Home » Keyword: "koji bicikl"

Koji tip bicikla odgovara za moje potrebe?

Koji tip (vrsta) bicikla najbolje odgovara za moje potrebe?

Ažurirano: 04/03/2021. Postoji puno različitih tipova bicikala. Neka grublja podela na osnovnih 10, sa objašnjenjima, napravljena je u ovom članku: Vrste bicikala.  Koji tip od navedenih najviše odgovara zavisi od namene, potreba, planiranog načina korištenja. Rešavanjem upitnika ispod dobiće se preporuka za odgovarajući tip bicikla, spram planirane namene za koju će se koristiti: Link za: Upitnik za izbor … Opširnije