KRENITE odavde
Home » Tehnički deo » Kompatibilnost » Kompatibilnost [03] Zadnja nabla (glavčina)

Kompatibilnost [03] Zadnja nabla (glavčina)

Napomena: ovaj članak objašnjava kompatibilnost zadnje nable bicikla, tj. koji broj zadnjih zupčanika se može montirati na koje nable. Za druge važne informacije u vezi zadnje nable, pogledati sledeće članke:
Zadnja nabla
Frivil vs freehub

Pre nego što počnete, kako ne bi bilo nesporazuma,
odvojte 5 minuta za čitanje uputstva za korištenje članaka o kompatibilnosti.

Kompatibilnost zadnjih nabli biće data po broju brzina. Treba napomenuti da ovde postoje tri velika standarda: a) Shimanov standard koji podržava velik broj drugih proizvođača (SRAM je najveći), b) Campagnolo standard i c) SRAM-ov XD standard koji prihvata kasete sa najmanjim zupčanikom od samo 10 zuba.

Campagnolo koristi drugačiji dizajn šina za montiranje kasete na freehub, tako da čak i kada dimenzije odgovaraju, Campagnolo kasete mogu da se montiraju samo na Campagnolo freehub, dok Shimano pasuju samo na freehub po Shimano standardu.


a) SHIMANO standard

Navedene kompatibilnosti važe i za SRAM kasete (kao i kasete većine drugih proizvođača) istog broja zupčanika, osim SRAM XD kaseta.


6 i 7 brzina, sa račnom (frivil)

Sve savremene (od 1990. godine) nable sa navojem (frivil) su kompatibilne  sa svim 6faznim i 7faznim zupčanicima sa frivilom.

Frivil nabla (sa navojem) i frivil zupčanici koji se navrću na glavu.
Frivil nabla (sa navojem) i
frivil zupčanici koji se navrću na glavu.


7 brzina freehub (kasetna glava)

Nable za 7 brzina prihvataju kasete sa 7 brzina.

Kasete sa više zupčanika se mogu montirati na freehub za 7 brzina, ali se neki zupčanici moraju izbaciti. Pri tom se nikad ne sme izbaciti najmanji zupčanik, jer na sebi ima zube za prihvatanje lockringa za zabravljivanje kasete. Ako se skine zupčanik koji nije najveći (krajnji), treba očekivati nešto sporije menjanje brzina između preostala dva zupčanika, pošto su zubi na zupčanicima specijalno profilisani da omoguće lakše prebacivanje lanca između susednih zupčanika, a vađenje jednog zupčanika iz niza remeti projektovani raspored zuba.

8, 9 i 10fazne kasete se mogu montirati na ovakvu, ali se jedan zupčanik mora izbaciti kako bi kasete mogle da stanu na užu 7faznu glavu.

11fazne MTB kasete bi takođe trebalo da stanu sa samo jednim zupčanikom izvađenim, s tim što ovde ne može da se dira ni najveći zupčanik – jer je posebno profilisan da zautima manje mesta na nosaču.

11fazne drumske kasete – moraju se skinuti dva zupčanika. Ovde, za razliku od 11faznih MTB kaseta, može da se skine i najveći zupčanik.


8-9-10 brzina freehub

Prihvata sve vrste kaseta osim 11faznih drumskih.

Kada se stavljaju 7fazne kasete, potrebno je staviti spejser širine 4,5 mm i obratiti pažnju na to da li najmanji zupčanik naleže na šine. Ukoliko to nije slučaj, proveriti da li najveći zupčanik kasete ide preko spejsera kako treba (spejser ne sme biti previše “visok”), ili probati sa malo tanjim spejserom.

Ovo važi uvek kod montiranja kasete: najmanji zupčanik treba da sedi na šinama freehuba, ali ne sme skroz da legne, da bude poravnat sa telom freehuba, mora malo štrčati, biti malo “stariji”. Drugačije lockring ne bi mogao da pritisne i zaključa kasetu. Ako je skroz poravnat, treba dodati (uži) spejser. Ako se okreće slobodno i ne hvata šine, treba izvući spejser (ako nema spejsera, mora se izbaciti jedan zupčanik).


