Home » Keyword: "mačije oči"

Svetla za bicikl

Svetla za bicikl - zbog čega su važna za bezbednost, kakva svetla su najbolja

Ažurirano: 09/09/2020. Da li je neophodno koristiti svetla za bicikl noću? Kako biti propisno osvetljen, bezbedan i uočljiv prilikom noćnog bicikliranja? Kakva svetla su najbolja za bicikl? Sadržaj:1. Zašto “mačije oči” (katadiopteri) NE RADE posao2. Razlika između “videti” i “primetiti” (registrovati, svesno)3. Svetla za bicikl4. Česte greške…4.1. Trepćuća svetla…4.2. Previše jaka, ili loše usmerena svetla…4.3. … Opširnije