Home » Keyword: "korak"

Uticaj habanja rolnica na uzubljivanje lanca sa lančanicima

Ažurirano: 09/09/2020. U prethodnom članku “Habanje (izduživanje) lanca bicikla” objašnjeno je kako se lanac haba i kako to utiče na njegove performanse. U tom članku je pomenuto da habanje rolnica ne utiče na performanse lanca. Jedina stvar koja utiče na performanse je izduživanje (tj. promena koraka lanca), usled habanja na spoju unutrašnjih parova pločica i … Opširnije Uticaj habanja rolnica na uzubljivanje lanca sa lančanicima

Home » Keyword: "korak"

Kompatibilnost [01] Lanci

Ažurirano: 07/07/2020. Ovaj članak objašnjava kompatibilnost lanaca bicikla. Koji lanci se mogu koristiti sa koliko “brzina”. Prvo će biti objašnjeni osnovni pojmovi o lancima, a zatim će pregled kompatibilnosti i mogućnost kombinovanja sa različitim sistemima biti dat po broju brzina za koje je lanac projektovan. Od jedne, do 12 brzina. Osnovne činjenice o lancima bicikla … Opširnije Kompatibilnost [01] Lanci