Na slikama iznad nije prikazan slučaj kada je stavljeno previše spejsera – tada ne bi bilo mesta da poslednji zupčanik lepo legne (na pretposlednjoj slici se vidi kako sa optimalnom “visinom” spejsera ima dovoljno mesta na šinama da poslednji zupčanik ima za šta da se drži).

Kasete sa 8 i 9 brzina se stavljaju direktno, bez ikakvih spejsera (9fazna kaseta ima uže i gušće poslagane zupčanike, pa je slične ukupne širine kao 8fazna kaseta).

Kasete od 10 brzina imaju još uže zupčanike, još gušće poslagane, tako da su zapravo uže od 8 i 9 faznih kaseta. Zato je pre 10fazne kasete potrebno staviti spejser širine 1 mm.

Shimano dodatno komplikuje situaciju tako što na neke 10-fazne kasete ugrađuje spejser na samom nosaču najvećih lančanika (tj. sama kaseta je napravljena da bude šira, tako da ne treba spejser). Na primer, na 10-fazne Tiagra kasete (drumske) i mnoge 10-fazne MTB kasete.

11fazna MTB kaseta se stavlja direktno, kao i 8 i 9-fazne.

11fazna drumska kaseta ne može da stane na ovu nablu. Mora se skinuti jedan zupčanik (ne najmanji zbog lockringa). Zatim se pre kasete mora staviti spejser od 1 mm (proveriti da li sve naleže u praksi i uzeti širi spejser, ili ga izbaciti po potrebi).

Kako izgleda kada su spejseri za nijansu preuski, ili predebeli, prikazao sam u ovom ovom videu (pogledati do kraja).


10 brzina freehub

Shimano je jedno vreme proizvodio i specijalne freehub nable za baš 10 brzina. One su za par mm uže od nabli za 8 i 9 brzina, tako da na njih staju jedino kasete sa 10 brzina. Kasete od 10 brzine se na ove nable montiraju bez ikakvih dodatnih spejsera. Neki modeli imaju nosač od aluminijuma i više podignute šine, kako bi više materijala bilo u kontaktu sa (užim) 10faznim zupčanicima. Na ovakve nosače nemoguće je montirati kasetu od 8 i 9 brzina, zbog viših šina.

Shimano Dura-Ace 7800 "samo za 10 brzina" zadnja nabla - označen je deo šina koji je "povišen"
Shimano Dura-Ace 7800 “samo za 10 brzina” zadnja nabla – označen je deo šina koji je “povišen”
Izvor: VÉLO7 – veloseven.com


Dodatna “začkoljica” je što nove kasete sa 10 brzina, u klasi Shimano Tiagra 4700 imaju pliće ureze, pa ni one neće pasovati na ovakve nable. Čisto da nam malo zakomplikuju život. 🙂 Isto važi i za mnoge 10-fazne MTB kasete.

U praksi kada se kaže “10fazni freehub”, obično se misli na onaj kompatibilan sa 8 i 9 brzina, ne na egzotičnan namenjen isključivo za 10 brzina.


11 brzina drumski freehub

Pošto MTB 11fazne kasete mogu da se montiraju na 8-10faznu freehub nablu, ovaj freehub namenjen je isključivo za drumske 11fazne kasete.

Kasete sa 8 i 9 brzina mogu se koristiti uz spejser širine 1,85 mm. Isto važi i za MTB kasete sa 11 brzina.

Kaseta sa 10 brzina, pored spejsera od 1,85 mm traži i dodatni spejser širine 1 mm (koji se inače koristi kada se 10fazna kaseta stavlja na 8-9-10-fazni freehub) – za dodatne začkoljice, pogledajte sekciju za 10-fazne freehub-ove iznad, i sekciju o 8-9-10-faznim freehub-ovima.

