Home » Ram » Korman

Geometrija “drumskog” kormana

Geometrija (oblik) kormana drumskog bicikla (drop korman)

Ažurirano: 24/04/2019. Ovaj članak objašnjava kakvi oblici kormana drumskih bicikala postoje. Ovi oblici se razlikuju po zakrivljenosti, rastojanju gornjeg dela u odnosu na donji, širini kormana itd. Na to se misli pod pojmom “geometrija drumskog kormana”. Za objašnjenje hvatova drumskog kormana, pogledati članak: Hvatovi drumskog kormana. Kako podesiti drumski korman (promena visine, ugla i sl.): Podešavanje … Opširnije

Home » Ram » Korman

Hvatovi drumskog kormana

Ažurirano: 16/11/2018. Ovaj članak objašnjava kakvi sve hvatovi drumskog kormana postoje. Jedna od glavnih prednosti drumskog kormana je što omogućava više različitih hvatova, odnosno položaja šaka, ruku i tela. Korman treba podesiti tako da svi budu udobni. Tada je moguće menjati položaj sedenja u toku vožnje, za veću udobnost, bolju upravljivost, aerodinamičniji položaj – spram trenutnih … Opširnije