Home » Ram

Šolje upravljača [02] Važne dimenzije viljuške i ležajeva kormana

Ažurirano: 09/09/2020. U prethodnom članku o viljuškama i ležajevima objašnjena je konstrukvija ležajeva, označeni su i imenovani važni delovi. Članak se može pročitati ovde: Nazivi delova viljuške, cevi upravljača i ležaja viljuške na biciklu (1. članak u ovoj seriji). Nazivi delova definisani u tom članku, biće korišteni ovde. Ovaj članak objasniće koje sve mere treba … Opširnije Šolje upravljača [02] Važne dimenzije viljuške i ležajeva kormana

Home » Ram

Minimalna dužina šticne unutar cevi sedišta

Ažurirano: 20/07/2020. Ovaj članak objasniće pojam minimalne dužine šticne. Članak koji se bavi širinom (prečnikom) šticne: Prečnici šticne – standardi. 1. Dužine šticni Šticne se proizvode u dužinama od 75 do 450 milimetara. Duža šticna se relativno lako može skratiti, dok se prekratka, naravno, ne može izdužiti. Podešavanje visine sedla vrši se pomeranjem šticne dublje … Opširnije Minimalna dužina šticne unutar cevi sedišta

Home » Ram

Šolje upravljača [01] Nazivi delova i ležaja viljuške

Ažurirano: 09/09/2020. Ovo je prvi u nizu članaka koji se bave ležajevima viljuške bicikla (tj. šoljama kormana). Ovde će biti objašnjeni osnovni pojmovi (delovi), koji će se kasnije koristiti kod objašnjavanja vrsta ležajeva i standardnih dimenzija. Prvo će biti objašnjena viljuška, zatim cev upravljača, na kraju i par reči o šoljama (tj. samim ležajevima) upravljača. … Opširnije Šolje upravljača [01] Nazivi delova i ležaja viljuške

Home » Ram

Udobnost sedla [05] Optimalna širina

Ažurirano: 07/09/2020. U prethodnim člancima iz ove serije obrađene su teme: 1. materijala sedla, 2. debljine (i mekoće) postave, 3. oblika  sedla i 4. merenja širine sedalnih kostiju bicikliste. Ovaj članak bavi se izborom optimalne širine sedla. Izvinjavam se unapred ako neki delovi liče na priručnik iz anatomije.   U poslednjem poglavlju (5.) data je … Opširnije Udobnost sedla [05] Optimalna širina

Home » Ram

Udobnost sedla [04] Merenje širine sedalnih kostiju

Ažurirano: 16/11/2018. Ovaj članak objasniće kako (kod kuće) izmeriti širinu sedalnih kostiju. Širina sedalnih kostiju veoma je važna pri izboru optimalne širine sedla (da ne bude ni preusko, ni preširoko). Potreban alat Postupak merenja   1. Potreban alat Alat potreban za merenje širine sedalnih kostiju kod kuće je relativno jeftin i široko dostupan, najverovatnije već … Opširnije Udobnost sedla [04] Merenje širine sedalnih kostiju

Home » Ram

Udobnost sedla [03] Oblik

Ažurirano: 16/11/2018. Ovaj članak, treći u nizu članaka o sedlima, objašnjava sam oblik sedla: kakvi oblici sedla postoje i kako odabrati odgovarajući spram namene i stila vožnje. Prethodna dva članka objašnjavaju materijal i postavu sedla bicikla. Naredni članci objasniće veličine (širinu prvenstveno). Oblici sedla se razlikuju po sledećim stavkama: Talasastost od nosa do zadnjeg dela … Opširnije Udobnost sedla [03] Oblik

Home » Ram

Udobnost sedla [02] Postava

Ažurirano: 16/11/2018. Posle članka o materijalima sedala bicikala, ovaj članak fokusira se na samu postavu – njenu debljinu i mekoću – i kako odabrati optimalnu vrstu postave za sedlo.   1. Od previše mekanog sedla može da zaboli… ne baš glava, ali zaboli Mnogi biciklisti pri izboru sedla greše birajući što mekše sedlo. Problem sa … Opširnije Udobnost sedla [02] Postava

Home » Ram

Udobnost sedla [01] Materijali od kojih se prave

Ažurirano: 16/11/2018. Ovaj post objasniće koji se sve materijali koriste za pravljenje sedala bicikala (i postavu) i koje su im prednosti i mane. Prvi je u nizu nekoliko povezanih članaka koji obrađuju temu izbora odgovarajućeg sedla. Ostali članci objašnjavaju: postavu sedla, oblik sedla, merenje širine sedalnih kostiju i biranje optimalne širine sedla. 1. Sintetička sedla … Opširnije Udobnost sedla [01] Materijali od kojih se prave

Home » Ram

Skidanje konusa viljuške

Ažurirano: 16/07/2020. Prilikom zamena ležajeva viljuške, skidanje konusa (čaure ležaja upravljača) sa viljuške zna biti problematično. Pogotovo kod viljuški čija kruna je “starija” od samog konusa, pa se konus ne može izbiti od dole. Ovaj članak objasniće kratku i jednostavnu proceduru i navesti potreban alat. Poseban članak objašnjava standarde ležajeva viljuške.   1. Potreban alat … Opširnije Skidanje konusa viljuške

Home » Ram

Geometrija “drumskog” kormana

Ažurirano: 24/04/2019. Ovaj članak objašnjava kakvi oblici kormana drumskih bicikala postoje. Ovi oblici se razlikuju po zakrivljenosti, rastojanju gornjeg dela u odnosu na donji, širini kormana itd. Na to se misli pod pojmom “geometrija drumskog kormana”. Za objašnjenje hvatova drumskog kormana, pogledati članak: Hvatovi drumskog kormana. Kako podesiti drumski korman (promena visine, ugla i sl.): Podešavanje … Opširnije Geometrija “drumskog” kormana

Home » Ram

Hvatovi drumskog kormana

Ažurirano: 16/11/2018. Ovaj članak objašnjava kakvi sve hvatovi drumskog kormana postoje. Jedna od glavnih prednosti drumskog kormana je što omogućava više različitih hvatova, odnosno položaja šaka, ruku i tela. Korman treba podesiti tako da svi budu udobni. Tada je moguće menjati položaj sedenja u toku vožnje, za veću udobnost, bolju upravljivost, aerodinamičniji položaj – spram trenutnih … Opširnije Hvatovi drumskog kormana

Home » Ram

Geometrija rama bicikla

Ažurirano: 09/09/2020. Ovaj članak bavi se pojmom “geometrija rama bicikla”. Biće navedeno koji su važni atributi geometrije rama, poput: ugla viljuške, međuosovinskog rastojanja itd; i na koji način oni utiču na ponašanje bicikla u vožnji. Posebni članci bave se udobnošću rama bicikla, kao i podešavanjem udobnog položaja na biciklu. Sadržaj:1. Ram bicikla2. Upravljanje…2.1. Ugao cevi … Opširnije Geometrija rama bicikla

Home » Ram

Viljuška bicikla

Ažurirano: 09/09/2020. Ovaj članak objašnjava osnovne pojmove u vezi viljuške bicikla i vrste viljuški. Poseban članak objašnjava nazive delova viljuške bicikla i ležaja upravljača. Sadržaj:1. Šta je to vila, ili viljuška bicikla?2. Važne dimenzije3. Vrste viljuški..3.1. Načini montiranja viljuške…..3.1.1. Viljuške sa navojem…..3.1.2. Viljuške bez navoja – ahead sistem..3.2. Sistem montiranja kočnica…..3.2.1. Kočnice montirane na sredinu … Opširnije Viljuška bicikla