7fazna kaseta će tražiti spejser od 4,5 mm i dodatni od 1,85 mm (kao kad se stavljaju 8 i 9 fazne kasete).


11 i 12 brzina MTB XTR M9100 freehub

Od leta 2018, uveden novi “Hyperglide+” standard, potpuno različit od svih ostalih. Šine freehuba i kasete su drugačijeg profila i ne mogu se kombinovati sa drugim standardima.


Novi dizajn zuba se zove Hyperglide+, dok se dizajn šina zove “Micro Spline” . Ima 23 dublje šine, dok ih stari Hyperglide ima 13. Opširnije ovome može se pročitati na sledećim linkovima: Hyperglide+ nabla i Hyperglide+ kaseta.


b) Campagnolo standard

Generalno prihvata samo Campagnolo kasete. I to postoje različiti oblici šina nosača za različite standarde i brojeve brzina:


7 i 8 brzina freehub – stari standard

7fazni freehub je za oko 5 mm kraći, ali sve stare 7 i 8 fazne kasete mogu da se montiraju na oba freehuba – bilo da je 7 ili 8fazni.


8 brzina Exa-Drive freehub

Savremeni 8fazni Campagnolo standard. Pored ovih postoji i standard za titanijuske Exa-Drive osmofazne kasete, ali se one više ne proizvode.

Stari Campagnolo standard za 7 i 8 brzina.
Stari Campagnolo standard za 7 i 8 brzina.
Savremeni Exa-Drive osmofazni standard. Šina na 12 sati je šira od ostalih, kako bi se garantovala pravilna orijentacija zupčanika kada se slažu na freehub.
Prevaziđeni standard za titanujumske osmofazne Campagnolo kasete. Šine na 5 i 7 sati su šire, kako bi se obezbedila pravilna orijentacija zupčanika pri montiranju.
Prevaziđeni standard za titanujumske osmofazne Exa-Drive Campagnolo kasete.Šine na 5 i 7 sati su šire, kako bi se obezbedila pravilna orijentacija zupčanika pri montiranju.


9 brzina freehub – stari standard

Standard za stare Exa-Drive devetofazne kasete.

Šira šina na 5 sati i stepenasta na 7 sati.
Stari Campagnolo 9fazni Exa-Drive standard.
Šira šina na 5 sati i stepenasta na 7 sati.


9-10-11 brzina freehub – savremeni standard

Savremeni Campagnolo Ultra-Drive standard. Freehub odgovara za sve savremene Ultra-Drive Campagnolo kasete, bilo da su sa 9, 10, ili 11 brzina.

Levo: freehub za Shimano kasete Desno: freehub za Campagnolo 9, 10 i 11 brzina Ultra-Drive kasete Izvor: www.eqnx.co
Levo: freehub za Shimano kasete
Desno: freehub za Campagnolo Ultra-Drive kasete
Izvor: www.eqnx.co


c) (SRAM) XD 10, 11 i 12 brzina MTB standard i 11 brzina drum

Telo nosača kasete je potpuno izmenjeno i omogućava montiranje kaseta sa najmanjim zupčanikom od svega 10 zuba!

Levo XD freehub. Desno - Shimano hyperglide kompatibilan freehub.
Levo: XD freehub.
Desno: Shimano hyperglide kompatibilan freehub.


XD freehub prihvata samo XD kasete, koje se proizvode u varijantama sa 10, 11 i 12 brzina (zupčanika) – idu na isti XD freehub.

Mnogi proizvođači točkova i nabli prave XD kompatibilne freehubove koji se mogu navrnuti na nablu umesto starog Shimano kompatibilnog freehuba. Na žalost, koliko znam, Shimano za sad nije među njima.

Od sredine 2018, SRAM je uveo novu grupu NX Eagle, koja sadrži i kasete sa 12 lančanika koje su kompatibilne sa standardnim Shimano (i SRAM) freehubovima (za 8-9-10 brzina). Kod ovih kaseta, naravno, nije moguće da najmanji lančanik bude ispod 11 zuba.

