Home » Keyword: "dužina lule"

Podešavanje udobnog položaja na biciklu

Ažurirano: 09/11/2018. Ovaj članak objasniće osnovne stvari oko podešavanja udobnog položaja na biciklu. Za detaljno objašnjenje i iskusne bicikliste, pogledati ovaj članak: Podešavanje položaja sedenja na biciklu. Položaj na praktično svakom biciklu može se u velikoj meri prilagoditi željama i “dimenzijama” vozača. Podešavanja su objašnjena u ovom članku. Ukoliko je pak ram baš previše velik, … Opširnije Podešavanje udobnog položaja na biciklu

Home » Keyword: "dužina lule"

Podešavanje položaja sedenja na biciklu – bike fitting

Ažurirano: 09/11/2018. Sa izuzetkom ramova koji su “za tri broja” preveliki, ili premali, većina bicikala se može podesiti tako da budu udobni(ji) za vožnju. Ovaj članak pruža detaljno objašnjenje za podešavanje položaja sedenja na biciklu – eng. “bike fitting”. Jednostavnije, kraće objašnjenje, primerenije početnicima nalazi se u članku: Podešavanje udobnog položaja na biciklu. Sadržaj: 0. … Opširnije Podešavanje položaja sedenja na biciklu – bike fitting

Vrati se ne vrh