Home » Keyword: "brzine u glavi"

Zadnja nabla (glavčina) bicikla

Zadnja nabla točka bicikla - tipovi, standardi, širine (dimenzije), freehub, freewheel...

Ažurirano: 18/11/2018. Ovaj članak objašnjava osnovne pojmove u vezi zadnje nable bicikla – tj. glavčine zadnjeg točka bicikla.   1. Uloga koju vrši zadnja nabla bicikla Osnovni zadatak zadnje nable (glavnčine) bicikla je, naravno, da omogući točku nesmetano okretanje, pri tom ga držeći pričvršćenog za ram bicikla. Takođe, za razliku od prednje, zadnja nabla ima i … Opširnije Zadnja nabla (glavčina) bicikla

Home » Keyword: "brzine u glavi"

Stepen prenosa bicikla – brzine

Objašnjenje stepena prenosa bicikla - šta su stepeni prenosa bickla (brzine), koji su potrebni, na šta obratiti pažnju

Ažurirano: 16/11/2018. Ovaj članak objašnjava važne pojmove u vezi stepana prenosa bicikla (“brzina”) – šta su to stepeni prenosa i dužine stepna prenosa, koji stepeni prenosa su potrebni, na šta obratiti pažnju itd.   1. Kako funkcionišu brzine, tj. stepeni prenosa na biciklu? Bicikl se kreće prenošenjem snage pedalanja na zadnji točak. Kada se okreću pedale, … Opširnije Stepen prenosa bicikla – brzine