SRAM sada nudi i drumski XD freehub za 11 brzina, koji je širi za 1,85 mm od XD-a i ima oznaku XDR (XD Road). 11 i 12-fazne XD kasete mogu se staviti na XDR nable ako se doda spejser debljine 1,85 mm (kao kad se 10-fazna Shimano kaseta stavlja na 11-faznu Shimano drumsku nablu). Sa druge strane, XDR kasete neće stati na XD nable (jer su šire za tih 1,85 mm, pa će štrčati previše ka spolja).

Povezan članak – Kompatibilnost kaseta bicikala:

Kompatibilnost kaseta (zadnjih zupčanika) bicikla - sa kojim menjačima i šifterima se mogu kombinovati
Kompatibilnost kaseta (zadnjih zupčanika) bicikla – sa kojim menjačima i šifterima se mogu kombinovati


Trudim se odgovoriti na sva pitanja čim stignem.

Ako vam je potreban odgovor hitno - u roku od dan-dva umesto nedelju-dve (ili samo želite podržati moj rad):
Plaćanjem $5, dobijate prioritetnu podršku (vaše pitanje je prvo na redu):

Link za “kupovinu” prioritetne podrške

BikeGremlin prioritetna podrška
BikeGremlin prioritetna podrška

24 misli o “Kompatibilnost [03] Zadnja nabla (glavčina)”

 1. Pozdrav Relja, kao prvo sve cestitke na blogu, svaka cast. Vec danima citam i uzivam.

  Interesuje me da li na kasetnu nablu Shimano FH-RM50 koja je predvidjena za kasetu od 6 brzina, kako sam video po netu, da li moze na nju da se postavi neka kaseta sa 7 brzina?

  Hvala i veliki pozdrav!

  Odgovori
  • Hvala na pohvalama, trudim se. 🙂

   Taj freehub je uniglide tipa, ovde je objašnjena razlika između starog Uniglide i novijeg Hyperglide patenta:
   https://bicikl.bikegremlin.com/2015/07/08/zadnji-zupcanici-racna-ili-kaseta-nije-sve-jedno/

   Uglavnom, osim što je preuska da prihvati 7faznu kasetu, ni jedna nova kaseta neće pasovati – mora se naći stara, uniglide kaseta.

   Eventualno, ako je prihvat freehuba isti, možda se može naći freehub za 7 (ili 8-9-10) brzina, pa našrafiti umesto originalnog, uz “precentriranje” točka da bude u sredini između dva locknuta (ako je sama osovina dovoljno dugačka za takav zahvat, a trebalo bi da jeste, barem za 7 brzina freehub.

   Naravno, moguće je i staviti staru uniglide kasetu za 7 brzina, uz izbacivanje najvećeg (ili nekog srednjeg) zupčanika.

 2. Pozdrav Relja,evo mene sada na ovoj stranici.Kako podnosis ovo vreme u zarobljenistvu?. Ako se secas bili smo pricali o kompatibilnosti siftera. Batalio sam Campagnolo i uzeo celu grupu TIAGRA 4500 9-tofaznu. Imam dva pitanja:
  1. Moram da menjam zadnju nablu na tocku pa interesuje koja je kompatibilna sa ovom grupom?.
  2. Srednji pogon koristi patronu Hollowtech II kojih ima u duzini od 68mm i 70mm,kod mene je duzina kucista gde ulazi srednji srednji pogon 65mm,jeli to neki problem?

  Odgovori
  • 1. Pod poglavljem “8-9-10 brzina freehub”, na ovoj stranici, prikazane su slike i dat opis freehub-a koji će odgovarati za tu namenu.
   Za zadnju nablu, lično volim Shimano – klasu Tiagra, ili skuplje (“bolje”). MTB nable (tipa Deore i sl.) mogu biti problem zbog širine – ako je drumski bicikl u pitanju.
   U suštini je bitno da nabla bude odgovarajuće širine (130, ili 132,5 mm – ili koliko su već široki prihvati na ramu) i da na sebi ima freehub koji prihvata Shimano kasete za 8, 9, ili 10 brzina.

