Home » Pogonski sklop » Lanac

Habanje (izduživanje) lanca bicikla

Habanje ( "istezanje" ) lanca bicikla

Ažurirano: 16/07/2020. Ovaj članak objasniće kako se tačno haba lanac bicikla i šta se tačno dešava sa njim kada se pohaba. Prvo će biti objašnjeni konstrukcija i korak lanca, kako bi se bolje razumelo kasnije objašnjenje habanja. Poseban članak objašnjava kako izmeriti istrošenost i kada zameniti lanac na bicklu. Sadržaj: 1. Konstrukcija lanca bicikla 2. … Opširnije

Home » Pogonski sklop » Lanac

Linija lanca bicikla (eng. chainline)

Ažurirano: 09/09/2020. Ovaj članak objašnjava šta je to linija lanca bicikla (eng. chainline). Zašto je važna? Kako se meri? Kako podesiti “pravu” liniju lanca? Sadržaj: Šta je to linija lanca bicikla (eng. chainline)? Zašto je važna linija lanca bicikla? Merenje zadnje linije lanca3.1. Merenje prednje linije lanca3.2. Merenje zadnje linije lanca Kako podesiti liniju lanca?4.1. … Opširnije

Home » Pogonski sklop » Lanac

Kada zameniti lanac na biciklu?

Ažurirano: 28/10/2020. Ovaj članak objašnjava kada je vreme da se zameni lanac na biciklu. Za detaljno objašnjenje šta se dešava sa lancem kada se koristi i troši, pogledati ovaj članak: Habanje (izduživanje) lanca bicikla. Sadržaj:1. Dizajn lanca bicikla2. Habanje lanca – izduženost3. Kada zameniti lanac na biciklu?4. Kako izmeriti izduženost lanca?…4.1. Metod A – lenjir…4.2. … Opširnije

Home » Pogonski sklop » Lanac

Određivanje dužine lanca za bicikl sa menjačem

Ažurirano: 15/09/2020. Često pitanje je koja je potrebna dužina lanca za bicikl sa menjačem. Da li se i koliko nov lanac mora skratiti? Odgovor na ta pitanja dat je u ovom članku. Za bicikle sa jednom brzinom (ili sa brzinama u zadnjoj glavi), videti članak: Optimalna dužina lanca za bicikle sa jednom brzinom. 1. Dužina … Opširnije

Home » Pogonski sklop » Lanac

Dužina lanca bicikla s jednom brzinom

Ažurirano: 02/05/2021. Kolika je optimalna dužina lanca bicikla s jednom brzinom? Zbog čega je ovo važno? Kada se ovo objašnjava, važno je napomenuti da se odnosi na sve bicikle sa po jednim lančanikom napred i pozadi, uključujući i bicikle sa brzinama u zadnjoj glavi. Za bicikle sa više lančanika, videti: Određivanje dužine lanca za bicikle … Opširnije

Home » Pogonski sklop » Lanac

Podmazivanje lanca bicikla

Ažurirano: 09/05/2021. Ovaj članak objasniće osnovne stvari o održavanju lanca bicikla. Prvo će biti objašnjena funkcija lanca, kao i habanje lanca i lančanika, zatim tehnike čišćenja lanca, a onda i tehnika podmazivanja. Uz grube preporuke lubrikanta za lanac. Za detaljan opis vrsta lubrikanata za lanac i njihovih svojstava, videti ovaj (poduži) članak: O lubrikantima za … Opširnije