Home » Keyword: "linija lanca"

Linija lanca bicikla (eng. chainline)

Linija lanca bicikla - eng. chainline

Ažurirano: 05/07/2020. Ovaj članak objašnjava šta je to linija lanca bicikla (eng. chainline). Zašto je važna? Kako se meri? Kako podesiti “pravu” liniju lanca? Sadržaj: Šta je to linija lanca bicikla (eng. chainline)? Zašto je važna linija lanca bicikla? Merenje zadnje linije lanca3.1. Merenje prednje linije lanca3.2. Merenje zadnje linije lanca Kako podesiti liniju lanca?4.1. … Opširnije Linija lanca bicikla (eng. chainline)