   2. Meni je ta dimenzija čudna – obično budu ili 68 mm, ili šire. Ne znam ni za jedan standard od 65 mm (ne kažem da ne postoji, ali nisam se sretao).
   Tako da bih prvo premerio dvaput, za svaki slučaj. Ako je 65, to daje nekih 1,5 mm “manje” sa svake strane, što verovatno neće biti kritično – samo treba računati sa tim i dodati odgovarajući broj spejsera sa obe strane.

 3. Zadnji raspon vila je 135mm(gledao sam nable sve su od prilike 130mm)sta se moze uraditi povodom toga?,a ovo sam premerio 3 puta i 65mm. Mozda je sve tako van nekog standarda zato sto je u pitanju Nemacki bajs KETLLER(oni imaju neke svoje standarde).

  Odgovori
  • Većina MTB nabli su širine 135, ili 132,5 mm. Obe te varijante odgovaraju za 135 mm širinu prihvata.

 4. Dobro jutro,procitao sam ceo clanak o kompatibilnosti nabli,interesuje me konkretno posto ocu da narucim nablu dali ce na Tiagru 4500 9-tofaznu kasetu pasovati nesto od ovih nabli: Shimano Sora FH-RS300(od 8-10 brzina), SHIMANO CLARIS FH-2400(8-9 brzina), SHIMANO TOURNEY FH-TX5008 (8-9 brzina),zbunjuje me to kada kazu 8-9 i 8-9-10 brzina,dali je to neka razlika?,ili kada kupujem nablu da ponesem kasetu u radnju da probam dali pase?.

  Odgovori
  • Trebalo bi da to sve pasuje.

   Kasete sa 8 i 9 brzina se stavljaju direktno, bez ikakvih spejsera (9fazna kaseta ima uže i gušće poslagane zupčanike, pa je slične ukupne širine kao 8fazna kaseta).

   Kasete od 10 brzina imaju još uže zupčanike, još gušće poslagane, tako da su zapravo uže od 8 i 9 faznih kaseta. Zato je pre 10fazne kasete potrebno staviti spejser širine 1 mm.

   11fazna MTB kaseta se stavlja direktno, kao i 8 i 9-fazne.

   11fazna drumska kaseta ne može da stane na ovu nablu. Mora se skinuti jedan zupčanik (ne najmanji zbog lockringa). Zatim se pre kasete mora staviti spejser od 1 mm (proveriti da li sve naleže u praksi i uzeti širi spejser, ili ga izbaciti po potrebi).

 5. Pozdrav,
  hvala na detaljnim i opširnim objašnjenjima. Pitanje: gde kupiti spejsere za kasete i kako se to zove kod naših prodavaca? Pokušao sam pretragu za spacer, spejsere, odstojnik, podloška ali ne pronalazim spejsere za kasetu (nalazim samo za vrat viljuške). Treba mi onaj od 1,85mm. Zahvaljujem.

  Odgovori
  • Stvarno ne znam – uglavnom koristim od starih kaseta – rastavim ih i povadim spejsere i lančanike.
   Tako da vredi pitati po servisima. Ako nemaju već gotovih, možda raskupusaju neku od starih kaseta koje se bacaju, ili daju pa da se kod kuće rastavlja.

 6. Postovani,
  zanima me da li kod campagnolo tockova, konkretno campagnolo vento G3 drumskim felgama, moze da se postavlja kaseta od 11 faza, s obzirom da prodavac nije siguran, on garantuje za 10 fazni zupcanik?

  unaprijed zahvalan

  S postovanjem

  Ranko

  Odgovori
  • Nisam siguran – ne znam da li ti točkovi imaju više generacija. Pravili su ih za 9 i 10 brzina koliko znam.

   Taj model, G3, je sa po tri žbice grupisane na delu felne, pa onda duža sekcija bez žbica?
   Ako je to – mislim da se radi o prilično lošem dizajnu, gde je estetika ispred funkcije.

