Home » Šta da kupim?

Šta da kupim?

Sadržaj:

Objašnjenje načina ocenjivanja


Objašnjenje načina ocenjivanja

1. Zvezdice

Ovo je grub vodič mojih kriterijuma za ocenjivanje – uvedenih u pokušaju da element subjektivnosti svedem na najmanju objektivno moguću meru. 🙂 Ovi kriterijumi su otvoreni za raspravu (i unapređenje) – tako da su sve konstruktivne kritike dobrodošle. Za sugestije možete koristiti stranicu za pitanja & odgovore (uz poštovanje pravila lepog ponašanja).

Za ocenjivanje svake pojedinačne kategorije bicikla, alata, ili proizvoda, koristim ocene zaokružene na jednu, do pet zvezdica:

1 zvezdica znači među najlošijim koje sam video (jedva funkcionalno/prihvatljivo) a 5+ zvezdica je izuzetno dobro, preko svih očekivanja. Prikazane zvezdice su zaokružene na najbližih pola zvezdice, radi bolje preglednosti. Za računanje konačne ocene, uzimam u obzir i sve delove (3,5 zvezdica za težinu bicikla, na primer, i sl.). Mana ovoga je manja “transparentnost” kako je dobijena zaključna ocena. Ipak, mislim da je dobra preglednost važnija kod sužavanja izbora, a konačnu odluku je bolje doneti nakon čitanja svih objašnjenja u mojim ocenama/tekstovima. Ne može se sve predstaviti brojevima.


2. Konačne ocene

Konačne ocene su aritmetički prosek ocena pojedinačnih kategorija, zaokružene na najbližu polovinu.

Ako imate problema sa postavljanjem komentara (sa mobilnog),
posetite stranicu za Pitanja & Odgovore.


Google izbor sadržaja: