na donji, širini kormana itd. Na to se misli pod pojmom “geometrija drumskog kormana”. Za objašnjenje hvatova drumskog kormana, pogledati članak: Hvatovi drumskog kormana. Kako podesiti drumski korman (promena visine, ugla i sl.): Podešavanje … Opširnije Geometrija “drumskog” kormana