Home » Keyword: "industrijski ležajevi"

Vrste i konstrukcije ležajeva bicikala

Vrste i konstrukcije ležajeva koji se koriste kod bicikala

Ažurirano: 09/11/2018. Ovaj članak objašnjava kakve vrste ležajeva se (obično i najčešće) koriste kod bicikala, kao i koje su im prednosti i mane u odnosu na druge sisteme ležajeva koji se koriste kod bicikala. Za standarde kuglica ležajeva, videti članak: Standardne dimenzije kuglica za ležajeve bicikala.   1. Šolja-konus ležaj Ležajevi bicikla najčešće koriste kuglice koje … Opširnije Vrste i konstrukcije ležajeva bicikala