Home » Keyword: "BB86"

Kratak pregled standarda patrona bez navoja (press fit)

Standardi patrona pogona bez navoja (press-fit patrone)

Ažurirano: 09/09/2020. Ovaj članak daje kratak pregled standarda patrona bez navoja (eng. threadless, ili press fit). Za svaku patronu data je slika poprečnog preseka same patrone i školjke u ramu u koju se ugrađuje, uz podatke o dimenzijama. BB30 Širina školjke: 68 mm drumske, 73 mm MTB Unutrašnji prečnik školjke (u buduće UP školjke): 42 … Opširnije

Home » Keyword: "BB86"

Kompatibilnost [10] Patrone pogona

Kompatibilnost patrona pogona - šta se sa čim može kombinovati

Ažurirano: 01/04/2021. Ovaj članak objasniće kompatibilnost patrona pogona. Kako se patrone mogu kombinovati sa različitim standardima pogona. Pre nego što počnete, kako ne bi bilo nesporazuma,odvojte 5 minuta za čitanje uputstva za korištenje članaka o kompatibilnosti. Članci koji opširno objašnjavaju konstrukciju i same standarde patrona su sledeći:1 istorijat i patrone sa navojem 2 patrone bez navoja … Opširnije

Home » Keyword: "BB86"

Patrone pogona [02] Bez navoja – press fit

Standardi press-fit ("threadless") patrona pogona (BB)

Ažurirano: 20/03/2021. Za pojašnjenje osnovnih pojmova i istorijat razvoja BB patrona, kao i patrone sa navojem, pročitati ovaj članak: Standardi patrona pogona – 1. deo. Patrone sa šoljama koje se utiskuju u ram (eng. threadless, press fit) koriste pogone koji imaju svoju osovinu (obično u komadu sa desnom kurblom). Za instalaciju patrona, a pogotovo za zamenu, … Opširnije