 7. Da jeste, to su ti točkovi
  Stvar je u tome što su mi iskrsli povoljno ti tockovi, a kod mene je Campagnolo 11fazna kaseta, te nismo sigurni da li odgovara. Jedino da prije kupovine skinem kasetu i premjerimo, s obzirom da nigdje nema naznačeno na tocku za koliko je faza.
  U svakom slučaju hvala.

  Odgovori
 8. Pozdrav, treba mi savet, imam kasetu i menjac za drumski bicikl 7 brzina zadnji tocak shimano , kupio bi ove tockove https://planetbike.rs/biciklizam/delovi/tockovi/tockovi-shimano-wh-r501a-road-8-10-brzina-qr-133-163mm-clincher.html , medjutim shimano nabla podrzava od 8 brzina kasetu koja je na novom zadnjem tocku, dal je moguce staviti kasetu od 7, ostaje prostora za jedan citav zubcanik ,moze li se to pricvrstiti ili da kupim kasetu za 8 isto al taj jedan zubcanik necu koristiti jer menjac ne podrzava vec da upotpuni to prazno mesto?

  Odgovori
 9. Pozdrav Relja,

  Tehničko pitanje, shimano mt400B je nabla. Freehub kuglicni lezajevi. Ako se uspije ošrafit freehub kako ju je najbolje ocistit. Bez da se rastavlja. Gledo sam da neki ju potope u rezređivac. I da li u donje lezajeve kapnut ulja?

  Odgovori
  • Ćao Dado,

   Ako se freehub ne rastavlja (već samo odšrafi sa nable), onda je jedini način za servis da se ispere razređivačem, zatim ocedi i izduva od istog (kompresor tu pomaže i ubrzava posao), a zatim podmaše uljem (za automatske menjače najbolje).

   Relja

 10. ok hvala

  Nabla je stara cca 2god malo vožena. Problem je, kad skinem kazetu, vrtim lagano čegrtaljku i onaj međuprostor od 0.5mm, prije nego će zagrist ili zagrize čuje se lagani kvrc ili klik. A ne preskače

  Odgovori
  • Moguće da je ušlo nešto prljavštine. A moguće i da je nabla skroz ispravna – pošto je sam prazan hod između dva susedna uzubljenja normalna stvar, samo je pitanje kako se ponaša dok ne uzubi (da li je to da kažem “odsečno,” ili osetno grebe i zapinje).

   Relja

 11. Dobar dan,

  Molio bih vas za pomoć pošto ne mogu sam da rešim problemčić.
  Na biciklu koji ima zadnju nablu sa brzinama (Torpedo) oblaznula mi je matica kojom se steže u nabla u viljušku. Navoj je neki fini i ne mogu nigde u okolini da kupim maticu a ne znam ni kako da je tražim. Verujem da ima neki brojčani naziv. Spoljna mera je za ključ 15 ali je unutra nekako rupa. Ne odgovaraaa matica sa druge glave. Okačio sam fotografiju na link ispod, meni treba ta zaokružena.
  https://www.flickr.com/photos/199164085@N03/53195660089/in/dateposted-public/
  Pitanje je vervatno trivijalno ali ja ne mogu da rešim pa ako možete da mi napišete kako se zove matica i možda neku radnju gde mogu je kupim (BG, NS, ili online), iz Stare Pazove sam.

  Odgovori
  • Ćao Miroslave,

   Postoji alat za merenje koraka navoja.
   Prečnik navoja se može izmeriti šublerom.

   Ako me sećanje služi, to bi trebalo da je M10x1 mm navoj (tj. fini navoj od 10 mm), ali kako volim reći: jedno precizno merenje je bolje od hiljadu stručnih mišljenja. 🙂

   Vredi se raspitati po servisima bicikala imaju li neku maticu sa takvim navojem viška.

   Relja

Odgovori na Ranko Otkaži odgovor

Kako dodati sliku u komentar na ovom sajtu - uputstvo

Za brz odgovor (najčešće u roku od 24 časa):

“Kupite” prioritetnu BikeGremlin podršku