Home » Tehnički deo » Kompatibilnost

Kompatibilnost [10] Patrone pogona

Kompatibilnost patrona pogona - šta se sa čim može kombinovati

Ažurirano: 01/04/2021. Ovaj članak objasniće kompatibilnost patrona pogona. Kako se patrone mogu kombinovati sa različitim standardima pogona. Pre nego što počnete, kako ne bi bilo nesporazuma,odvojte 5 minuta za čitanje uputstva za korištenje članaka o kompatibilnosti. Članci koji opširno objašnjavaju konstrukciju i same standarde patrona su sledeći:1 istorijat i patrone sa navojem 2 patrone bez navoja … Opširnije

Home » Tehnički deo » Kompatibilnost

Kompatibilnost [09] Pogoni (prednji lančanici)

Ažurirano: 01/04/2021. Ovaj članak objasniće kompatibilnost pogona bicikla, u smislu kako se pogoni za različite brojeve brzina mogu kombinovati sa drugim brojem brzina. Na primer osmofazni pogon na biciklu sa deset zupčanika pozadi i desetofaznim lancem (a), ili pogon sa tri lančanika (u daljem tekstu tripl) sa prednjim menjačem (FD u buduće) predviđenom za dva … Opširnije

Home » Tehnički deo » Kompatibilnost

Kompatibilnost [08] Mehaničke kočnice

Ažurirano: 01/04/2021. U ovom članku je obrađena kompatibilnost kočnica bicikla koje su mehaničke (tj. kočnica koje koriste sajlu za aktivaciju, nisu hidraulične) – kako kompatibilnost čeljusti, tako i ručica. Hidraulične kočnice biće obrađene u posebnom članku. Za objašnjenje principa rada mehaničkih kočnica, kao i termina poput količine povlačenja sajle ručice, mehaničke prednosti i slično, pogledati … Opširnije

Home » Tehnički deo » Kompatibilnost

Kompatibilnost [07] Ručice zadnjeg menjača

Ažurirano: 25/05/2021. Ručice zadnjeg menjača (šifteri u buduće) naravno služe za menjanje brzina pozadi, tj. za upravljanje zadnjim menjačem, koji lanac premešta sa jednog na drugi zadnji zupčanik. U ovom članku prvo će biti objašnjena razlika između frikcionih i indeksnih šiftera, a zatim će kompatibilnost indeksnih biti izložena u tri velike grupe: tri aktuelna standarda tri … Opširnije

Home » Tehnički deo » Kompatibilnost

Kompatibilnost [06] Ručice prednjeg menjača

Ažurirano: 01/04/2021. Ručica prednjeg menjača, u daljem tekstu “šifter”, služi za upravljanje prednjim menjačem, tj. menjanje brzina napred. Ovaj članak objašnjava kompatibilnost prednjih šiftera bicikla, tj. koji šifter se može upariti sa kojim lancima i prednjim pogonima. Pre nego što počnete, kako ne bi bilo nesporazuma,odvojte 5 minuta za čitanje uputstva za korištenje članaka o … Opširnije

Home » Tehnički deo » Kompatibilnost

Kompatibilnost [05] Prednji menjači

Ažurirano: 01/04/2021. Ovaj članak objašnjava kompatibilnost prednjih menjača bicikla različitih marki i modela. Za detaljno objašnjenje vrsta montiranja menjača i rutiranja sajle, kao i kapaciteta, pogledati članak: Prednji menjač bicikla. Pre nego što počnete, kako ne bi bilo nesporazuma,odvojte 5 minuta za čitanje uputstva za korištenje članaka o kompatibilnosti. Prednji menjači se razlikuju po sledećim … Opširnije

Home » Tehnički deo » Kompatibilnost

Kompatibilnost [04] Zadnji menjači

Ažurirano: 09/05/2021. Ovaj članak objašnjava kompatibilnost zadnjih menjača bicikla, tj. za koji broj zadnjih lančanika (kaseta) se koji menjači mogu koristiti i sa kojim šifterima. Za druga ograničenja i funkcije samog menjača, kao što je kapacitet, način kačenja i slično, videti članak: Zadnji menjač. Pre nego što počnete, kako ne bi bilo nesporazuma,odvojte 5 minuta za … Opširnije

Home » Tehnički deo » Kompatibilnost

Kompatibilnost [03] Zadnja nabla (glavčina)

Ažurirano: 01/04/2021. Napomena: ovaj članak objašnjava kompatibilnost zadnje nable bicikla, tj. koji broj zadnjih zupčanika se može montirati na koje nable. Za druge važne informacije u vezi zadnje nable, pogledati sledeće članke:Zadnja nablaFrivil vs freehub Pre nego što počnete, kako ne bi bilo nesporazuma,odvojte 5 minuta za čitanje uputstva za korištenje članaka o kompatibilnosti. Kompatibilnost zadnjih … Opširnije

Home » Tehnički deo » Kompatibilnost

Kompatibilnost [02] Kasete (zadnji zupčanici)

Ažurirano: 01/04/2021. Ovaj članak objasniće kompatibilnost kaseta bicikla, tj. sa kojim sve zadnjim šifterima/menjačima se koje kasete mogu upariti. Za kombinovanje sa različitim lancima, videti članak: Kompatibilnost lanaca. Pregled mogućih kombinacija i kompatibilnosti biće dat spram broja zupčanika. Od starijeg standarda sa 6, do najnovijeg standarda sa 12 zupčanika. Pri kombinovanju, važno je obratiti pažnju na … Opširnije

Home » Tehnički deo » Kompatibilnost

Kompatibilnost [01] Lanci

Ažurirano: 14/06/2021. Ovaj članak objašnjava kompatibilnost lanaca bicikla. Koji lanci se mogu koristiti sa koliko “brzina”. Prvo će biti objašnjeni osnovni pojmovi o lancima, a zatim će pregled kompatibilnosti i mogućnost kombinovanja sa različitim sistemima biti dat po broju brzina za koje je lanac projektovan. Od jedne, do 12 brzina. Pre nego što počnete, kako … Opširnije

Home » Tehnički deo » Kompatibilnost

Kompatibilnost [00] Uvod – šta se sa čim može kombinovati

Ažurirano: 01/04/2021. Ovo je prvi u nizu članaka o kompatibilnosti koji objašnjavaju kombinovanje različitih delova bicikla – šta se sa čim može kombinovati, a da radi kako treba. Postoji puno različitih standarda u biciklizmu. Bicikli sa 6, sa 10, 11 brzina pozadi. Menjači za drum, menjači za MTB i tako dalje. Postoje i različiti standardi … Opširnije