Home » Keyword: "countersteering"

Kontraupravljanje (eng. countersteering) – kontrola bicikla

Ažurirano: 09/11/2018. U ovom članku objasniću kako efikasnije, preciznije i brže upravljati biciklom. Upravljanje biciklom može zvučati banalno mnogim (iskusnim) biciklistima, ali neki koncepti i tehnike koji dolaze intuitivno, pogotovo kontraupravljanje, se bolje i efikasnije koriste kada ih vozač svesno uvežbava i koristi. Inače, kao dete sam to sebi objašnjavao time da biciklu treba “zalet” … Opširnije Kontraupravljanje (eng. countersteering) – kontrola bicikla

Vrati se ne vrh