Home » Osnove » Podešavanje - fitting » Podešavanje udobnog položaja na biciklu

Podešavanje udobnog položaja na biciklu

Ažurirano: 09/11/2018.

Ovaj članak objasniće osnovne stvari oko podešavanja udobnog položaja na biciklu. Za detaljno objašnjenje i iskusne bicikliste, pogledati ovaj članak: Podešavanje položaja sedenja na biciklu.

Položaj na praktično svakom biciklu može se u velikoj meri prilagoditi željama i “dimenzijama” vozača. Podešavanja su objašnjena u ovom članku. Ukoliko je pak ram baš previše velik, ili baš previše mali, postoji granica izvan koje je nemoguće podesiti bicikl da odgovara vozaču i mora se tražiti drugačiji bicikl (ili samo ram). Detaljnije o tome piše ovde: Prava veličina rama bicikla – kako izabrati odgovarajuću.

 

0. Kontaktne tačke

Udobnost na biciklu zavisi od rasporeda i međusobnog rastojanja kontaktnih tačaka vozača i bicikla: sedla, pedala i kormana.

Kontaktne tačke, označene.
Slika 1
Podešavanjem rastojanja sedla u odnosu na pedale, kao i kormana u odnosu na sedlo, čak se i ovako mali bicikl može podesiti da ga vozi odrasla osoba. Naravno, reč je o, za to namenjenom, sklopivom biciklu, ali princip je isti kod svih bicikala.
Slika 2

Naredna poglavlja objašnjavaju kako da se kontaktne tačke podese tako da odgovaraju vozaču.

 

1. Ugao sedla

Sedlo treba postaviti da bude vodoravno kada je bicikl na ravnom.

Sedlo postavljeno paralelno sa tlom.
Slika 3

 

2. Visina sedla

Prenisko postavljeno sedlo dovodi do većeg opterećenja kolena. Previsoko postavljeno sedlo dovodi do bolova u donjem delu leđa i sedalnom delu.

Visina na kojoj se pedale nalaze u odnosu na tlo. Crvena linija je vodoravna.
Bicikl 1 – starinski dizajn
Bicikl 2 – većina modernijih bicikala
Slika 4

Starinski bicikli imali su pedale puno bliže zemlji (niže od bicikla 1 na slici 4), tako da se zemlja mogla dohvatiti dok se sedi, bez da se sedlo podesi prenisko za udobnu vožnju. Moderni bicikli (bicikl 2 na slici 4) imaju pedale postavljene dosta visoko – kada se na takvom biciklu sedlo podesi za lako dohvatanje zemlje, u vožnji će kolena biti previše savijena – kao da se vozi premali, dečiji bicikl. Tako da je izbor visine često stvar kompromisa.

Optimalno podešena visina sedla.
Peta je na pedali, noga skroz ispružena u kolenu, tako da se vozač pri tome ne odiže od sedla, niti da je pedala prenisko da se ne dohvata petom sa skroz ispruženom nogom.
Slika 5

Spuštanje sedla bicikla na slici 5 tako da se lako može dohvatiti zemlja iz sedla, dovodi do pozicije nezgodne za pedalanje.

Sedlo postavljeno nisko, da se može dohvatiti zemlja iz sedla, na biciklu sa visoko postavljenim pedalama. Slika 6aPreviše savijena kolena prilikom vožnje, zbog sedla prelbizu pedalama. Slika 6b
Previsoko postavljeno sedlo.
Peta ne doseže baš do pedale, kada je pedala u najdaljem položaju u odnosu na sedlo.
Slika 7

Postavljanje sedla više, ili niže od optimuma, otežaće pedalanje i učiniti ga neudobnijim. Nekom će to smetati manje, nekom više.

 

3. Položaj sedla napred-nazad

Česta greška je podešavanje rastojanja od kormana pomeranjem sedla, najčešće ka napred. Sedlo treba podesiti u odnosu na pedale, bez obzira na položaj kormana. Zbog čega?

Pokušajte da se nagnete ka napred dok stojite leđima naslonjeni na zid. Možete li lako održati ravnotežu, ili vas gravitacija vuče ka napred? Pokušajte isto stajanjem par cm od zida. Da li zadnjica ide malo u nazad, do zida, kada se naginjete napred? Slično je i na biciklu. Ukoliko zadnjica nije bar malo pomerena u nazad, sva težina ići će na ruke – jer će telo hteti da padne ka napred, izazivajući bol u šakama i ramenima.

Sa druge strane, pomeranje sedla previše u nazad rezultuje oštrijim savijanjem u donjem delu leđa i nemogućnošću snažnog pedalanja zbog nepovoljnog ugla nogu.

Pravilno podešen napred-nazad položaj sedla:

Kada su pedale horizontalne, visak pušten sa dna čašice kolena treba da prolazi kroz osovinu (sredinu) pedale.
Slika 8
Zelene oznake – koliko se sedlo može pomerati napred-nazad, a da “šapa” može sigurno da učvrsti sedlo.
Slika 9

 

4. Korman

Tek nakon što se sedlo pravilno podesi, treba podesiti i korman u željeni položaj. Pomeranje kormana bliže i u visinu, daje uspravniji položaj sedenja i obrnuto – stavljanje kormana dalje, ili niže, dovodi do polegnutijeg položaja.

Promenom visine i udaljenosti kormana, menja se položaj sedenja.
Slika 10

Za podešavanje visine i udaljenosti kormana, postoje lule različitih uglova, dužina, kao i adapteri za promenu visine kormana. Ako je sve ostalo isto, duža lula će rezultovati istegnutijim i pognutijim položajem gornjeg dela tela. Lula koja je montirana niže, dovešće do istog. Ako je lula kraća, ili postavljena više, efekat je obrnut. To se vidi na slici 9.

Lula sa uglom, u zavisnosti od toga da li je ugao na gore, ili na dole, dovešće korman više i bliže vozaču, ili niže i dalje, grubo rečeno.

Lule različitih dužina<br /> Slika 11aLule različitog ugla, a slične dužine<br /> Slika 11b Lula podesive dužine. Slika 12aLula podesivog ugla. Slika 12b Lula kormana sa podesivim uglom, podešena na najniži položaj. Vozač je više nagnut i gornji deo tela je "ispruženiji" ka napred. Slika 13aLula podešena na najuspravniji položaj. Korman je postavljen više i bliže vozaču, pa je i položaj vozača uspravljeniji. Slika 13b

Efekat sa slike 13 b, mogao se postići i stavljanjem kraće lule, uz dodatak za podizanje, sa slike 14.

Adapter za promenu visine kormana.
Slika 14

To bi bile neke osnove. Za detaljnije uputstvo kako podesiti sam korman, sa sve ručicama na njemu, pogledati odgovarajuće članke:

Podeli ovaj članak...

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vrati se ne vrh