Home » Keyword: "KOPS"

Podešavanje udobnog položaja na biciklu

Ažurirano: 09/11/2018. Ovaj članak objasniće osnovne stvari oko podešavanja udobnog položaja na biciklu. Za detaljno objašnjenje i iskusne bicikliste, pogledati ovaj članak: Podešavanje položaja sedenja na biciklu. Položaj na praktično svakom biciklu može se u velikoj meri prilagoditi željama i “dimenzijama” vozača. Podešavanja su objašnjena u ovom članku. Ukoliko je pak ram baš previše velik, … Opširnije Podešavanje udobnog položaja na biciklu

Vrati se ne vrh