Standardi patrona pogona bez navoja (press-fit patrone)

Kratak pregled standarda patrona bez navoja (press fit)

Ažurirano: 16/11/2018.

Ovaj članak daje kratak pregled standarda patrona bez navoja (eng. threadless, ili press fit). Za svaku patronu data je slika poprečnog preseka same patrone i školjke u ramu u koju se ugrađuje, uz podatke o dimenzijama.

BB30

Presek BB30 patrone i školjke za patronu na ramu
Presek BB30 patrone i školjke za patronu na ramu
 • Širina školjke: 68 mm drumske, 73 mm MTB
 • Unutrašnji prečnik školjke (u buduće UP školjke): 42 mm. Spoljni prečnik BB30 ležaja je isti – 42 mm.
 • Ležajevi se utiskuju direktno u ram, idući do zeger osigurača. Školjka rama ima po jedan kanal za zeger osigurač sa svake strane.
 • Patrona je projektovana za BB30 pogone sa osovinom prečnika 30 mm. Uz pomoć adaptera, mogu se montirati i pogoni sa osovinom prečnika 24 mm (Hollowtech II na primer).

PF30 (PressFit 30)

Presek PF30 patrone i školjke za patronu na ramu
Presek PF30 patrone i školjke za patronu na ramu
 • Širina školjke: 68 mm drumske, 73 mm MTB
 • UP školjke: 46 mm.
 • PF30 koristi iste ležajeve kao i BB30, sa UP od 30 mm, za osovine prečnika 30 mm. S tim što se PF30 ležajevi prvo utiskuju unutar plastičnih šolja koje se onda utiskuju u ram.
 • Patrona je projektovana za PF30 pogone sa osovinom prečnika 30 mm. Uz pomoć adaptera, mogu se montirati i pogoni sa osovinom prečnika 24 mm.

BB86/92

Presek BB86/92 patrone i školjke za patronu na ramu
Presek BB86/92 patrone i školjke za patronu na ramu
 • Širina školjke: 86,5 mm drumske, 92 mm MTB
 • UP školjke: 41 mm.
 • Ležajevi se prvo utiskuju unutar plastičnih šolja koje se onda utiskuju u ram. Školjka ima stepenasti profil, ali nema zeger osigurače.
 • Patrona je projektovana za pogone sa osovinom prečnika 24 mm, prvobitno namenjene šoljama koje se uvrću u ram sa spoljne strane, kao što je Hollowtech II.

BB90/95

Presek BB90/95 patrone i školjke za patronu na ramu
Presek BB90/95 patrone i školjke za patronu na ramu
 • Koristi se gotovo isključivo na ramovima marke Trek.
 • Širina školjke: 90,5 mm drumske, 95,5 mm MTB
 • UP školjke: 37 mm.
 • Ležajevi se utiskuju direktno u ram. Zaustavljaju se na stepenastom suženju unutar školjke patrone na ramu, bez zeger osigurača koji se koriste kod BB30 standarda.
 • Patrona je projektovana za pogone sa osovinom prečnika 24 mm, prvobitno namenjene šoljama koje se uvrću u ram sa spoljne strane.

BBright Direct Fit

Presek BBright patrone i školjke za patronu na ramu
Presek BBright patrone i školjke za patronu na ramu
 • Koristi se isključivo na ramovima marke Cervelo.
 • Širina školjke: 79 mm (samo drumski standard)
 • UP školjke: 42 mm.
 • BBright Direct Fit je varijanta BB30 ležaja sa širom školjkom i asimetrično postavljenim ležajevima (levi je pomeren za 11 mm dalje ka spolja). Ležajevi se utiskuju direktno u ram, idući do zeger osigurača.
 • Iako koristi BB30 ležajeve, školjka je šira, pa zahteva BBright pogone sa dužom osovinom.

BBright Press Fit

Presek BBright Press Fit patrone i školjke za patronu na ramu
Presek BBright Press Fit patrone i školjke za patronu na ramu
 • Koristi se isključivo na ramovima marke Cervelo.
 • Širina školjke: 79 mm (samo drumski standard)
 • UP školjke: 46 mm.
 • BBright Press Fit je varijanta BB30 ležaja sa širom školjkom i asimetrično postavljenim ležajevima (levi je pomeren za 11 mm dalje ka spolja). Ležajevi se prvo utiskuju unutar plastičnih šolja koje se onda utiskuju u ram.
 • Iako koristi BB30 ležajeve, školjka je šira, pa zahteva BBright pogone sa dužom osovinom.

386EVO

Presek 386EVO patrone i školjke za patronu na ramu
Presek 386EVO patrone i školjke za patronu na ramu
 • Širina školjke: 86,5 mm (samo drumski standard).
 • UP školjke: 46 mm.
 • 386EVO je varijanta PF30 standarda sa širom školjkom. Ležajevi se prvo utiskuju unutar plastičnih šolja koje se onda utiskuju u ram.  Školjka je glatka iznutra, a spoljna usna (proširenje) šolje u koju se ležaj utiskuje drži ležaj na mestu da ne upada dublje unutar školjke.
 • Iako koristi PF30 šolje, školjka je šira, pa zahteva 386EVO pogon sa dužom osovinom.

Tabela – pregled standarda patrona bez navoja:

StandardŠirina školjkeUP školjkeZeger osiguračŠolje ili direktno montiranjePrečnik osovine
BB3068 / 73 mm42 mmdadirektno30 mm
PF3068 / 73 mm46 mmnešolje30 mm
BB86/9286,5 / 91,5 mm41 mmnešolje24 mm
BB90/9590,5 / 95,5 mm37 mmnedirektno24 mm
BBright Direct Fit79 mm42 mmdadirektno30 mm
BBright Press Fit79 mm46 mmnešolje30 mm
386 EVO86,5 mm46 mmnešolje30 mm

 

Podeli ovaj članak...

Komentiraj