Kompatibilnost pogona bicikla

Kompatibilnost [09] Pogoni (prednji lančanici)

Ažurirano: 04/04/2019.

Ovaj članak objasniće kompatibilnost pogona bicikla, u smislu kako se pogoni za različite brojeve brzina mogu kombinovati sa drugim brojem brzina. Na primer osmofazni pogon na biciklu sa deset zupčanika pozadi i desetofaznim lancem (a), ili pogon sa tri lančanika (u daljem tekstu tripl) sa prednjim menjačem (FD u buduće) predviđenom za dva lančanika  (b). Takođe će obraditi kombinovanje drumskih pogona sa MTB prednjim menjačima FD-ovima i obrnuto (c).

Različiti ležajevi pogona neće biti razmatrani u ovom članku. Za to videti članak: Standardi patrona (ležaja) pogona. Svakako, pri izboru pogona treba obratiti pažnju i na to kakve ležajeve pogona (BB) koristi i da li na ramu bicikla takav ležaj može da se montira.

U članku o kompatibilnosti prednjih menjača, napisane su i objašnjene ostale stavke na koje treba obratiti pažnju pri uparivanju FD-a i pogona. Dakle, čak i ako su broj brzina i tip menjača i pogona isti, na njih se mora obratiti pažnja. Ukratko: oblik kaveza FD-a i broj zuba najvećeg lančanika pogona za koji je projektovan trebalo bi da odgovaraju broju zuba najvećeg lančanika pogona sa kojim se uparuje. Spisak i objašnjenje ostalih stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju dat je u članku:
Kompatibilnost – prednji menjači


1. Različit broj brzina pogona i bicikla

Tipičan primer: može li se pogon za 9 brzina koristiti na biciklu sa 11 zupčanika (brzina) pozadi i sa lancem za 11 brzina (zupčanika)? Ili obrnuto: može li se pogon za 10 brzina koristiti na biciklu sa 8 brzina?

Svi lanci bicikla od 6 do 12 brzina su gotovo istog unutrašnjeg prečnika (širina rolnica). Bez obzira na to što su spolja, zbog tanjih ploča, lanci za više brzina uži od lanaca za manje brzina. Detaljno videti ovde: Kompatibilnost – lanci.

Zbog toga širina samih zuba lančanika pogona se ne menja puno. Takođe, susedni lančanici pogona su dosta međusobno razmaknuti, sa priličnom razlikom u prečniku, za razliku od zadnjih zupčanika. Tako da nema bojazni da se lanac, ako je previše širok, zaglavi između dva lančanika.

Sve to čini da je lančanicima sve jedno kakav lanac ide preko njih i mogu se slobodno kombinovati sa svim mogućim lancima (i, preko njih, zadnjim zupčanicima). Jedina komplikacija može nastati u slučaju kada se FD za više brzina koristi sa (širim) lancem za manje brzina. Tada će, u slučaju da se vozi sa više iskošenim lancem, pre doći do češanja lanca o kavez menjača, nego da se koristi uži lanac za više brzina. Ipak, ovo se može smatrati pre rani(ji)m upozorenjem da se izabere drugi prenosni odnos, nego problemom. Objašnjenje ukrštenosti lanca i pravilno menjanje brzina su ovde:
Stepen prenosa bicikla – brzine

Izuzeci od ovoga su lančanici za jednu brzinu za deblje lance od 1/8″ (oni neće raditi sa lancima za više od jedne brzine) i Shimano IG lančanici (koji neće raditi sa lancima za više od 8 brzina). Zbog veće debljine lančanika.


2. Kombinovanje različitih vrsta pogona

2.1. Kombinovanje dubl pogona sa tripl FD-ovima

Objašnjenje bitnih svojstava i razlika između prednjih menjača (FD) nalazi se u ovim člancima:
Prednji menjač bicikla
Kompatibilnost – prednji menjači

Tripl FD ima nešto duži kavez (od dubl FD-a), sa unutrašnjim delom kaveza nešto spuštenijim, kako bi mogao uhvatiti lanac sa trećeg, najmanjeg lančanika. Ako dva lančanika dubla nemaju preveliku razliku u broju zuba (14, ili manje), tripl FD će sasvim lepo raditi na dublu (uz pravilno podešavanje sajle i šrafova za ograničavanje hoda, naravno). Tipičan primer je drumski standardni dubl 53-39 (14 zuba), ili 46-36 – ciklokros dubl pogon.

Ako se koristi popularni “compact” pogon, sa velikom razlikom u broju zuba između velikog i malog lančanika, na primer 50-34 (16 zuba), ili 46-30, onda će menjanje brzina napred biti sporije, uz veću mogućnost da lanac spadne pri promeni sa velikog na mali lančanik.

Ipak, pošto su promene brzina napred obično puno ređe od promena pozadi, čak i sa velikom razlikom u broju zuba, može sve raditi zadovoljavajuće dobro (u zavisnosti od strogosti kriterijuma korisnika).

2.2. Kombinovanje tripl pogona sa dubl FD-ovima

Najveći problem u ovoj kombinaciji je što dubl FD-ovi nemaju unutrašnji deo kaveza dovoljno spušten i jače zakrivljen da hvata lanac sa najmanjeg, trećeg lančanika.

Kvalitet funkcionisanja ovakvog uparivanja zavisi od sledeća dva faktora:

 • Što je manja razlika u broju zuba između najvećeg i najmanjeg lančanika, to bolje.
  Npr: 48-38-28 je bolje od 44-32-22,
  kao i 50-39-30 naspram 53-42-30
 • Broj zuba najvećeg lančanika za koji je dubl FD projektovan treba da odgovara broju zuba velikog lančanika tripla, ili da bude malo manji.
  Npr: FD za lančanik od 50 zuba, na 50-39-30 triplu.
  Ili FD za lančanik od 46 zuba na 48-38-28 triplu.
  Loša ideja je FD za lančanik od 53 zuba na 44-32-22 triplu.

2.3. Kombinovanje MTB pogona sa drumskim FD i obrnuto

Drumski i MTB pogoni imaju nešto drugačiji razmak između lančanika. Međutim, to ne smeta ni samim šifterima i menjačima kada se kombinuju, kako je objašnjeno u člancima o tome:
Kompatibilnost – prednji šifteri
Kompatibilnost – prednji menjači

Razlika svakako ne smeta samom FD-u, ako je pravilno podešena sajla i ručica menjača, i šrafovi za ograničenje hoda, radiće sve bez ikakvih problema.

Povezan članak – Kompatibilnost patrona pogona:

Kompatibilnost patrona pogona - šta se sa čim može kombinovati
Kompatibilnost patrona pogona – šta se sa čim može kombinovati
Podeli ovaj članak...

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.