Home » Keyword: "ležaj pogona"

Patrone pogona [01] Patrone s navojima

Standardi patrona pogona (BB) bicikala - s navojem

Ažurirano: 30/03/2021. Ovaj članak objasniće koji sve postoje standardi patrona pogona bicikla. Prvi je u nizu nekoliko članaka koji obrađuju temu. Objasniće osnovne pojmove i standarde. Naredni članci objašnjavaju standarde patrona bez navoja, zatim T47 – novi standard patrone sa navojem. Poslednji u nizu članaka objasniće kompatibilnost i mogućnost kombinovanja patrona i pogona različitih standarda. 1. Šta … Opširnije