Home » Tehnički deo » Održavanje » Uticaj habanja rolnica na uzubljivanje lanca sa lančanicima

Uticaj habanja rolnica na uzubljivanje lanca sa lančanicima

Ažurirano: 16/11/2018.

U prethodnom članku “Habanje (izduživanje) lanca bicikla” objašnjeno je kako se lanac haba i kako to utiče na njegove performanse. U tom članku je pomenuto da habanje rolnica ne utiče na performanse lanca. Jedina stvar koja utiče na performanse je izduživanje (tj. promena koraka lanca), usled habanja na spoju unutrašnjih parova pločica i pinova. Cilj ovog članka je da to i demonstrira (na jasniji način).

Kako bi se to demonstriralo, uzeti su po jedan lanac i jedan lančanik koji su veoma malo ishabani (još uvek daleko ispod granice da im je potrebna zamena). Takođe, radi poređenja, uzet je i jedan pohaban lanac (sa ispravnim rolnicama) – kako bi se jasno videlo kakvu razliku pravi habanje na spoju unutrašnjih pločica i pinova, tj. promena koraka lanca.

 

1. Priprema za test

Izvađene su rolnice iz jednog dela “novog” lanca, a drugi deo je ostavljen sa rolnicama kako su bile. Ako habanje rolnica utiče nepovoljno, ovde je simuliran slučaj 100% pohabanih rolnica.  🙂

Vađenje rolnica iz dela lanca. Slika 1aSpajanje lanca posle vađenja većeg broja rolnica. Slika 1bLanac sa izvađenim rolnicama na jednom delu. Slika 1c

Deo lanca sa izvađenim rolnicama je obeležen – radi lakše orijentacije.

Markiran deo lanca iz kojeg su izvađene rolnice. Slika 2aMarkiran deo lanca - slika iz drugog ugla. Slika 2b

Testna aparatura je jednostavna: stega (srpski “šrafštok” 🙂 ) i poteže parče drveta.

Lanac je opterećen teškim komadom drveta kako bi se simuliralo opterećenje lanca prilikom pedalanja.
Slika 3

Na slici deluje malo nepregledno, ali “cepanica” ne dodiruje tlo – visi na par cm iznad čak i u ovom položaju.

 

2. Test (demonstracija)

Na slikama 4 i 5, dat je uporedni prikaz kako na lančaniku leži lanac bez rolnica (levo) i lanac sa rolnicama (desno). Markerom su na lančaniku iscrtane konture lanca, radi lakše orijentacije (ne vidi se najbolje).

Lanac bez rolnica na lančaniku. Slika 4aLanac sa rolnicama na lančaniku. Slika 4b

Zumirano:

Lanac bez rolnica. Slika 5aLanac sa rolnicama. Slika 5b

Kako se vidi sa slika, “kvalitet” naleganja lanca je isti. Lanac bez rolnica pomeren je više ka desno, ali je i dalje istog koraka i korektno naleže na zube lančanika. Radi poređenja, na slici 6 prikazano je kako potrošen lanac (sa rolnicama) – tj. lanac produženog koraka – puno lošije naleže na zube lančanika:

Istegnut lanac (sa rolnicama). Slika 6aZumirana slika - istegnut lanac sa rolnicama. Slika 6b

Lanac koji nije opterećen (zategnut) će sedeti dublje između zuba lančanika ako su mu rolnice potrošenije, ali kada je lanac u upotrebi, pod tenzijom, penjaće se najviše što može po zubima lančanika. To penjanje ograničeno je samo korakom lanca i oblikom zuba lančanika. Kao što je objašnjeno u članku o habanju lanca, habanje rolnica ne utiče na promenu koraka lanca (a svakako ne utiče na oblik zuba lančanika), tako da samim tim ne utiče ni na performanse (i uzubljivanje) lanca pri upotrebi.

 

3. Zaključak

Habanje rolnica ne utiče na uzubljivanje (i performanse) lanca – prosto.  🙂

Važno je (još jednom) napomenuti da su za ovu demonstraciju pravljeni ekstremni uslovi – lanac potpuno bez rolnica. U tom smislu, habanje rolnica od nekoliko delića milimetra, kakvo se obično javlja na lancu je svakako zanemarivo za performanse lanca.

Poseban članak objašnjava kako meriti potrošenost i kada zameniti lanac.

Podeli ovaj članak...

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vrati se ne vrh